Copy

DE VERWIJZER
 nieuwsbrief voor verwijzers, mei 2019
Beste <<Achternaam>>,

Het programma Gezond vooruit krijgt steeds meer vorm. Uiteraard ligt het voor de hand dat het Albert Schweitzer ziekenhuis ook de eerste lijn en andere stakeholders betrekt bij de ontwikkelingen die voor de keten belangrijk zijn. Zoals de locatieprofilering en het Programma Ketenoptimalisatie. Afgelopen maand heeft het ASz gesprekken gevoerd met de artsen uit ons ziekenhuis en de huisartsen (ook Zorggroepen) over de locatie Zwijndrecht. Ook buitenpoli GOED in Ridderkerk wordt in de analyses en planvorming meegenomen. Daarnaast komt het eind in zicht van de verbouwing in Zwijndrecht voor het Orthopedischcentrum en het Pijnbehandelcentrum. In Sliedrecht wordt hard gewerkt aan de opening deze zomer. We houden jullie de komende tijd op de hoogte.


Met vriendelijke groet, Steven Haverkamp
Relatiebeheerder huisartsen, eerste lijn en VV&T


Oog voor ketenpartners bij analyse weekendsluiting Zwijndrecht
Vertegenwoordigers van de medische vakgroepen die op de locatie Zwijndrecht werken, bespraken op 7 mei de uitkomst van de eerste verkenning van een mogelijke weekendsluiting. In een andere zaal werd tegelijkertijd de mening gepeild van zeven afgevaardigden van huisartsengroepen over dit onderzoek.
Lees hier meer.

Actieplan Longziekten, stand van zaken
De vakgroep longziekten heeft helaas de afgelopen tijd niet altijd de gewenste optimale service kunnen verlenen aan de huisartsen in onze regio. Dit heeft met name betrekking gehad op twee vitale onderdelen in de zorg: Communicatie en Logistiek. Bij de communicatie betrof het de soms onvolledige schriftelijke en/of mondelinge overdracht naar de huisartsen van zowel klinische als poliklinische patiënten en dan met name in de palliatieve fase. Bij de logistieke knelpunten ging het over de soms lange doorlooptijden bij het zorgpad longcarcinoom en de triage van poliklinische patiënten.
Hierover is overleg geweest met de vertegenwoordigers van de huisarts zorggroepen en hierbij een overzicht van de ingezette acties.
Lees hier verder

Verdenking niersteen? U kunt nu een CT-scan aanvragen
Bij verdenking niersteen is het vanaf nu mogelijk om uw patiënt vanuit de eerste lijn in te sturen voor een CT-scan van de nieren. De CT-scan wordt in principe vergoed door de zorgverzekeraars. Het gaat wel ten laste van het eigen risico.

Triëren van patiënten met gewrichtsklachten door een reumatoloog in Huisartsenpost Drechtsteden.
In het anderhalve lijn initiatief ‘JOINT referral’ werken de reumatologen van het Albert Schweitzer ziekenhuis, het Maasstad ziekenhuis en de RHD samen. Het initiatief is opgezet in de vorm van een studie, waar het triëren van patiënten met gewrichtsklachten in Huisartsenpost Drechtsteden door een reumatoloog, wordt geëvalueerd. Het doel is te beoordelen of initiële zorg door een reumatoloog ‘dichtbij huis’ effectief en kostenbesparend kan zijn. Voordeel voor de patiënt van deze triage is dat hij of zij wél door een specialist wordt gezien, maar dat er geen aanspraak wordt gemaakt op het eigen risico.
Als u een patiënt wil verwijzen naar een reumatoloog, denk dan aan de JOINT Referral studie. U kunt de patiënt aanmelden door middel van een aantekening bij uw verwijzing in ZorgDomein. Vul bij uw verwijzing als extra de code *Studie triage HAP toe.
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Elke van Delft (onderzoeksmedewerker) via 010 291 1682 of JOINTreferral@maasstadziekenhuis.nl

Samenwerking SEH-HAP
13 mei heeft de projectgroep Samenwerking SEH-HAP een symposium georganiseerd. Met het symposium wilde de projectgroep samen met een vertegenwoordiging van beide organisaties verkennen hoe een intensievere samenwerking eruit zou kunnen zien en wat de voordelen zijn voor de patiënt, de zorgprofessional en de bedrijfsvoering in beide organisaties. SEH-artsen, huisartsen, SEH-verpleegkundigen, triagisten HAP, bestuurders en medewerkers van zorgverzekeraars bespraken met elkaar mooie en concrete ideeën voor de invulling van verdere samenwerking. De projectgroep kan van start met de prioritering en uitwerking hiervan.
Heeft u vragen? Annemarie van der Velden (SEH-arts) en Angelique Boers (huisarts en medisch manager RHD) hebben zitting in de projectgroep.
 
SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) baby’s naar Geboortecentrum Rhena
Per 1 juni 2019 zullen de baby’s die geboren worden met een moeder die valt onder het SSRI-gebruik op Rhena mogen verblijven. Op deze wijze hopen wij meer aan onze visie te kunnen voldoen om moeder en kind niet te scheiden. Momenteel vinden er scholingsmomenten plaats op Rhena die door de kinderarts (of een gelijkwaardige afgevaardigde) en een neonatologie verpleegkundige worden gegeven. Leidend in deze scholingsmomenten is het vernieuwde protocol Maternaal SSRI-gebruik. Voor meer informatie:Geboortecentrum Rhena.

Locatie Sliedrecht gesloten van 15 tot en met 19 juli
Wegens de verhuizing naar het nieuwe pand, is het Albert Schweitzer ziekenhuis in Sliedrecht gesloten in de week van maandag 15 tot en met vrijdag 19 juli. Vanzelfsprekend zijn er voor patiënten gedurende die week geen afspraken gepland. Wij hopen dan ook dat de hinder tot een minimum beperkt blijft.
Lees hier verder.
 
AGENDA &
AANMELDEN 


04/06/2019 Kort Klinisch Onderwijs (KKO) CVA Keten Zwijndrecht
06/06/2019 Kort Klinisch Onderwijs (KKO) CVA Keten Sliedrecht
06/06/2019 Casuïstiekbespreking over longlijden, COPD en blow out via stichting Drechtzorg
20/06/2019 Albert Event juni 2019 "Samenwerkende laboratoria"


SAVE THE DATE “Zomer BBQ 4 juli 2019”  uitnodiging volgt


Patiëntenvoorlichting Orthopedie

Op woensdagavond 26 juni van 19.00 tot 21.00 uur wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor patiënten waarin de orthopeden, fysio-therapie en verpleegkundigen uitleg geven over heup- en knieprotheses.
Hierover zal begin juni gecommuniceerd worden in lokale dagbladen en patiënten kunnen zich hiervoor vanaf 1 juni inschrijven. Uiteraard bent u als verwijzer ook van harte welkom.

Heeft u onze Artsenwijzer-app al?
Met de Artsenwijzer-app heeft u alle spoednummers van de medisch specialisten, een smoelenboek en het laatste verwijzernieuws altijd bij de hand. Mail nu huisartsen@asz.nl voor de inloggegevens.


Voor advies over je profielpagina en je actuele telefoonnummers opnemen in de Artsenwijzer App kun je contact opnemen met Mariska Huisman, huisartsen@asz.nl. 078-6542530

UITGELICHT
Oncologische zorg thuis
 
Het Albert Schweitzer ziekenhuis is begonnen met het geven van chemotherapie aan huis.
“We willen patiënten die door hun ziekte toch al zwakker zijn of pijn hebben, niet extra belasten”, vertelt afdelingshoofd Claudia Jonker van het Transmuraal Team van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Dit team bestaat uit zeventien verpleegkundigen die jarenlange ervaring hebben met het geven van ziekenhuiszorg aan huis. Zij maken dagelijks rondes langs patiënten thuis in de regio voor uiteenlopende verpleegkundige handelingen. Hierdoor kunnen patiënten vaak eerder naar huis of ze hoeven helemaal niet te worden opgenomen. Lees hier meer
PERSONALIA

Mijn naam is Wouter Blox en per mei 2019 ben ik werkzaam als longarts in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Ik heb geneeskunde gestudeerd in Rotterdam en vervolgens mijn specialisatie gedaan in het Amphia ziekenhuis te Breda.
Mijn aandachtsgebieden zijn obstructieve longziekten en slaap gerelateerde ademhalingsstoornissen. Ik ga zowel werken op de locatie Dordwijk als de locatie Zwijndrecht. Ik heb de ambitie om in het Albert Schweitzer ziekenhuis de komende jaren een centrum voor chronische longzorg op te gaan zetten waarvoor een goede en prettige samenwerking met de eerste lijn natuurlijk ontzettend belangrijk is.
Ik woon sinds 2016 met veel plezier in Dordrecht en ben dan ook blij in dit ziekenhuis een baan te hebben gevonden. Ik ben getrouwd en heb een dochtertje van 3 jaar oud.
Ik hoop jullie snel eens te spreken/ontmoeten!

Ik ben Virginie Meuleman en sinds 1 juni 2018 werkzaam als waarnemend longarts en per 1 april 2019 als Chef de Clinique. Ik ben geboren en getogen in Rotterdam. Mijn studie Geneeskunde en opleiding tot longarts heb ik ook in Rotterdam gedaan (Franciscus Gasthuis en Erasmus MC). Na het afronden van mijn opleiding heb ik gewerkt in het Flevoziekenhuis, het Havenziekenhuis en het Franciscus Gasthuis. Hierbij heb ik veel ervaring opgedaan in mijn interessegebieden astma, COPD en ademhalingsstoornissen tijdens de slaap.Ik woon met mijn man en twee zonen in Rotterdam. In mijn vrije tijd probeer ik tijd te maken voor mijn hobby’s: golfen, hardlopen en koken.
Uit dienst
Dhr F.H Jansen Uroloog per 1 maart 2019.
Veerle Nanninga
Op vrijdag 21 juni 2019 neemt Veerle Nanninga afscheid als neuroloog van ons ziekenhuis.
Haar werk als allround neuroloog heeft ze in al die jaren met veel compassie uitgevoerd.
Haar interesse en aandachtsgebied lag in de kinderneurologie, de klinische neurofysiologie en het onderwijzen en begeleiden van arts-assistenten. Binnen het ASz is Veerle lid geweest van diverse commissies en was zij gedurende 7 jaar de gedreven medisch manager van onze vakgroep.
Wij zullen haar kleurrijke persoonlijkheid, eerlijkheid en betrokkenheid gaan missen.
Graag hopen wij u in groten getale in feestelijke sfeer te mogen ontvangen op het afscheidsfeest op vrijdag 21 juni. Voor meer informatie lees je hier de uitnodiging.
In Memoriam
Met droefenis hebben we afscheid genomen van Andries van de Graaf, voorzitter van de Cliëntenraad van het Albert Schweitzer ziekenhuis sinds 2014. Ondanks het vorderen van zijn ziekte, heeft Andries deze rol tot het einde met verve vervuld. Hij was een groot pleitbezorger van gelijkwaardige samenwerking tussen zorgverleners en patiënten en van het gebruik van innovatieve technieken om de ziekenhuiszorg voor patiënten toegankelijker en efficiënter te maken.
We wensen de familie en naasten veel sterkte toe bij het dragen van hun verlies.
In deze maandelijkse nieuwsbrief van het Albert Schweitzer ziekenhuis houden we u op de hoogte van informatie die voor onze samenwerking essentieel is. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Uitschrijven kan hier. Vragen of feedback kunt u mailen naar huisartsen@asz.nl.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ziekenhuis · Postbus 444 · Dordrecht, Zh 3300 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp