Copy
Laboratoriumdiagnostiek Erasmus MC
juli 2019

Kit mutatiebepaling bij mastocytose vraagstelling

Vanaf heden worden de kit mutatiebepalingen (D816V) op beenmerg van patiënten met een verdenking op een systemische mastocytose niet meer verricht door de Klinische Chemie, maar door het Laboratorium Medische Immunologie (LMI). Het LMI verzorgde eerder al de kit mutatiebepalingen op bloed van dergelijke patiënten.


Soluble IL-2 receptor bepaling

De soluble IL-2 receptor (sol-IL2R) bepaling (uitgevoerd door het laboratorium medische immunologie (LMI), afdeling immunologie) zal met ingang van 1 juli 2019 via een andere testmethode gedaan worden.

Wijziging bepalingsmethode Anti-Müllerse hormoon

Vanaf 8 juli 2019 is de bepalingsmethode voor Anti-Müllerse hormoon veranderd. Het huidige handmatige ELISA platform (Beckman Coulter Gen II) wordt vervangen door een geautomatiseerd bindingsanalyse platform (Fujirebio Lumipulse G1200). 

Wijziging condities en termijn versturen fecesmonsters voor biomarker bepaling

Voor de biomarkers die wij voor u in feces bepalen gelden nieuwe verzendcondities.

Wij verzoeken u vriendelijk de fecesmonsters niet meer op vrijdag te versturen tenzij het een cito aanvraag is die dezelfde dag bij ons op het laboratorium in ontvangst kan worden genomen.  Ook willen wij u vragen om deze monsters bevroren te versturen.

Isavuconazol bepaling: nieuw in het analysepakket van het Apotheek laboratorium

Isavuconazol is toegevoegd aan de analyse anti-mycotica. Op dinsdag en donderdag kan deze analyse worden gedraaid.

Vragenlijst nieuwe website

Eind juni heeft u het verzoek gekregen om een korte vragenlijst in te vullen voor input te leveren voor de nieuwe website. Wij willen u bedanken voor de waardevolle reacties welke we hebben gekregen. Wat in de vragenlijst naar voren kwam is dat de portal site en bepalingenwijzer nog niet goed gevonden worden.

Tip: noteer in uw favorieten www.erasmusmc.nl/laboratorium-diagnostiek

Algemene belangrijke informatie hebben we vanaf nu standaard opgenomen in dit bulletin, in de rubriek "Snel bij de hand" .

  Snel bij de hand


Deze informatie is ook na te lezen op onze website www.erasmusmc.nl/laboratorium-diagnostiek
 

 Colofon

Het Mededelingen-bulletin is een extern vakinhoudelijk bulletin welke 6-8 keer per jaar uitkomt namens de diagnostische laboratoria van het Erasmus MC.
Heeft u vragen op opmerkingen over de inhoud van dit bulletin of suggesties voor onderwerpen? Neem dan contact op met ons via diagnostiek@erasmusmc.nl 
Deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf je hier uit.

Email Marketing Powered by Mailchimp