Copy
Erasmus MC nieuwsbrief aan huisartsen
Nieuwsbrief huisartsen december 2019
Beste huisarts,

Hierbij ontvangt u een nieuw nummer van de Erasmus MC nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van informatie en ontwikkelingen die voor u als verwijzer belangrijk of interessant kunnen zijn.

Vriendelijke groeten,
Jennie Janssens, Externe Zorgrelaties Erasmus MC
Vernieuwde Erasmus MC website voor verwijzers

Begin 2020 gaat de nieuwe verwijzerssite live. Op deze site staat alle Erasmus MC informatie bij elkaar die voor verwijzers van belang is. U vindt er onder andere verwijsinstructies, contactgegevens, het scholingsaanbod en een speciaal telefoonnummer voor professionals welke met voorrang opgenomen wordt. Door de diverse filter en zoekfuncties is de juiste informatie snel en gemakkelijk te vinden.
 
Om er zeker van te zijn dat alles duidelijk en logisch is, willen we de nieuwe site graag door u laten testen. Testen kost u zo’n 10 minuten tijd. Voor iedere afgeronde test is er een reep Tony Chocolonely. Fijn als u ons hierbij kan helpen! Stuur daarvoor een mail naar huisarts@erasmusmc.nl onder vermelding van gebruikerstest. U ontvangt dan een link naar de nieuwe verwijzerssite en de testinstructie.
Symposium 12,5 jaar Kinderhaven
Om te vieren dat KinderHaven 12,5 jaar bestaat, wordt er op 14 januari een feestelijk symposium georganiseerd in de Kunsthal te Rotterdam. Op het programma staan, naast een hapje en drankje, de volgende presentaties.
  • Herkennen van veelvoorkomende casuïstiek en discussiepunten in de jeugdgezondheidszorg en huisartsgeneeskunde
  • Nieuwe richtlijn vroege introductie van allergenen en risicofactoren voor het ontwikkelen van een allergie
  • Klachtenpresentatie allergische rhinoconjunctivitis en astma: wat wanneer te doen
  • Geven van orale immunotherapie aan kinderen in de huisartsenpraktijk
We hopen u op 14 januari tussen 17:30 en 18:30 te mogen ontvangen in het Kunsthalcafé. U kunt zich hier aanmelden. 
Transmuraal incidenten melden
In de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de keten gaat soms iets mis. Zoals een ontbrekende, onjuiste of onvolledige overdracht of andere zaken die niet goed verlopen in de ketenzorg. Een ongewenste situatie, omdat we graag zien dat onze verleende zorg aan de patiënt op een goede manier wordt vervolgd en vice versa.
 
Ketenpartners, huisartsen en medisch specialisten van andere ziekenhuizen kunnen laagdrempelig signalen, problemen, klachten en incidenten melden bij afdeling Externe Zorgrelaties van het Erasmus MC. Melden kan per email via zorgrelaties@erasmusmc.nl. Iemand van de afdeling Externe Zorgrelaties zal dan contact met u opnemen. Vermeld in de email de aard van de klacht, signaal of incident en uw contactgegevens. Let er op dat u geen patiëntgegevens noteert. Meldingen worden met ketenpartners opgepakt zodat in gezamenlijkheid wordt gewerkt aan het verbeteren en nog veiliger maken van de patiëntenzorg. Vanaf 2020 is het ook mogelijk om via de vernieuwde verwijzerswebsite transmuraal incidenten te melden.
Aanbod Interne in ZorgDomein uitgebreid
Het Erasmus MC heeft binnen de interne geneeskunde al jaren specifieke expertise op het gebied van diagnostiek naar en de behandeling van erfelijke metabole ziekten ofwel stofwisselingsziekten bij volwassenen. Hieronder vallen ook hereditaire hemochromatose en porfyrieën.  Het Erasmus MC is het enige Nederlandse NFU erkende expertise centrum voor porfyrie. Zij is dan ook verheugd met een recente uitbreiding van het team, waardoor patiënten nu op korte termein bij het Erasmus MC terecht kunnen voor diagnostiek en behandeling van een erfelijke metabole ziekte.
 
U kunt uw patiënten met verdenking metabole ziekten nu ook via ZorgDomein verwijzen. Aan het Erasmus MC ZorgDomein aanbod zijn toegevoegd: metabole ziekten (erfelijk),  porfyrie en hereditaire hemochromatose. Met deze uitbreiding wordt verwijzen duidelijker en is betere afhandeling door de afdeling mogelijk.
Heeft u na het lezen van de nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Externe Zorgrelaties van het Erasmus MC via huisarts@erasmusmc.nl of 010-7040508.

Klik hier om u aan te melden voor deze nieuwsbrief. 
Deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf je hier uit.