Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief 60-01

 

Seizoen 2022-2023
6 september 2022

 
 

Beste leden,

Het nieuwe seizoen is voor de meeste teams al een paar weken geleden begonnen met trainingen en oefenwedstrijden, maar aanstaande zaterdag begint ook echt de veldcompetitie en is de korfballoze zomer definitief ten einde. Toch is er alweer het nodige gebeurd in dit prille seizoen. 

De klussers binnen de vereniging hebben niet stilgezeten. In de afgelopen weken zijn de sponsorborden van onze nieuwe businessclub leden opgehangen. Ook is een groot deel van de oude sloten vervangen door ‘slimme’ sloten die ook met je mobiele telefoon te openen zijn. 

Vorige week was onze sporthal een hele week de uitvalsbasis voor de introductieweek van de lerarenopleiding. Hoewel dit ondertussen een jaarlijks terugkerend fenomeen is, blijft het leuk als onze sporthal ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt dan DeetosSnel, zoals het gebruik door de gemeente en het KNKV. De multifunctionaliteit van onze hal werd ook duidelijk tijdens de opening van het seizoen door de stichting Vorrinklaan waarbij de huurders van de accommodatie en de vrijwilligers voor de stichting waren uitgenodigd.  

Hoogtepunt tot nu toe was uiteraard de Join-the-club dag. Een uitgelezen mogelijkheid voor de jeugd om elkaar tijdens de spelletjes wat beter te leren kennen, maar ook om de (nieuwe) leden van de eerste selectie beter te leren kennen. 

Maar we kijken ook verder naar de toekomst. Op het gebied van de accommodatie gaat er binnenkort zonwering voor de kantine komen om in de zomermaanden de temperatuur beter onder controle te krijgen. Voor de toekomstvisie van de club gaan we op 3 oktober in gesprek met een 15-tal leden om de aandachtspunten vanuit de vereniging beter in kaart te brengen. Uiteraard zullen we jullie t.z.t. over de uitkomsten van deze sessie berichten.  

Wat vaststaat is dat een vereniging niet zonder zijn vrijwilligers kan. Bij voorbaat dank aan alle vrijwilligers die besloten hebben zich ook dit jaar weer in te zetten om bijvoorbeeld te fluiten, coachen oud-papier op te halen en alles wat er nodig is om onze vereniging draaiende te houden. Toch zijn er ook nog een aantal functies waar een wat bredere bezetting toch prettig zou zijn, zoals bijvoorbeeld in de Technische Commissie of in de coördinatie van logistieke zaken. Lijkt het jou wel wat om zo’n functie te vervullen? Stuur dan een mailtje naar secretariaat@deetossnel.nl of spreek 1 van ons aan. Ook proberen we een poule van vrijwilligers op oproepbasis te creëren voor kleinere klussen. Aanmelden kan via oproepkracht@deetossnel.nl.  

Helaas is er ook slecht nieuws te melden. Oud-secretaris van DeetosSnel, Diana de Jong is afgelopen zondag overleden. Via deze weg wil ik namens het bestuur van DeetosSnel alle nabestaanden, en in het bijzonder Daphne en Fenna, sterkte wensen met dit verlies. Verderop in de nieuwsbrief zal aandacht besteed worden aan alles wat Diana voor de club betekend heeft.  
   
Tot slot wil ik alle teams weer veel succes en plezier wensen tijdens de komende veldcompetitie. Maak er een mooi seizoen van! 

Namens het bestuur,
Martijn Naaktgeboren
 

Op 4 september is zeer onverwacht Diana de Jong overleden. Diana was een zeer trouwe trotse supporter van haar dochters Daphne en Fenna en daarbij van onze eerste selectie. Naast haar bezigheden als liefhebbende oma kon DeetosSnel altijd een beroep op haar doen. Vanuit het Deetos bestuur maakte Diana als secretaris een aantal jaar deel uit van het eerste fusiebestuur van DeetosSnel. Verder kon de barcommissie een beroep op haar doen voor werkzaamheden in de keuken en maakte Diana jarenlang deel uit van de wekelijkse kookploeg voor de selectie. Wij zullen Diana missen als supporter en vrijwilliger maar het gemis voor haar meiden en hun gezin en haar vaste vriendinnengroep is nog vele malen groter.  

We wensen Daphne, Wouter, Sanae, Fay, Finn en Fenna en iedereen die van Diana hield heel veel sterkte met dit verlies.  

Jumbo Foodmarkt Dordrecht en Deetossnel slaan handen ineen.

 
Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd. Een gezonde omgeving is hiervoor de basis, maar de omgeving is nu helemaal niet altijd zo gezond. Daarom is het vaak moeilijk om de juiste keuzes te maken. Daar willen wij iets aan doen!

Al enige jaren heeft Jumbo Foodmarkt Dordrecht (voorheen Jumbo Sterrenburg) een samenwerking met GGD-ZHZ en met Deetossnel. Dat gaan wij de komende tijd extra concreet maken met als uitgangspunt: Een gezonde jeugd is de basis voor een vitale samenleving, nu en in de toekomst.

Vanuit meerdere gesprekken met onze club heeft ondernemer Jeroen Lemkes aangegeven hierin aanjager te worden met zijn Jumbo Foodmarkt: “Als supermarkt sta je steeds meer midden in de maatschappij en ik vind dat je die rol ook serieus moet nemen. Daarom kies ik voor sponsoring gericht op drie pijlers: gezond, jeugd en beweging”. Dat is precies waarom deze samenwerking zo succesvol kan worden, beaamt Marjolein Naaktgeboren: “Deetossnel ziet voor de vereniging ook steeds meer een maatschappelijke functie weggelegd, o.a. op het gebied van gezondheid”.

Komende tijd gaan jullie een aantal dingen merken. Zo krijgt elk lid t/m 12 jaar in de rust bij elke thuiswedstrijd een beker water en een stuk fruit. Dit geldt overigens ook voor de tegenpartij. Jeroen Lemkes voegt hier aan toe: “Wij doen dergelijke acties ook voor de schoolsportdagen, daar is het een enorm succes bij de kids”. Daarnaast gaat de barcommissie samen met de GGD aan de slag om te kijken naar gezondere alternatieven in de kantine en hoopt Deetossnel zo als een van de eerste verenigingen in de regio het predikaat ‘De gezonde sportkantine’ te ontvangen.

Marjolein: “wees niet bang, het bruine fruit blijft ook beschikbaar, maar we zijn ons ervan bewust dat er een heel hoop lekkere en veel gezondere alternatieven zijn, bijvoorbeeld een zakje zoute popcorn i.p.v. een veel ongezonder zak chips”.

Er zijn voor de toekomst nog veel meer mogelijkheden om de samenwerking uit te breiden. Maar we beginnen in kleine stapjes. Deetossnel is in ieder geval erg blij met deze ondernemer die durft op een andere manier naar sponsoring te kijken en ons daarmee als club verder te helpen.
 
Beste leden van DeetosSnel,

Op vrijdag 7 oktober om 19.30 uur start de klaverjascompetitie. Al heel wat jaartjes doen daar een aantal enthousiaste, soms ietwat fanatieke, maar vooral hele gezellige leden  aan mee. Tot en met mei kan er elke vrijdagavond een kaartje gelegd worden. Via loting wordt bepaald wie je kaartpartner is. Per avond speel je minimaal 3 en maximaal 4 rondes van 16 spelletjes.
Moet je elke vrijdagavond aanwezig zijn, nou…. nee. Ongeveer een derde deel van het totaal aantal speelavonden wordt geschrapt. In de praktijk betekent dit dat er  van circa 20 speelrondes  een eindrangschikking opgemaakt wordt.  De competitie sluiten we af op een zondagmiddag, waar dan de prijsuitreiking plaats vindt. De kosten per avond zijn €5,00.

Wil je hieraan meedoen? Stuur dan een (app)berichtje naar Els Moniz 0611410126 of naar Wim van Heusden 0614646358 en dan zien we je graag  op vrijdag 7 oktober. Denk je… ik weet niet of dit iets voor mij is. Kom dan gerust kennismaken op 7 oktober, speel een avondje mee en besluit dan of er een vervolg komt.

Voor de leden die er j.l. seizoen bij waren. Op zondag 2 oktober om 17.00 uur (Na de formule 1 race van Singapore) “trappen” wij het seizoen af. Wim en ondergetekende zorgen voor een buffet, de wisselbeker en de prijzen voor elke deelnemer van het seizoen 2021-2022.

Wil je even laten weten voor 20 september of je er op 2 oktober, eventueel met je partner, bij bent? Dit kan via onze app of via een berichtje aan Wim of Els.

Beste mensen blijf gezond en we zien jullie snel weer.
Wim en Els

Wedstrijdshirts en trainingspakken ed.

 
Na het inleveren van alle tassen blijkt na controle dat we weer een aantal wedstrijdshirts missen.
Wat natuurlijk niet prettig is en dat kost de vereniging geld.
Want spelen zonder wedstrijdshirt kan uiteraard niet.
Hieronder staan de shirts die we missen, dus kijk nog even goed in je kast of in de wasmand, misschien komen ze nog boven water.
 
Senioren 6: no: 2 maat 4XL Kailey ??  
Senioren 7: no: 5 maat M Charlotte?? Sponsor FRC
  no: 9 maat L Jasper?? Sponsor FRC
Senioren 8: no: 3 maat S Larissa??  
  no: 9 maat L Darren??  
Senioren 11: no: 5 maat XL Reserveshirt  
Senioren 14: no: 11 maat 5XL ????  
A1: no: 1 maat XS Madelief Damen Sponsor Sophia
A2: no: 18 maat M Reserveshirt Sponsor Sophia
B2: no: 19 maat M Raf de Gooijer Sponsor Pullen
B3: no: 4 maat S Reserveshirt Sponsor Pullen
C1: no: 4 maat M Evi Schreuder Sp. Snelle Vliet
C2: no: 21 maat M ??? Sp. Snelle Vliet
  no: 22 maat 164 ??? Sp. Snelle Vliet
  no: 24 maat L ??? Sp. Snelle Vliet
D1: no: 3 maat 164 ??? Sponsor Fast Fox
  no: 6 maat S ??? Sponsor Fast Fox
 
 
De tas met westrijdshirt van D2 is helemaal niet ingeleverd dus die hebben we niet kunnen controleren.

Inleveren kan bij:
Annemarie Nijhuis, Wilgenwende Menagerie 21, Appartementengebouw 1 hoog.
 
         
Vervolgens missen we nog een aantal tassen met:
TRAININGSPAKKEN, ROKJES, BROEKJES EN EVENTUEEL ROOD SHIRT.
Senioren 3:   Corne Vliegenthart: tas no. 22 Jack, Broek en Rood shirt
Senioren 7:   Patricia no: 2 Jack en Broek
                    Conny v. Yperen no: 6 Jack en Broek
                    Wessel no:10 Jack en Broek
                    Dylan no: 12 Jack en Broek
A1:               Louise Stoop no: 5 Jack, Broek en Rokje
                    Jesper Monshouwer no: 10 Jack, Broek en Broekje
A2:               Minke Blom no 13 Jack, Broek en Rokje
                    Lara Dallau no: 14 Jack, Broek en Rokje
A3:               Isa Mertens no: 4 Jack, Broek, Rokje en Rood shirt
 
Inleveren kan bij:
Annemarie Nijhuis, Wilgenwende Menagerie 21, Appartementengebouw 1 hoog.
 

1. CONTRIBUTIE VERENIGINGSJAAR

 
Omdat hier bij het opzeggen van het lidmaatschap van DeetosSnel nog al eens een misverstand over bestaat, willen wij voor alle duidelijkheid nog eens wijzen op de duur van het lidmaatschap van DeetosSnel.
In het huishoudelijk reglement van DeetosSnel (art. 3 lid 4 - eerste alinea) is hierover het volgende opgenomen:
 
“Een lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, maar tenminste tot het einde van een verenigingsjaar. Verandering van lidmaatschapcategorie in de loop van het verenigingsjaar is mogelijk. Spelende leden, aspirant-leden en overige leden die hun deelname tussentijds willen beëindigen kunnen daartoe worden overgeschreven naar rustend lid. Contributie als rustend lid blijft daarbij verschuldigd tot het eind van het verenigingsjaar tenzij het bestuur anders beslist”.
 
Het verenigingsjaar van DeetosSnel loopt van 1 juli (huidig jaar) t/m 30 juni (volgend jaar), zodat er altijd contributie is verschuldigd t/m juni einde van het verenigingsjaar.
 


2. CONTRIBUTIE BIJ ALLEEN DEELNAME ZAALCOMPETITIE

 
Naar aanleiding van vragen over contributie bij alleen deelname aan de zaalcompetitie kan hierop onderstaande toelichting worden gegeven.
In het huishoudelijk reglement van DeetosSnel (art. 3 lid 4 - laatste alinea) is hierover het volgende opgenomen:
 
“Leden die alleen wensen deel te nemen aan de zaalcompetitie geven daarvan vroegtijdig (in mei van het voorafgaande verenigingsjaar) bericht aan het secretariaat. Ze kunnen desgewenst na het zaalseizoen worden overgeschreven naar rustend lid”.
 
De bedoeling hiervan is, dat bij alleen deelname aan de zaalcompetitie al vanaf 1 juli de contributie als spelend lid moet worden betaald. Dit omdat de kosten van de zaalcompetitie behoorlijk veel hoger zijn dan de die van veldcompetitie. Zou er uitsluitend contributie worden betaald gedurende de periode van de zaalcompetitie (van oktober t/m maart), dan zou dat een onvoldoende bijdrage zijn in de kosten hiervan. De uiteindelijke bedoeling is dus dat er bij alleen deelname aan de zaalcompetitie gedurende 9 maanden contributie wordt betaald als spelend lid.
 
Helaas is gebleken dat er soms een probleem is met de praktische uitvoering, met name het doorgeven van het bericht van deelname in mei van het voorafgaande verenigingsjaar.
Hierdoor kunnen er met betrekking tot de contributie bij alleen deelname aan de zaalcompetitie gedurende een seizoen 2 situaties ontstaan:

                                                                    Spelend lid                Rustend lid
1. Volgens huishoudelijk reglement                  juli t/m maart           april t/m juni
2. Deelname wordt pas later doorgegeven       oktober t/m juni         juli t/m september


In beide gevallen wordt er dus over 9 maanden contributie betaald als spelend lid.
 
Er wordt op gewezen dat een lid zelf tijdig de overschrijving naar rustend lid moet doorgeven.
 
Voor overige vragen met betrekking tot de contributies/donaties kan er altijd contact worden opgenomen met onze penningmeester penningmeester@deetossnel.nl of met ondergetekende.
 
Pleun Boer
Contributie administratie - contributie@deetossnel.nl
ZAT 10-09 16.00 De Meervogels 1 – DeetosSnel 1 Kunstgras (60m)
      Wordt nog bekend gemaakt Sch. : Gerritsen /
1           Herrikhuisen
      Vertrek : 14.00 uur      
      Veld : Vernedesportpark, Zoetermeer      
         
ZAT 10-09 14.00 GKV 2 – DeetosSnel 2 Kunstgras
      Wordt nog bekend gemaakt Sch. : M. Willemse
2            
      Vertrek : 12.30 uur      
      Veld : Molenvliet, Gorinchem      
         
ZAT 10-09 14.30 DeetosSnel 3 – Fortuna 3 Kunstgras veld1
      Wordt nog bekend gemaakt Sch. : M. de Widt
3            
      Aanwezig : 13.30 uur      
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
ZAT 10-09 16.00 DeetosSnel 4 – Twist 4 Kunstgras veld1
      Wordt nog bekend gemaakt Sch. : KNKV
4            
      Aanwezig : 15.15 uur      
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
ZAT 10-09 15.05 Scheldevogels 2 – DeetosSnel 5 Kunstgras
      Wordt nog bekend gemaakt Sch. :  
5            
      Vertrek : 13.45 uur      
      Veld : XXX, XXX      
         
ZAT 10-09 14.30 DeetosSnel 7 – KOAG 5 Kunstgras veld2
      Charlotte, Conny, Jolanda, Robin, Rosa Sch. : Raymond
7     Jasper, Julien, Justin, Simo     Poots
      Aanwezig : 14.00 uur      
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
ZAT 10-09 13.00 DeetosSnel 8 – Ventura Sport 3 Kunstgras veld2
      Anouk, DaphneS, IsaM, Larissa, Mitzy Sch. : Paul
8     Darren, Hugo, Jonathan, Matthijs, Stijn     de Gooijer
      Aanwezig : 12.30 uur      
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
ZAT 10-09 11.15 Juliana 4 – DeetosSnel 9 Kunstgras
      Esther, FlorienH, FlorienV, Frederique, Lara Sch. :  
9     JoostV, Remco, RoyP, SamE, Thomas      
      Vertrek : 10.15 uur      
      Veld : Gem. Sportpark, Oud-Gastel      
         
ZAT 10-09 16.00 DeetosSnel 10 – ADO 5 Kunstgras veld2
      Lisette, Mariëtte, Marjolijn, Mireille, SimoneK Sch. : Rinse de Ruiter
10     Ivar, Michel, PaulH, PaulR, Philippe, RoyH      
      Aanwezig : 15.30 uur      
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
ZON 12-09 11.30 Refleks 7 – DeetosSnel 11 Kunstgras
      Cecile, Diana, Elise, Marianne, Trudy, Wendy Sch. :  
11     Jeroen, Oscar, Patrick, Raymond, Ronald      
      Vertrek : 10.15 uur      
      Veld : XXX, XXX      
         
ZON 12-09 10.30 DeetosSnel 12 – DOT 5 Kunstgras veld1
      Anita, Danielle, Elles, XXX Sch. : Corné
12     Gijs, Joost, LarsB, Ron, Satish, Wout     Vliegenthart
      Aanwezig : 10.00 uur      
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
ZON 12-09 12.00 DeetosSnel 13 – DOT 4 Kunstgras veld1
      Amanda, Jacqueline, Jellie, NienkeO,
Patricia
Sch. : Ron van Gemert
13     Herman, Jeroen, LarsS, Rinse, Wessel      
      Aanwezig : 11.30 uur      
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
WO     DeetosSnel MW  start op 14-09  
         
         
         
AFSCHRIJVEN VÓÓR WOENSDAG 19.00 UUR
S1 t/m S4  VACATURE  (bij coach, geen wedstrijdsecretariaat)
S5 t/m MW  VACATURE  (bij team, geen wedstrijdsecretariaat)
RESERVES: De namen die bij de eigen ploeg onderstreept staan, staan ook reserve of zijn invaller bij een andere ploeg. Daar kun je de naam dikgedrukt vinden.
 
ZAT 10-09 11.30 DeetosSnel A1 – PKC A2 Kunstgras veld1
      Amy, Bobbi, Isa, Jinthe, Madelief, Sifra Leider : Gert-Jan / Frank
A1     Bora, Daan, Mick, Samuel, ThijsK      
      Aanwezig : 10.30 uur Sch. : C. Tempelman
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
ZAT 10-09 13.00 DeetosSnel A2 – PKC A4 Kunstgras veld1
      Anouk, Esmee, Femke, Mare. Rebecca, Suzan Leider : Sam / Robert
A2     Daan, Sjors, Teun, Wesley      
      Aanwezig : 12.00 uur Sch. : KNKV
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
 
ZAT 10-09 11.40 PKC B1 – DeetosSnel B1 Kunstgras
      Fleur, Linsey, Noortje, Sterre, Res: dame Leider : Patrick / Marc
B1     Jay, Jordy, Raf, Ruben, Twan      
      Vertrek : 10.20 uur Sch. : H. Verschoor
      Veld : Oostpolder, Papendrecht      
        Willen de ouders van Sterre, Fleur en Noortje voor vervoer zorgen?
         
ZAT 10-09 10.00 Sporting Delta B2 – DeetosSnel B2 Kunstgras
      Demi, Evi S, Isa, Manon, Mirthe, Tessa Leider : Marcel
B2     David, Gijs, Maarten, Max, Tygo      
      Aanwezig : 09.15 uur Sch. : KNKV
      Veld : Gravensingel, Dordrecht      
      Verzamelen bij Sporting Delta
         
ZAT 10-09 11.30 DeetosSnel B3 – Kinderdijk B3 Kunstgras veld2
      Iris, Jayla, Juliëtte, Manon, Mila, Sabine, Leider : Darren / Wessel
B3     Finn, ThijsV, Suzan, Tara      
      Aanwezig : 11.00 uur Sch. : Hugo
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht     Mijsbergen
         
ZAT 10-09 09.20 DeetosSnel C1 – Merwede C1 Kunstgras veld1
      EviK, Lara, Lotte, Noor, Yasmine Leiders : Wendy
C1     Brent, Deen, Dylan, Siem, Sil      
      Aanwezig : 08.30 uur Sch. : KNKV
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
ZAT 10-09 10.25 DeetosSnel C2 – GKV C2 Kunstgras veld1
      Charissa, Fleur, Jolina, Marit, Naomi, Sarah Leiders : Fiona / Ron
C2     Fabian Tygo      
      Aanwezig : 09.50 uur Sch. : Jamilla Boeré
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
ZAT 10-09 11.00 Oranje Zwart C1 – DeetosSnel C3 Gras
      Angel, Daniëlle, Demi, Marwa, Michelle, Yosan Leider : Jasper / Jonathan
C3     Floris, Hugo, Lourens, Peyton      
      Vertrek : 10.00 uur      
      Veld : Munnikendijk, Westmaas      
      Willen de ouders van Demi, Daniëlle en Michelle voor vervoer zorgen?
         
ZAT 10-09 09.30 Albatros D2 – DeetosSnel D1 Kunstgras
      Britt, Hermela, Lana, Leli, Yumè Leiders : Petra
D1     Axel, Bruno, Daniël, Fosse, Sem      
      Vertrek : 08.45 uur      
      Veld : Develstein, Zwijndrecht      
        Willen de ouders van Axel, Britt en Leli voor vervoer zorgen?
         
ZAT 10-09 10.00 Korbatjo D1 – DeetosSnel D2 Gras
      Emma, Eva, Jaimy, Lianne, Lunah, Mila, Noor, Tess, Ylse Leider : Minke / Rebecca
D2     Germain, Reinier, Timo, Valentijn      
      Vertrek : 09.00 uur      
      Veld : H.Parkhurstweg,
Oud-Beijerland
     
        Willen de ouders van Jaimy, Ylse, Lianne en Noor voor vervoer zorgen?
         
ZAT 10-09 10.15 Juliana E1 – DeetosSnel E1 Kunstgras
      Fee, Isa, Jonneke, Sophie Leiders : Anita
E1     Nabel      
      Vertrek : 09.15 uur      
      Veld : Hellestraat, Oud-Gastel      
        Willen de ouders van Isa en Sophie voor vervoer zorgen?
         
ZAT 10-09 09.00 Korbatjo E1 – DeetosSnel E2 Gras
      Iris, Lena, Neslihan, Selma, Sofie Leiders : Daan / Ruben
E2     Tobias      
      Vertrek : 08.00 uur      
      Veld : H.Parkhurstweg, Oud-Beijerland      
        Willen de ouders van Iris en Sofie voor vervoer zorgen?
         
ZAT 10-09 10.15 DeetosSnel E3 – Oranje Wit E3 Kunstgras veld5
      Amelie S, Bente, Merle, Norah, Yze Leiders : Priscilla / Etienne
E3     Hidde      
      Aanwezig : 09.45 uur Sch. : Daniëlle
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht     van Geenen
         
ZAT 10-09 10.15 DeetosSnel E4 – GKV E4 Kunstgras veld4
      Amélie P, Cansu, Evi, Lily, Silvenne Leiders : Thijs / Wesley
E4            
      Aanwezig : 09.45 uur Sch. : Rutger Struijk
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
ZAT 10-09 09.15 DeetosSnel E5 – Sporting Delta E3 Kunstgras veld5
      Fenne, Juna, Livia Leiders : Michiel
E5     Duuk      
      Aanwezig : 08.45 uur Sch. : Remco
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht     Lubbelinkhof
         
ZAT 10-09 09.15 DeetosSnel F1 – Oranje Wit F1 Kunstgras veld4
      Manouk, Renske, Sas Leiders : Danielle
F1     Faas      
      Aanwezig : 08.45 uur Sch. : Gerda Post
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
ZAT 10-09 09.45 DSO (K) F3 – DeetosSnel F2 Kunstgras
      Jessy, Lindsay, Saar Leiders : Gijs / Sita
F2     Bauke, Thijmen      
      Vertrek : 08.45 uur      
      Veld : Molenvliet, Klundert      
        Willen de ouders van Lindsay en Saar voor vervoer zorgen?  
 
         
ZAT 10-09 09.00 Movado F1 – DeetosSnel F3 Kunstgras
      Dominique, Mila-Mae, Nina, Norah Leiders : Petra / Femke
F3     Casper, Fender      
      Vertrek : 08.15 uur      
      Veld : Patersweg, Dordrecht      
        Willen de ouders van Norah en Mila-Mae voor vervoer zorgen?
         
 
AFSCHRIJVEN VÓÓR DONDERDAG 19.00 UUR
A/B/C bij LEON EVERA               (tel. 06 – 5054 9765)
D/E/F bij MIRANDA DIJKSMAN  (tel. 06 – 3822 2204)
(let op: afschrijven kan alleen telefonisch / dus niet via sms en WhatsApp)
 
 
 
RESERVES: De namen die bij de eigen ploeg onderstreept staan, staan ook reserve of zijn invaller bij een andere ploeg. Daar kun je de naam dikgedrukt vinden.
 
VERVOER: Kunt u niet voor het gevraagde vervoer zorgen? Regel het dan onderling met de andere ouders van de ploeg. Ruil met elkaar.
 
ZAT 17-09 16.00 DeetosSnel 1 – Tempo 1 Kunstgras veld1
      Wordt nog bekend gemaakt Sch. : Gerritsen /
1           Den Ouden
      Aanwezig : 15.00 uur      
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
ZAT 17-09 14.30 DeetosSnel 2 – SKF 3 Kunstgras veld1
      Wordt nog bekend gemaakt Sch. : D. Heuvelman
2            
      Aanwezig : 13.30 uur      
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
ZAT 17-09 14.00 Nieuwerkerk 3 – DeetosSnel 3 Kunstgras Gras
      Wordt nog bekend gemaakt Sch. : J. Puhl
3            
      Vertrek : 12.30 uur      
      Veld : De Kleine Vink, Nieuwerkerk      
         
ZAT 17-09 12.00 Nieuwerkerk 4 – DeetosSnel 4 Kunstgras Gras
      Wordt nog bekend gemaakt Sch. : KNKV
4            
      Vertrek : 10.45 uur      
      Veld : De Kleine Vink, Nieuwerkerk      
         
ZAT 17-09 14.30 DeetosSnel 5 – Sporting Delta 6 Kunstgras veld2
      Wordt nog bekend gemaakt Sch. : Bart van Lee
5            
      Aanwezig : 13.45 uur      
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
ZAT 17-09 14.30 KCR 10 – DeetosSnel 7 Kunstgras
      Charlotte, Conny, Jolanda, Robin, Rosa Sch. :  
7     Jasper, Julien, Justin, Simo      
      Vertrek : 13.30 uur      
      Veld : Reyerpark, Ridderkerk      
         
ZAT 17-09 15.30 GKV 6 – DeetosSnel 8 Kunstgras
      Anouk, DaphneS, IsaM, Larissa, Mitzy Sch. :  
8     Darren, Hugo, Jonathan, Matthijs, Stijn      
      Vertrek : 14.0 uur      
      Veld : Molenvliet, Gorinchem      
         
ZAT 17-09 13.00 DeetosSnel 9 – Merwede 7 Kunstgras veld1
      Esther, FlorienH, FlorienV, Frederique, Lara Sch. : Mario Plaisier
9     JoostV, Remco, RoyP, SamE, Thomas      
      Aanwezig : 12.30 uur      
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
ZAT 17-09 13.45 Merwede 6 – DeetosSnel 10 Kunstgras
      Lisette, Mariëtte, Marjolijn, Mireille, SimoneK Sch. :  
10     Ivar, Michel, PaulH, PaulR, Philippe, RoyH      
      Vertrek : 12.45 uur      
      Veld : Thorbeckelaan, Sliedrecht      
         
ZON 18-09 12.00 DeetosSnel 11 – Movado 5 Kunstgras veld1
      Cecile, Diana, Elise, Marianne, Trudy, Wendy Sch. : Walter Bijl
11     Jeroen, Oscar, Patrick, Raymond, Ronald      
      Aanwezig : 11.30 uur      
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
ZON 18-09 10.30 DeetosSnel 12 – Movado 6 Kunstgras veld1
      Anita, Colleen, Danielle, Elles, Petra Sch. : Oscar Visser
12     Gijs, Joost, LarsB, Ron, Satish, Walter, Wout      
      Aanwezig : 10.00 uur      
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
ZON 18-09 12.00 DeetosSnel 13 – Conventus 3 Kunstgras veld2
      Amanda, Jacqueline, Jellie, NienkeO, Patricia Sch. : Ron van Gemert
13     Herman, Jeroen, LarsS, Rinse, Wessel      
      Aanwezig : 11.30 uur      
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
WO 14-09 19.45 DeetosSnel MW  – Erasmus MW Kunstgras veld1
      AnneMarleen, Annika, Daphne, Ellen, Marijke, Marjolijn Sch. : Mats van Gemert
MW     Arno, Erik, Hans, Jeroen, Mark, Reiner      
      Aanwezig : 19.15 uur      
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
         
         
AFSCHRIJVEN VÓÓR WOENSDAG 19.00 UUR
S1 t/m S4  VACATURE  (bij coach, geen wedstrijdsecretariaat)
S5 t/m MW  VACATURE  (bij team, geen wedstrijdsecretariaat)
RESERVES: De namen die bij de eigen ploeg onderstreept staan, staan ook reserve of zijn invaller bij een andere ploeg. Daar kun je de naam dikgedrukt vinden.
 
ZAT 17-09 12.30 Kinderdijk A1 – DeetosSnel A1 Kunstgras
      Amy, Bobbi, Isa, Jinthe, Madelief, Sifra Leider : Gert-Jan / Frank
A1     Bora, Daan, Mick, Samuel, ThijsK      
      Vertrek : 11.00 uur Sch. : KNKV
      Veld : Molenzicht, Alblasserdam      
      Willen de ouders van Jinthe, Amy, Isa en Madelief voor vervoer zorgen?
         
ZAT 17-09 12.30 ACKC A1 – DeetosSnel A2 Kunstgras
      Anouk, Esmee, Femke, Mare. Rebecca, Suzan Leider : Sam / Robert
A2     Daan, Sjors, Teun, Wesley      
      Vertrek : 11.00 uur Sch. : KNKV
      Veld : De Alm, Almkerk      
      Willen de ouders van Femke, Mare en Rebecca voor vervoer zorgen?
 
ZAT 17-09 09.20 DeetosSnel B1 – Kinderdijk B1 Kunstgras veld1
      Fleur, Linsey, Noortje, Sterre, Res: dame Leider : Patrick / Marc
B1     Jay, Jordy, Raf, Ruben, Twan      
      Aanwezig : 08.20 uur Sch. : R. Coolegem
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
ZAT 17-09 10.40 DeetosSnel B2 – Oranje Wit B2 Kunstgras veld1
      Demi, Evi S, Isa, Manon, Mirthe, Tessa Leider : Marcel
B2     David, Gijs, Maarten, Max, Tygo      
      Aanwezig : 09.50 uur Sch. : KNKV
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
ZAT 17-09 10.20 DVS ‘69 B1 – DeetosSnel B3 Kunstgras
      Iris, Jayla, Juliëtte, Manon, Mila, Sabine, Leider : Darren / Wessel
B3     Finn, ThijsV, Suzan, Tara      
      Vertrek : 09.30 uur      
      Veld : Schildman, HI-Ambacht      
      Willen de ouders van Iris, Sabine en Finn voor vervoer zorgen?
         
ZAT 17-09 10.45 TOP (A) C1 – DeetosSnel C1 Kunstgras
      EviK, Lara, Lotte, Noor, Charissa Leiders : Wendy
C1     Brent, Deen, Dylan, Siem, Sil      
      Vertrek : 08.45 uur Sch. : KNKV
      Veld : Van Cittersweg, Arnemuiden      
      Willen de ouders van Noor, Lotte en EviK voor vervoer zorgen?
         
ZAT 17-09 11.30 Albatros C3 – DeetosSnel C2 Kunstgras
      Fleur, Jolina, Marit, Naomi, Sarah, Yasmine Leiders : Fiona / Ron
C2     Fabian, Tygo      
      Vertrek : 10.45 uur Sch. :  
      Veld : Develstein, Zwijndrecht      
      Willen de ouders van Fleur, Naomi en Tygo voor vervoer zorgen?
         
ZAT 17-09 11.55 DeetosSnel C3 – Conventus C1 Kunstgras veld1
      Angel, Daniëlle, Demi, Marwa, Michelle, Yosan Leider : Jasper / Jonathan
C3     Floris, Hugo, Lourens, Peyton      
      Aanwezig : 10.30 uur Sch. : Peter
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht        Groeneweg
         
ZAT 17-09 10.00 DeetosSnel D1 – Merwede D1 Kunstgras veld2
      Britt, Hermela, Lana, Leli, Yumè Leiders : Petra
D1     Axel, Bruno, Daniël, Fosse, Sem      
      Aanwezig : 09.30 uur Sch. : Nando v Ooijen
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
ZAT 17-09 11.00 DeetosSnel D2 – Albatros D4 Kunstgras veld2
      Emma, Eva, Jaimy, Lianne, Lunah, Noor, Tess, Ylse Leider : Minke / Rebecca
D2     Germain, Reinier, Valentijn      
      Aanwezig : 10.30 uur Sch. : Dion
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht     Tempelaars
         
ZAT 17-09 09.00 DeetosSnel E1 – Oranje Wit E1 Kunstgras veld5
      Fee, Isa, Jonneke, Sophie Leiders : Anita
E1     Nabel      
      Aanwezig : 08.30 uur Sch. : Marlies
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht     Simpelaar
         
ZAT 17-09 10.00 DeetosSnel E2 – DeetosSnel E5 Kunstgras veld5
      Iris, Lena, Neslihan, Selma, Sofie Leiders : Daan / Ruben
E2     Tobias      
      Aanwezig : 09.30 uur Sch. : Anita Veldman
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
ZAT 17-09 10.15 Merwede E1 – DeetosSnel E3 Kunstgras
      Amelie S, Bente, Merle, Norah, Yze Leiders : Priscilla / Etienne
E3     Hidde      
      Vertrek : 09.30 uur      
      Veld : Thorbeckelaan, Sliedrecht      
      Willen de ouders van Amelie en Merle voor vervoer zorgen?
         
ZAT 17-09 09.00 Korbatjo E2 – DeetosSnel E4 Gras
      Amélie P, Cansu, Evi, Lily, Silvenne Leiders : Thijs / Wesley
E4            
      Vertrek : 08.00 uur      
      Veld : H. Parkhurstweg, Oud-Beijerland      
      Willen de ouders van Amélie en Evi voor vervoer zorgen?
         
ZAT 17-09 10.00 DeetosSnel E2 – DeetosSnel E5 Kunstgras veld 5
      Feline, Fenne, Juna, Livia Leiders : Michiel
E5     Duuk      
      Aanwezig : 09.30 uur      
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
ZAT 17-09 10.15 Vriendenschaar F1 – DeetosSnel F1 Kunstgras
      Manouk, Renske, Sas Leiders : Danielle
F1     Faas      
      Vertrek : 09.20 uur      
      Veld : Sluisweg, Hardinxveld-G’dam      
      Willen de ouders van Faas en Sas voor vervoer zorgen?
         
ZAT 17-09 09.00 DeetosSnel F2 – Albatros F2 Kunstgras veld4
      Jessy, Lindsay, Saar Leiders : Gijs / Sita
F2     Bauke, Thijmen      
      Aanwezig : 08.30 uur Sch. : Ellen vd Aa
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht      
         
ZAT 17-09 10.00 DeetosSnel F3 – Scheldevogels F1 Kunstgras veld4
      Dominique, Mila-Mae, Nina, Norah Leiders : Petra / Femke
F3     Casper, Fender      
      Aanwezig : 09.30 uur Sch. : Marjolein
      Veld : Vorrinklaan, Dordrecht     Naaktgeboren
         
 
AFSCHRIJVEN VÓÓR DONDERDAG 19.00 UUR
A/B/C bij LEON EVERA               (tel. 06 – 5054 9765)
D/E/F bij MIRANDA DIJKSMAN  (tel. 06 – 3822 2204)
(let op: afschrijven kan alleen telefonisch / dus niet via sms en WhatsApp)
 
RESERVES: De namen die bij de eigen ploeg onderstreept staan, staan ook reserve of zijn invaller bij een andere ploeg. Daar kun je de naam dikgedrukt vinden.
 
VERVOER: Kunt u niet voor het gevraagde vervoer zorgen? Regel het dan onderling met de andere ouders van de ploeg. Ruil met elkaar.
 
Uitreiking van de erepenning door burgemeester Wouter Kolff
Twitter
Facebook
Website
Email

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Je kan je voorkeuren wijzigen or uitschrijven.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
DeetosSnel · Vorrinklaan 202 · Dordrecht, ZH 3317 KZ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp