Copy

DE VERWIJZER
 nieuwsbrief voor verwijzers, april 2019
Beste <<Achternaam>>,

Leer elkaar kennen
De nascholingsdagen van Stichting Drechtsteden Transmuraal voor huisartsen in Domburg hebben weer bijgedragen aan ontmoeting tussen onze specialisten en de huisartsen. Wij merken dat ook nieuwe en jonge artsen het belangrijk vinden om elkaar te kennen. Daarom organiseren wij dit jaar ook weer een zomer barbecue op donderdagavond 4 juli en het traditionele Bindingsevent op dinsdagavond 5 november. Zet deze vast in uw agenda!
Ook het Kort Klinisch Onderwijs biedt mogelijkheden om elkaar persoonlijk te spreken. Kijk daarvoor in de agenda op de website of de Artsenwijzer App. Andere initiatieven voor ontmoeting? Suggesties zijn van harte welkom.

Met vriendelijke groet, Steven Haverkamp
Relatiebeheerder huisartsen, eerste lijn en VV&T


ITEMS

Week van de beroerte
Van 13 t/m 17 mei 2019 organiseert de CVA-keten Zuid-Holland Zuid in het kader van de week van de beroerte diverse activiteiten voor de CVA-getroffenen en hun naasten.
Blijf voor het actuele programma de website van Drechtzorg volgen.
 
Aandacht voor Ketenzorg dementie in het Kort Klinisch Onderwijs (KKO)
Er zijn ontwikkelingen in de regio op het gebied van de zorg voor mensen met dementie.
Meerdere gemeenten zetten stevig in op de ontwikkeling naar een dementievriendelijke gemeente, lokale samenwerking tussen huisarts, zorg en welzijn komt steeds beter op gang en het casemanagement wordt door mantelzorgers beoordeeld met een 8.4.
Casemanagers dementiezorg werken veelal samen met huisartsen.
Omdat de komende jaren meer mensen met dementie zorg nodig hebben is het onderwerp met huisartsen in het KKO besproken. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van patiënten, mantelzorgers en zorgprofessionals nodigt de coördinator Ketenzorg Dementie u uit om feedback te geven op de huidige werkwijze. Uw suggesties nemen wij graag om te kunnen verbeteren.
De wachtlijst voor casemanagement bijvoorbeeld, moet beslist afnemen. Verder kunnen we mensen met dementie eerder en beter bereiken. Zodat direct met een adequate aanpak kan worden begonnen.
Op donderdag 19 september zal e.a. ook in het KKO in Dordrecht worden besproken.
Hansje Pontier, coördinator Ketenzorg dementie Waardenland Informatie: Tel:0621568833 h.pontier@ketenzorgdementiewaardenland.nl
Link naar Meerjarenbeleidsplan
 
Handige app voor patiënten met medicijnen tegen kanker
Patiënten die chemo- of immuuntherapie krijgen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, kunnen vanaf nu alle informatie over hun behandeling makkelijk raadplegen en delen met hun naasten dankzij een app. Dit digitale hulpmiddel voor smartphone of tablet komt naast het papieren patiëntinformatiedossier, dat ook blijft bestaan. https://www.asz.nl/professionals/nieuws/2019/3/26105/
 
Toolbox Positieve Gezondheid
Stichting Drechtzorg geeft samen met de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn ZHZ en de GGD invulling aan het thema positieve gezondheid door middel van het netwerk Vitaal en Veerkrachtig ZHZ. Wilt u meer weten over positieve gezondheid? klik hier.
 
Zorg van Waarde in nieuwe fase
‘Zorg van Waarde’ komt steeds meer in ons systeem. In 2018 hebben vijftig zorgvernieuwingen dit stempel gekregen. Dit jaar wordt gericht invulling gegeven aan haalbare projecten waarvan we enkele belangrijke samen uitwerken met de Zorggroepen.

Vijf belangrijke vernieuwingen die voor dit jaar worden verkend of voorbereid, zijn:
- De directe mogelijkheid voor de Huisartsenpost om röntgendiagnostiek aan te vragen, waardoor de patiënt niet naar de Spoedeisende Hulp hoeft en buiten het ziekenhuis blijft;
- Het in dagverpleging en dus niet langer klinisch aanbieden van diverse ingrepen bij de Cardiologie, waaronder dotterprocedures en het plaatsen van een ICD of pacemaker;
- Het thuis bij de patiënt laten plaatsvinden van slaaponderzoek door het SlaapWaakCentrum;
- Het invoeren van een ‘decision unit’ voor kwetsbare ouderen die wel een ziekenhuisindicatie hebben, maar bij wie eerst gedegen wordt beoordeeld welke zorg passend is;
- Nog meer medicijnverstrekkingen thuis door het Transmuraal Team, in plaats van tijdens een dagbehandeling.

ZorgDomein, AGB Code & waarneming
Verwijzer met ‘eigen patiënten’: verwijs altijd met je eigen AGB-code om te zorgen dat de verwijzing tijdig en automatisch bij de zorginstelling binnenkomt.
Waarnemer: adviseer waarnemers om de verwijzing of aanvraag namens jou aan te maken, via ‘werken namens’. Dit om zorg te dragen dat een goede terugkoppeling over jouw patiënt kan plaatsvinden naar jou in plaats van een verkeerde praktijk.
Lees hier hoe je een medewerker/ waarnemer machtigt om namens jou te verwijzen.
 
Informatieavonden over obesitas
Het Obesitascentrum van het ASz organiseert regelmatig informatieavonden voor mensen met ernstig overgewicht.
Het gespecialiseerde obesitasteam, dat bestaat uit diëtisten, internisten, obesitas verpleegkundigen, psychologen en chirurgen, informeert de aanwezigen over behandelmogelijkheden van obesitas, een nieuwe leefstijl en een eventuele maagverkleiningsoperatie. Er is ook altijd een ervaringsdeskundige aanwezig. De informatieavonden vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur op de volgende data:

Dinsdag 11 juni 2019, locatie Dordwijk
Dinsdag 17 september 2019, locatie Zwijndrecht
Dinsdag: 12 november 2019, locatie Zwijndrecht
Dinsdag 10 december 2019, locatie Zwijndrecht

 
AGENDA &
AANMELDEN 


Mei 07/05/2019 Kort Klinisch Onderwijs (KKO) Sliedrecht transmuraal team
15/05/2019 Albert Event mei 2019 Chronische neurologie
16/05/2019 Kort Klinisch Onderwijs (KKO) Dordwijk 'zwangerschappen en complicaties'

OPENINGSTIJDEN FEESTDAGEN  in het voorjaar klik hier

BBQ, vooraankondiging, save the date Donderdagavond 4 juli


Asz Zakkaarten App
De 'ASz Zakkaarten App' is een app voor de verpleegkundige, medisch specialisten en andere zorgverleners, waar snel en makkelijk protocollen en werkinstructies te raadplegen zijn.
De app is een initiatief van de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) van het ziekenhuis, in samenwerking met medisch specialisten en afdeling Communicatie.
Je kunt de app downloaden op je smartphone via de appstores.
De inlogcode om de app te openen is: 321321
 
UITGELICHT
Nieuwe ‘speerpunt’ websites
Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft een aantal nieuwe websites ontwikkeld die patiënten nog betere voorlichting kunnen bieden rondom aandoeningen, onderzoeken en behandelingen en die bovendien kunnen helpen bij het maken van soms moeilijke keuzes. De eerste websites zijn nu opgeleverd en kunt u nu al bekijken.
Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft enkele vakgebieden in huis waar zorg, wetenschap en onderwijs optimaal samengaan én waarbij verschillende specialismen nauw met elkaar samenwerken. Deze vakgebieden zijn benoemd tot speerpunten. Het gaat daarbij om: bloed- en lymfeklierkanker, borstkanker, longkanker, darm- en leverkanker, vaatziekten, het Pijnbehandelcentrum en het Bekkenbodemcentrum.

De websites zijn zo opgezet dat ze optimaal aansluiten bij de beleving van de patiënt. Uitgangspunt daarbij is de spreekwoordelijke ‘reis’ die de patiënt maakt vanaf de eerste symptomen en ongerustheid, via onderzoek, diagnose en behandeling tot aan de periode van nazorg en revalidatie.  
De eerste van deze ‘speerpuntsites’ zijn nu al live! Neem eens een kijkje op:

www.asz.nl/orthopedischcentrum 
www.asz.nl/expertisecentrumrpf
www.asz.nl/breastclinic
www.asz.nl/centrumvoorlongkanker
www.asz.nl/darmenleverkanker
www.asz.nl/hematologie

In de loop van 2019 wordt bovendien gestart met een complete make-over van de huidige website van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Doel daarbij is om de website overzichtelijker te maken zodat patiënten én verwijzers makkelijker de informatie kunnen vinden die ze zoeken.

 

In memoriam

Peter Ophof
Tot ons grote verdriet moeten wij melden dat onze radioloog Peter Ophof donderdag zeer plotseling thuis is overleden. Hij is 59 jaar geworden en laat zijn echtgenote en drie kinderen achter.

Peter werkte in ons ziekenhuis sinds 2005. Hij was een kei in zijn vak als radioloog en interventieradioloog en hij werd door veel patiënten op handen gedragen. Daarnaast was hij een buitengewoon warme, kleurrijke, humoristische en originele collega. De overtreffende trap in alles, een familieman, fervent motorrijder en levensgenieter.

Voor ons ziekenhuis heeft hij zich maximaal ingezet, niet alleen in zijn rol als altijd collegiale medisch specialist, maar ook als lid van het Stafbestuur gedurende vele jaren. Peter was een van de drijfveren achter onder meer de Breast Clinic en de IAT-behandelingen (dotteren van de hersenen). 

Wij wensen zijn familie, naasten en alle collega’s bij de Radiologie veel sterkte en kracht bij het dragen van dit nauwelijks te bevatten verlies.
 
 
In deze maandelijkse nieuwsbrief van het Albert Schweitzer ziekenhuis houden we u op de hoogte van informatie die voor onze samenwerking essentieel is. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Uitschrijven kan hier. Vragen of feedback kunt u mailen naar huisartsen@asz.nl.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ziekenhuis · Postbus 444 · Dordrecht, Zh 3300 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp