Copy

Niet goed leesbaar? Klik hier voor de HTML-versie

Coronadossier - week 41

De tweede coronagolf is een feit. Ook nu zullen zorgverleners uit 1e en 2e lijn de schouders eronder zetten om de zorg zo goed als mogelijk te verlenen. Bureau Huisartsencontacten zal de komende tijd wekelijks een Verwijzer-coronadossier opsturen met daarin het laatste nieuws en samenwerkingsafspraken.

Veel coronapatiënten, Albert Schweitzer ziekenhuis schakelt zelf over naar 'fase 3' 

Het aantal coronapatiënten in het Albert Schweitzer ziekenhuis is op dinsdag 6 oktober zeer ruim boven de grens gekomen die landelijk geldt voor ‘coronafase 2’, waarin we officieel landelijk nog zitten.
De doorstroming van patiënten van de Spoedeisende Hulp naar de kliniek stagneert, mede doordat ook de spreiding van patiënten naar andere ziekenhuizen en de uitplaatsing naar het verpleeghuis stagneren. Om helemaal vastlopen te voorkomen, hebben de Raad van Bestuur en het Medisch Specialisten Bestuur dinsdag besloten om ‘fase 3’ intern alvast in gang te zetten. Landelijk is dat besluit op dit moment nog niet genomen.
Lees meer → 

Bespreek kans op opname buiten de regio met je patiënt.

Volgens het systeem van patiëntenspreiding tussen ziekenhuizen, geldt voor het Albert Schweitzer ziekenhuis een maximum aantal coronapatiënten in de gewone kliniek en op de Intensive Care (IC). Bij een groter aanbod worden patiënten uitgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Dat kan ook buiten de regio zijn. Als uitplaatsen niet meer lukt zal de reguliere zorg –deels-  afgeschaald worden om capaciteit (lees: personeel en bedden) vrij te spelen. In eerste instantie betreft dat alleen planbare zorg die uitgesteld kan worden. Anders dan in de eerste golf zal de reguliere zorg zoveel mogelijk doorgang vinden.
Het Albert Schweitzer ziekenhuis realiseert zich dat uitplaatsing buiten de regio voor patiënten en naasten afschuwelijk is. Echter om te voorkomen dat reguliere zorg en coronazorg vastloopt is landelijk het spreidingsbeleid vastgesteld. Wij vragen aan verwijzers om ons te helpen door aan de patiënt uit te leggen waarom dit beleid nodig is.

Teststraat voor verpleeg- en verzorgingstehuizen in Zwijndrecht

Voor medewerkers van de verpleeg- en verzorgingstehuizen (V&V) in de regio stellen we sinds 6 oktober ruimte beschikbaar voor een teststraat. Het gaat om een samenwerking met twaalf zorginstellingen, die samen de VVT Alliantie Waardenland vormen. De alliantie wil zo garanderen dat zorgmedewerkers die bij haar aangesloten zorginstellingen werkzaam zijn, snel kunnen worden getest op COVID-19 en bij een negatieve uitslag ook weer snel aan de slag kunnen. Voor deze instellingen uit de regio met in totaal 5500 medewerkers is deze teststraat ingericht bij de voormalige ambulancesluis van de Acute Zorg Afdeling (AZA) op locatie Zwijndrecht. De testlocatie is dus niet bedoeld voor medewerkers van het Albert Schweitzer ziekenhuis of COVID-verdachte patiënten via de huisarts. De V&V-instellingen zullen zelf bij COVID-verdachte medewerkers kweken afnemen.

Testbeleid ASz bij klinische opname voorafgaand aan uitplaatsing V&V 

In het regionale “VIP-overleg“, dat is het overleg tussen arts-microbioloog, de specialisten ouderengeneeskunde en de GGD, is op 6 oktober het testbeleid voor ontslag uit het Albert Schweitzer ziekenhuis bij uitplaatsing naar de verpleeg- en verzorgingshuizen in onze regio besproken. Dit naar aanleiding van diverse verzoeken van V&V-instellingen uit de regio om één dag voor ontslag uit de kliniek de patiënt/cliënt in het Albert Schweitzer ziekenhuis te testen op COVID-19. Dit is overigens geen landelijk- of RIVM-beleid vanwege de druk op de testcapaciteit en het risico op vals-negatieve uitslagen.
Op woensdag 7 oktober heeft de Raad van Bestuur en Medisch Specialisten Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis besloten om dit voorstel over te nemen en voorlopig als algemeen ontslagbeleid toe te gaan passen. In het nazorgtraject is het aan de individuele V&V instelling om eventueel een aanvullende COVID-test te doen. Dit testbeleid is niet van toepassing wanneer een patiënt die nu klinisch is opgenomen naar huis gaat en/of thuiszorg ontvangt, tenzij er een reden voor is om te testen.

ASz heeft aandacht voor signaal huisartsen over uit ziekenhuis ontslagen patiënten met mogelijk positieve COVID-19 uitslag

Medisch directeur van de ZGWA Peter Top heeft bij het Albert Schweitzer ziekenhuis aandacht gevraagd voor signalen van huisartsen uit de ZGWA-achterban. Patiënten die met ontslag zijn gegaan uit het ASz hebben mogelijk in de kliniek Corona opgelopen. Op basis van een onverwachte coronabevinding zijn op twee afdelingen (Geriatrie en iInterne geneeskunde) contactonderzoeken gestart en hebben we een verheffing geconstateerd. Ontslagen patiënten die contact hebben gehad met onverwachte positieve coronapatiënten worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en voorzien van informatie hoe te handelen (leefregels conform RIVM). Helaas zit hier altijd enige vertraging in voordat een verheffing ontdekt wordt.

Iedereen in het Albert Schweitzer ziekenhuis draagt vanaf 3 oktober een mond-neusmasker

Iedereen die een van de locaties van het Albert Schweitzer ziekenhuis binnengaat, moet een mond-neusmasker dragen. Met dat dringende verzoek sluiten wij aan bij de toenemende roep uit de samenleving en van de overheid om het coronavirus met nóg meer kracht te bestrijden. Bezoekers en poliklinische patiënten van 13 jaar en ouder wordt verzocht hun eigen mondkapje mee te brengen, zoals dat ook in het openbaar vervoer het geval is. Dit kapje blijft gedurende het hele verblijf in het ziekenhuis op, behalve wanneer een zorgverlener vraagt om het af te doen voor onderzoek of behandeling. Ook alle medewerkers gaan in het ziekenhuis een beschermingsmiddel dragen.
Lees meer → 

Heeft u COVID-19 gerelateerde vragen?

Huisartsen stellen ons via verschillende media vragen. Deze vragen kunnen het best geadresseerd worden via de (HCH) Huisarts Coördinator van iedere Hagro en worden dan met relevante samenwerkingspartners besproken. Via de ‘Corona Updates’ van het Crisisteam RHD-ZGWA is gecommuniceerd wie de HCH voor de betreffende Hagro is.

Albert Contact - Digitale zorg

In onze nieuwe Albert Contact staat digitale zorg als thema centraal. De corona-uitbraken hebben de ontwikkelingen versneld. We zoeken naar alternatieven voor fysiek contact. In deze editie staan we stil bij de mogelijkheden nu en in de toekomst. Lees de Albert Contact → 
Dit is een extra editie van onze maandelijkse nieuwsbrief waarin we je op de hoogte houden van informatie die voor onze samenwerking essentieel is. Bureau Huisartsencontacten spant zich maximaal in voor zorgvuldige berichtgeving in Verwijzer. Vind je in deze Verwijzer desondanks onduidelijke of onjuiste informatie, meld het ons.
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Uitschrijven kan hier. Vragen of feedback kun je mailen naar huisartsen@asz.nl.This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ziekenhuis · Postbus 444 · Dordrecht, Zh 3300 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp