Copy
Erasmus MC nieuwsbrief aan huisartsen
Nieuwsbrief huisartsen mei 2020
Beste huisarts,

Hierbij ontvangt u een nieuw nummer van de Erasmus MC nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van informatie en ontwikkelingen die voor u als verwijzer belangrijk of interessant kunnen zijn.

Vriendelijke groeten,
Jennie Janssens, Externe Zorgrelaties Erasmus MC

Poliklinische zorg terug naar normaal niveau

 
Afgelopen weken vroeg coronazorg veel aandacht. Hierdoor hebben we minder patiënten op de poliklinieken kunnen helpen dan gebruikelijk. Om te voorkomen dat zorg achterop raakt en invloed heeft op de gezondheid van de patiënten, hebben we diverse maatregelen genomen. Hierdoor verwachten we op korte termijn de poliklinische zorg (uitgezonderd poliklinische verrichtingen) weer op volle sterkte te kunnen bieden. U hoeft dus niet meer terughoudend te zijn bij het verwijzen. 

Uw patiënten kunnen veilig onze poliklinische zorg ontvangen door de volgende maatregelen.
1. Corona triage vooraf
Twee dagen voor bezoek nemen we contact op met de patiënt t.b.v. corona triage. Indien daar aanleiding toe is, wordt de patiënt door de Travel Clinic getest. Patiënten die positief getest worden, krijgen een chirurgisch neusmondmasker.
2. Afstand in de wachtruimte
De wachtkamers zijn zo ingericht dat patiënten er op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen wachten. Er zijn extra mensen ingezet om de ‘verkeersstromen’ goed te regelen. Iedere patiënt mag maximaal één begeleider meenemen.
3. Spreiding van patiënten
Waar mogelijk worden videoconsulten ingezet om onnodige fysieke belasting van de poli’s te voorkomen. De polikliniektijden en diagnostieklocaties worden gericht uitgebreid om patiënten op de wachtlijst veilig en snel te kunnen helpen.

Pijngeneeskunde Havenpolikliniek vanaf 4 mei weer open

 
Vanaf maandag 4 mei is de poli pijngeneeskunde in de Havenpolikliniek weer open. De reguliere zorg wordt weer opgepakt, waarbij uiteraard alle corona voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

Voor verwijzers is de Havenpolikliniek te bereiken op telefoonnummer  010 - 404 3794.

Erasmus MC website voor verwijzers

 
Voor u is er een nieuwe Erasmus MC verwijzers website, verwijzers.erasmusmc.nl, ook bereikbaar via de grijze balk bovenin erasmusmc.nl. Alle relevante verwijs- en contactinformatie vindt u hier overzichtelijk bij elkaar.

De structuur van de verwijzers website en de sterk verbeterde zoekfunctie zorgen ervoor dat u gewenste informatie snel vindt.

Er worden diverse mogelijkheden aangeboden op de website om met het Erasmus MC in contact te komen. Daarnaast is er een telefoonnummer speciaal voor verwijzers geopend, 010-7031313. Dit nummer geeft u als verwijzer voorrang op de telefooncentrale.

Op de verwijzerssite vindt u voor u relevante nieuwsberichten. Bovendien kunt u transmurale incidenten melden via de verwijzers website.

Heeft u nog vragen over de verwijzers website? Stuur een e-mail aan zorgrelaties.

ZorgDomein aanbod verder geoptimaliseerd

 
Op basis van uw feedback is het aantal gynaecologische en urologische indicaties uitgebreid in ZorgDomein. Ook is het aanbod academische verloskundige zorg aan ZorgDomein toegevoegd.

Als aanvulling op uw doppleronderzoek, kunt u nu via ZorgDomein een enkel/arm index onderzoek in rust en na inspanning aanvragen voor patiënten met verdenking perifeer arterieel vaatlijden. Het onderzoek is te vinden onder Heelkunde, arteriële/veneuze aandoeningen.   

.

Geriatrie beoordeelt uw patiënten snel

 
De afdeling Geriatrie van het Erasmus MC heeft klinische en ambulante faciliteiten. Alle geriatrische patiënten worden op korte termijn gezien. Geriatrie zorgt voor een snelle beoordeling en terugkoppeling met plan van aanpak voor de verwijzer.

U kunt contact opnemen met Geriatrie via verwijzers.erasmusmc.nl, of door te mailen naar geriatrie@erasmusmc.nl. Bellen kan tijdens werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur, Geriafoon: 06 - 438 02 447. 
Heeft u na het lezen van de nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Externe Zorgrelaties van het Erasmus MC via huisarts@erasmusmc.nl of 010-7040508.

Klik hier om u aan of af te melden voor deze nieuwsbrief. 
Deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf je hier uit.