Copy

Niet goed leesbaar? Klik hier voor de HTML-versie

 

 

DE VERWIJZER 

nieuwsbrief, februari 2020


Beste <<Achternaam>>,

Op zoek naar de Haarlemmerolie!
Regelmatig worden huisartsen geconfronteerd met een periode waarin de SEH tijdelijk wordt ontzien voor opnames, om veilig en kwalitatief goede zorg te kunnen bieden. Bijvoorbeeld bij piekbelasting, onvoldoende beschikbare beddencapaciteit in de kliniek of wanneer wij simpelweg te weinig personeel voor de SEH beschikbaar hebben. Instabiele patiënten kunnen dan overigens altijd terecht. Ook bij de aanpalende ziekenhuis regio’s komt dit voor. Binnenkort gaat het Albert Schweitzer ziekenhuis een live-dashboard 2TWNTY4 (‘Two-Twentyfour’) gebruiken om inzicht te krijgen in de drukte van de SEH van elf ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland. Daarmee kunnen we ook zien hoeveel opnamebedden er bij de collega-ziekenhuizen vrij zijn. Het scheelt naar verwachting veel ambulanceritten en veel tijdrovende telefoontjes voor huisartsen en tussen ziekenhuizen onderling. Lees in “Uitgelicht” meer over deze ontwikkeling.

Met vriendelijke groet,
Steven Haverkamp
Relatiebeheerder huisartsen, eerste lijn en VV&T


Beperkte serviceverlening EHBO locatie Sliedrecht

Omdat we sinds januari 2020 geen beschikking meer hebben over een ANIOS Chirurgie en daardoor minder capaciteit beschikbaar hebben, is de serviceverlening op de EHBO spoedpoli van locatie Sliedrecht beperkt. Er is met andere vakgroepen overleg om mogelijk te voorzien in waarneming voor de EHBO spoedpoli. Voor de komende drie maanden zijn afspraken gemaakt over een basisschema voor de invulling van de diensten voor EHBO spoedpoli. De huisarts kan bij verdenking van breuken rechtstreeks verwijzen naar Poli Direct. De radioloog beoordeelt de foto en verwijst de patiënt bij een breuk rechtstreeks door naar de gipskamer van locatie Zwijndrecht of Dordwijk. Actuele informatie hierover wordt aan de Hagro Sliedrecht gecommuniceerd.

Spoedpoli voor minder zieke kinderen op spoedeisende hulp

Kinderen die door de huisarts acuut naar het Albert Schweitzer ziekenhuis worden verwezen maar niet heel ernstig ziek zijn, kunnen voortaan opgevangen worden op een speciale Kinderspoedpoli. De afweging of een patiëntje naar de speciale poli of Spoedeisende Hulp wordt verwezen, maakt de kinderarts in overleg met de huisarts. Deze speciale poli wordt bemand door doktersassistentes van de polikliniek Kindergeneeskunde. Tijdens hun dienst staan zij in contact met de dienstdoende kinderarts. De Kinderspoedpoli is geopend op werkdagen tussen 14:00 en 21:00 uur. Als de proef na een half jaar succesvol blijkt, wordt deze werkwijze structureel ingevoerd. Lees meer →

Verwijzen naar polikliniek geriatrie

Abusievelijk is het bericht in omloop gekomen dat er een lange wachtlijst bestaat voor de polikliniek geriatrie. Dat is niet het geval. Wij nodigen u uit uw patiënt te verwijzen. Tevens bestaat de mogelijkheid om uw kwetsbare patiënt, waarbij het niet geheel duidelijk is of een opname noodzakelijk is op onze spoedpoli, te laten beoordelen mits de patiënt niet bedlegerig is. Neem daarvoor contact op met onze polikliniek: tel 078-6523911
Sinds kort zijn wij gestart met een vasculair geriatrisch spreekuur waarnaar u patiënten met hypertensie, trombose of diabetes kunt verwijzen.
Lees meer over de verwijscriteria →

Nieuwe toelatingsovereenkomst eerstelijns verloskundigen

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft begin februari de verloskundigenpraktijken in de regio per mail benadert om de persoonlijke gegevens op te vragen van de eerstelijns verloskundigen voor de nieuwe toelatingsovereenkomst. Het verkrijgen van een nieuwe toelatingsovereenkomst kan op twee manieren:
  • Eerstelijns verloskundigen met een overeenkomst met het ASz, ontvangen na compleet maken van de gegevens een door de directeur getekend exemplaar, met de vraag om deze getekend terug te sturen.
  • Eerstelijns verloskundigen zonder overeenkomst met het ASz, wordt gevraagd persoonsgegevens op te sturen en om een afspraak te maken om diploma etc. te controleren en een toelatingsovereenkomst te tekenen.
Ben je eerstelijns verloskundige en heb je nog geen mail ontvangen over de nieuwe toelatingsovereenkomst? neem dan contact op met L.van.Hemert@asz.nl., telefoon  078-6542154.

Lid regiegroep en avondvoorzitter Albert Events gezocht!

Lijkt het jou interessant mee te denken over de invulling van onze geaccrediteerde nascholingen, de Albert Events? En vind je het leuk om de rol van avondvoorzitter op je te nemen? Dan zijn wij op zoek naar jou.
De regiegroep zorgt ieder jaar voor onder andere de evaluaties en het jaarprogramma van de Albert Events en wij zijn op ziek naar een nieuw lid. Daarnaast zoeken wij een huisarts en/of specialist ouderengeneeskunde die de rol van avondvoorzitter op zich kan nemen en vanuit die hoedanigheid ook betrokken is bij de voorbereiding van het Albert Event. Beide functies zijn onbezoldigd. Neem voor vrijblijvende informatie over tijdsbesteding, inhoud en rol van het voorzitterschap contact op met Steven Haverkamp (s.haverkamp@asz.nl of 078 – 6542004).

‘Albert Schweitzer over grenzen’ 
een ontmoeting en informatiebijeenkomst

Vrijdag 6 maart, 17:00 uur tot 20.00 uur.
In het verleden en ook nu nog zijn artsen en andere zorgprofessionals uit ons ziekenhuis regelmatig op vrijwillige basis werkzaam voor projecten in de gezondheidszorg in het buitenland, onder meer in Suriname, landen in Afrika en landen in Azië. Ook de Commissie Buitenland van het ziekenhuis zet zich al jaren in voor steun aan gezondheidszorgprojecten met apparatuur en goederen uit het ASz. Al die uiteenlopende connecties met andere landen staan centraal op de avond in het auditorium op locatie Dordwijk.
Er zijn verschillende presentaties en stands van collega's die actief zijn in het buitenland. Tevens is de Ghanese ambassadeur onze gast. Er is op deze avond ook informatie over de (tiendaagse, geaccrediteerde) studiereis en projectverkenningen naar Ghana in oktober 2020. Zo houden we met elkaar het gedachtegoed van dr. Albert Schweitzer levend.
Heb je interesse, bijvoorbeeld omdat je in het buitenland hebt gewerkt, of dit zou willen, of gewoon omdat je van mooie verhalen houdt? Kom luisteren. Aanmelden kan via huisartsen@asz.nl, voor informatie bel je Steven Haverkamp op 078- 6542004

 Uitgelicht 

Elf ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland geven elkaar ‘live’ inzage in hun drukte

Alle ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland kunnen uiterlijk in maart 2021 via een live-dashboard elkaars drukte op de Spoedeisende Hulp (SEH) in de gaten houden. Ze kunnen ook zien hoeveel opnamebedden er bij de collega-ziekenhuizen vrij zijn. Deze werkwijze is een veelbelovend middel tegen de ‘zorginfarcten’ die nu regelmatig ontstaan wanneer één of meer ziekenhuizen te veel acute patiënten ineens krijgen. Lees meer →

Modernste machine én verdoving met druppels bij staaroperatie

Patiënten met staar (cataract) worden in het Albert Schweitzer ziekenhuis geholpen met de modernste apparatuur. De nieuwe opereermachine van het type Alcon Centurion biedt volgens oogarts Ruben Kok het beste wat nu op de markt voorhanden is. 
Lees meer op asz.nl →

Ziekenhuisapotheker:
'Kort en intensief hydreren bij cisplatine gunstiger dan lang'

Bij het per infuus toedienen van het chemotherapeuticum cisplatine, kan worden volstaan met veel kortere hydratie vooraf en achteraf dan tot nog toe de praktijk is in vrijwel alle Nederlandse ziekenhuizen. Lees meer op asz.nl → 

  Agenda & aanmelden


10/03/2020 | Kort klinisch onderwijs Sliedrecht
                     Info & aanmelden→
19/03/2020 | Albert Event Samenwerking SEH-HAP en ambulancedienst  
                     Info & aanmelden→
02/04/2020 | Kort klinisch onderwijs (KKO) Dordrecht
                     Info & aanmelden→
07/04/2020 | Kort Klinisch Onderwijs (KKO) Zwijndrecht
                     Info & aanmelden→
09/04/2020 | Kort klinisch onderwijs Sliedrecht
                     Info & aanmelden→
21/04/2020 | Albert Event Gynaecologie "Nu niet zwanger"
                     Info & aanmelden→
Bekijk de planning van het Kort Klinisch Onderwijs (KKO's) en alle Albert Events in 2020 in de agenda.
Bekijk de volledige agenda →

Nieuw in de Artsenwijzer app!

Met de Artsenwijzer-app heb je de actuele contactgegevens van zorgprofessionals in de regio altijd bij de hand. Naast het zoeken op naam, is het nu ook mogelijk om te zoeken op organisatie, specialisatie of sub-specialisatie. Zorg dat je op de juiste manier gevonden kunt worden door je collega’s en maak je profiel compleet door deze gegevens aan te vullen.
Heb je ooit een account aangevraagd, maar ben je de link of het wachtwoord kwijt waarmee je de artsenwijzer app kunt activeren? Geen nood, binnenkort ontvangt iedereen die nog nooit heeft ingelogd van ons een e-mail met daarin de instructies om alsnog gebruik te maken van de artsenwijzer app. Wil je daar niet op wachten? Neem dan contact met ons op via huisartsencontacten@asz.nl Wij helpen je graag!Download de app gratis:
Google Play store →
Apple App store →
 

Binnenkort sturen wij een enquête 

Wij streven continue naar optimale samenwerking tussen de verwijzers en medisch specialisten. Het team van Bureau huisartsencontacten is daarvoor het aanspreekpunt en wil graag weten in hoeverre zij aansluiten bij uw wensen en informatiebehoefte. In de eerste week van maart ontvang je hiervoor een enquête. Wil je deze nu alvast al invullen? Dat kan via deze link.

 Personalia

In dienst:
  • Suzanne Silvis, neuroloog ( per 1 februari)
  • Anniek Lenselink, geestelijk verzorger ( per 15 februari)
Diederik Zijderveld nieuwe financieel bestuurder Asz
Diederik Zijderveld treedt op 1 mei 2020 aan als financieel bestuurder (CFO) in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. In onze Raad van Bestuur volgt hij Pieternel Hummelen op, die bestuurder is geworden in het Spaarne Gasthuis in Haarlem.
Lees meer→
In deze maandelijkse nieuwsbrief van het Albert Schweitzer ziekenhuis houden we je op de hoogte van informatie die voor onze samenwerking essentieel is. Bureau Huisartsencontacten spant zich maximaal in voor zorgvuldige berichtgeving in Verwijzer. Vind je in deze Verwijzer desondanks onduidelijke of onjuiste informatie, meld het ons.
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Uitschrijven kan hier. Vragen of feedback kun je mailen naar huisartsen@asz.nl.This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ziekenhuis · Postbus 444 · Dordrecht, Zh 3300 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp