Copy

DE VERWIJZER
 nieuwsbrief voor verwijzers, februari 2019
Beste <<Achternaam>>,

Het Albert Schweitzer ziekenhuis anticipeert op de behoefte van patiënten die bij voorkeur thuis (complexe) zorg ontvangen. De ‘regie’ van de zorg wordt veelal door de huisarts genomen, steeds vaker in samenwerking met de specialist ouderen geneeskunde. In dit zorgnetwerk kan het Transmuraal Team u ondersteunen. Dit team van gespecialiseerde verpleegkundigen heeft al twintig jaar ervaring met complexe zorg thuis. Het transmuraal team levert palliatieve zorg in de regio i.s.m. huisartsen.  Voor u een aanspreekpunt. Laat ons weten wanneer u suggesties heeft huisartsen@asz.nl


Met vriendelijke groet, Steven Haverkamp
Relatiebeheerder huisartsen, eerste lijn en VV&T


Transmurale Zorgbrug: warme overdracht voor kwetsbare ouderen
Verpleegafdelingen waar ouderen opgenomen zijn werken sinds kort volgens het principe Transmurale Zorgbrug. Alle opgenomen patiënten vanaf 70 jaar worden gescreend op kwetsbaarheid. Is de patiënt kwetsbaar en verwacht men dat de patiënt met ontslag naar huis kan met thuiszorg, dan wordt een verpleegkundig specialist geriatrie ingeschakeld. De verpleegkundig specialist onderzoekt of de patiënt in aanmerking komt voor de transmurale zorgbrug.
Wat is een transmurale zorgbrug? De overdracht naar huis aan de wijkverpleegkundige vindt al in het ziekenhuis plaats. De wijkverpleegkundige bezoekt hiervoor de patiënt in het ziekenhuis. Tijdens dit bezoek wordt geïnventariseerd wat nodig is thuis. Hierbij zijn ook de patiënt en eventuele mantelzorger aanwezig.
Eenmaal thuis begeleidt de wijkverpleegkundige de patiënt zes maanden in de thuissituatie en stemt af met de mantelzorg en huisarts.
Uit onderzoek blijkt met deze werkwijze dat het aantal heropnames aanzienlijk vermindert.
Bij vragen kun je contact opnemen met Wilma Walter de Regt, adviseur w.deregt@asz.nl of tel: 23489
 
Nieuw startscherm ZorgDomein
Sinds 14 februari is het startscherm van ZorgDomein vernieuwd. ZorgDomein heeft het scherm uitgebreid laten testen door een grote groep verwijzers. Wij verwachten dat met het nieuwe scherm verwijzen en aanvragen nog makkelijker wordt. Moet u nog wennen? Tot medio 2019 kunt u nog terugschakelen naar de oude omgeving en u op een rustig tijdstip verdiepen in het nieuwe scherm. Feedback, vragen? Mail deze aan Sandra Schoenmakers, s.schoenmakers@asz.nl
 
Introductiebrief met diensten aan nieuwe huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde, AVG-artsen
Komende week ontvangt u van ons een brief waarin alle diensten van Bureau Huisartsencontacten voor u nog eens handig op een rij worden gezet. Iedere nieuwe huisarts en specialist ouderengeneeskunde ontvangt in het vervolg deze brief. Print deze uit voor uw praktijkmanager, praktijk assistent!
 
Aanmeldingen voor de afdeling Psychiatrie door de huisarts
Huisartsen kunnen patiënten aanmelden waarbij sprake is van gecombineerde problematiek, dus zowel een somatische aandoening als psychiatrische stoornis die met elkaar interfereren. Bijvoorbeeld, -preconceptionele consulten bij psychofarmacagebruik, -zwangeren met psychiatrische problemen (het Kwetsbare Zwangere-traject), -patiënten met een chronische lichamelijke ziekte, zoals Parkinson, diabetes of MS, die psychiatrische klachten ervaren, -SOLK-problematiek, -stemmingsklachten na een CVA.
In het verleden werd ook wel “algemene psychiatrie” naar ons verwezen, maar vanwege aangescherpte eisen van de zorgverzekeraars en onze veranderde visie over welke zorg wij als ziekenhuis-psychiatrische afdeling bieden is dat niet langer mogelijk.
Huisartsen kunnen bij twijfel over een indicatie voor de PAAZ altijd laagdrempelig telefonisch overleggen. Dit geldt ook voor andere vragen zoals bijvoorbeeld medicatie-advies (Psychomedisch Centrum 078-6541719).
 
Nieuwe behandeling van goedaardige schildklierknobbels
Interne Geneeskunde en Interventieradiologie zijn gestart met een nieuwe techniek om goedaardige schildklierknobbels te behandelen, de radiofrequente ablatie (RFA). Deze behandeling brengt minder negatieve gevolgen met zich mee en patiënten kunnen sneller naar huis. Er bestaan verschillende behandelmogelijkheden voor schildklierknobbels. Naast de behandeling met radioactief jodium of een operatie is RFA één van de behandelmogelijkheden. RFA wordt vooral ingezet bij goedaardige schildklierknobbels tussen ongeveer 2 en 5 cm groot die hinderlijke klachten veroorzaken. Als de patiënt in overleg gekozen heeft voor RFA, dan wordt de behandeling uitgevoerd door de interventieradioloog.
klik hier voor meer informatie:https://www.asz.nl/nieuws/nieuwsberichten/2019/2/25962/ 
 
Aanvraag bloedafname formulier
De bloedafname vraagt uw aandacht voor het volledig invullen van de laboratorium verwijsbrief. Vooral het invullen van het BSN-nummer is belangrijk omdat dit het enige echt unieke gegeven is. Hiermee voorkomen we patiëntverwisseling en versnelt de doorlooptijd zodat de uitslag sneller bekend is. Als u ZorgDomein gebruikt voor uw laboratoriumaanvragen wordt het BSN-nummer automatisch meegegeven uit uw HIS. De AVG staat dit toe.
Ook goed om te weten dat patiënten zich bij de bloedafname altijd moeten kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
Voor meer informatie over de samenwerking kunt u contact opnemen met relatiebeheer Result Laboratorium via 078 – 654 2120
 
Urologie Prostaatcentrum
We zijn sinds afgelopen jaar officieel ANSER prostaatcentrum. Hierdoor kunnen we topzorg voor deze patiëntengroep garanderen!
We hebben een lopend multidisciplinair (uro, gyn, NVVS geaccrediteerde bekkenfysio met aantekening seksuologie en psychologie/seksuologie) spreekuur voor seksuologie. Hier worden patiënten met ingewikkelde problematiek besproken en kunnen door de multidisciplinaire aanpak beter worden geholpen.

Het team bestaat uit de volgende professionals en daarnaast zijn we zijn aangesloten bij de LOPS (landelijk overleg poliklinieken seksuologie); 
Helene Kemmer, uroloog
Els Driessen, klinisch psycholoog, seksuoloog
Myrthe Bandell, gynaecoloog, seksuoloog
Joke van Ommen, bekkenfysiotherapeut
Els van Oevelen, bekkenfysiotherapeut,

Het aanspreekpunt voor de seksuologie en seksuologische vragen is Myrthe Bandel, Gynaecoloog.
Meer informatie hierover kunt u vinden op:
https://www.asz.nl/nieuws/nieuwsberichten/2018/6/23808/

CVA-ketens samengevoegd tot keten Zuid-Holland Zuid en CVA-nazorg project “Op maat en in de buurt” van start gegaan.
Met ingang van 1 januari 2019 zijn de CVA-ketens Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden samengevoegd tot de keten Zuid-Holland Zuid. De ketens gaan gezamenlijk werken aan het verbeteren van de zorg voor mensen met een CVA in de regio Zuid-Holland Zuid. Tevens is het nazorgproject “Op maat en in de buurt” van start gegaan. De chronische fase bij CVA-patiënten vraagt om langdurige periodieke signalering hoe het met de patiënt gaat. CVA-getroffenen en hun naasten geven onder andere aan dat goede nazorg bestaat uit een duidelijk aanspreekpunt. Meer informatie hierover kunt u vinden op:
https://www.drechtzorg.nl/cva-ketens-samengevoegd-tot-keten-zuid-holland-zuid/
https://www.drechtzorg.nl/patient-met-ernstige-copd-krijgt-ademhalingsondersteuning-thuis/
 
Geef toestemming!
Wij gebruiken uw e-mailadres. Bijvoorbeeld om belangrijke en praktische informatie van het Albert Schweitzer ziekenhuis met u te delen en om u uit te nodigen voor nascholingsbijeenkomsten zoals de Albert Events. Daarnaast tonen wij uw praktijkinformatie in de Artsenwijzer app. De Artsenwijzer is een beveiligde App. Deze is alleen zichtbaar voor zorgverleners met een account. Bureau Huisartsencontacten moet voldoen aan de AVG. Daarom hebben wij u onlangs gemaild om toestemming te vragen.
Heeft u nog geen toestemming gegeven. Klik dan op deze link en beantwoordt 2 vragen.
(Werkt de link niet. Ga dan naar: www.mijnasz.nl/zorgverleners/toestemmingsformulier )
 
Contact met en informatie over diensten van het Transmuraal Team
U kunt het team bereiken via (078) 654 20 79. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.asz.nl/specialismen/transmuraal_team/praktische_informatie/3313/
 
Nieuwe locatie Sliedrecht, Stationspark 401 verhuisdata:
In de week van 1 juli wordt de nieuwe locatie bouwkundig opgeleverd.
Het Pijnbehandelcentrum verhuist in de week van 8 - 12 juli van Sliedrecht naar de locatie Zwijndrecht.
Op 15 juli sluit het pand in de Wilhelminastraat en begint de verhuizing naar het Stationspark 401.
Op 22 juli gaat het nieuwe pand in het Stationspark 401 open voor patiënten.
 
 

 
 

 
AGENDA &
AANMELDEN 


05/03/2019 Kort Klinisch Onderwijs (KKO) Sliedrecht
14/03/2019 Albert Event Cardiologie
18/03/2019 Bijeenkomst medische gegevensuitwisseling met verpleeghuizen
21/03/2019 Kort Klinisch Onderwijs (KKO)  Dordwijk
02/04/2019  NDF Symposium van onderzoek naar praktijk: aan de slag met diabetesjaargesprek https://diabetesfederatie.nl/nieuwsberichten/698-aanmelden-ndf-symposium-diabetesjaargesprek-2-april
 
Save the date
Bindingsevent dinsdag 5 november
Heeft u al onze Artsenwijzer-app?
.

Met de Artsenwijzer-app heeft u alle spoednummers van de medisch specialisten, een smoelenboek en het laatste verwijzernieuws altijd bij de hand. Tevens vind u daar de agenda van de nascholing en nog veel meer.
Mail nu huisartsen@asz.nl voor de inloggegevens.

UITGELICHT

Superslimme’ insulinepomp verandert het leven van de patiënt met diabetes

Nederland is sinds eind 2018 het eerste Europese land waar de ‘aller slimste’ insulinepomp van dit moment wordt gebruikt. Binnen ons land is het Albert Schweitzer ziekenhuis één van de eerste negen ziekenhuizen die de Medtronic Minimed 670G aan patiënten verstrekken. Het zijn allemaal ziekenhuizen met grote expertise op het gebied van insulinepompen. Behandelaren én patiënten zijn uiterst positief over de resultaten. De pomp kan, als eerste ooit, grotendeels zelf bepalen hoeveel insuline een patiënt met diabetes mellitus type 1 nodig heeft en de dosis direct toedienen.


Lees hier verder
PERSONALIA
Even voorstellen: ik ben Moniek Corcoran en ben per 1 april 2018 werkzaam als waarnemend kinderarts en met veel genoegen per 1 februari 2019 toegetreden tot de vakgroep Kindergeneeskunde. 
Ik ben een breed georiënteerde algemeen kinderarts met aandacht voor de gehele patiënt en het gezin er omheen. Daarnaast heb ik mij geprofileerd in de kinderinfectiologie en immunologie. Ik hou van zinnige zorg. Ik zet mij graag in voor verrijking van de regionale samenwerking en de opleiding van jonge collega’s. 

Mijn motto: ‘waarom moeilijk doen als het samen kan’.

PENSIOEN
Sjarlot Kooi geridderd bij afscheid
Gynaecoloog en voorzitter van het Medisch Specialisten Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis dr. Sjarlot Kooi is op vrijdag 15 februari benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Kolff van Dordrecht speldde haar de versierselen op bij haar afscheid uit het ziekenhuis, dat samenvalt met haar 25-jarig jubileum als gynaecoloog in Dordrecht en ook nog precies met haar 60e verjaardag.
https://www.asz.nl/nieuws/nieuwsberichten/2019/2/25891/

 


Moniek Corcoran 
In deze maandelijkse nieuwsbrief van het Albert Schweitzer ziekenhuis houden we u op de hoogte van informatie die voor onze samenwerking essentieel is. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Uitschrijven kan hier. Vragen of feedback kunt u mailen naar huisartsen@asz.nl.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ziekenhuis · Postbus 444 · Dordrecht, Zh 3300 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp