Copy

Niet goed leesbaar? Klik hier voor de HTML-versie

 

 

DE VERWIJZER 

nieuwsbrief, december 2019


Beste <<Achternaam>>,

Het ziekenhuis heeft te maken met een erg stagnerende uitplaatsing naar de verpleeghuizen en de thuiszorg. In nauwe samenwerking met de VV&T en huisartsen, is in de afgelopen periode gekeken naar de instroomcapaciteit voor de VV&T in onze regio. Er zijn belangrijke inzichten opgedaan. Het gaat niet alleen om de vraag of er voldoende capaciteit is. Nog belangrijker is hoe die wordt gebruikt en hoe de toewijzing verloopt. Onze Raad van Bestuur heeft de bestuurders en managers van Het Parkhuis, Het Spectrum, Zorggroep Crabbehoff, De Swinhove Groep, Rivas Zorggroep en de huisartsen Zorgroep ZGWA uitgenodigd om de inzichten te presenteren en met elkaar te bespreken. Ons gezamenlijke doel om de cliënt voor behandeling en zorg zo snel mogelijk de juiste plek te bieden, kwam duidelijk naar voren. De conclusie is dat dit alleen mogelijk is wanneer alle partijen intensief met elkaar samenwerken aan een regiefunctie op regionaal niveau. Begin februari zullen de deelnemers met elkaar afspraken maken over de inhoud en organisatie van een regionale regiefunctie.

Welkom op de Nieuwjaarsborrel van het Albert Schweitzer Ziekenhuis
Donderdag 9 januari tussen 16.30 tot 19.00 uur ben je van harte welkom om met elkaar te proosten op het nieuwe jaar, tijdens de nieuwjaarsborrel in het Auditorium op locatie Dordwijk. Tijdens de borrel zal tevens de TopASz Award worden uitgereikt.

Wij wensen jullie prettige feestdagen.

Met vriendelijke groet,
Steven Haverkamp
Relatiebeheerder huisartsen, eerste lijn en VV&T


Attentie: EHBO Sliedrecht gesloten rondom jaarwisseling

In tegenstelling tot eerder bericht is de EHBO locatie Sliedrecht op 31 december, 1 januari en 2 januari gesloten. Vrijdag 3 januari is de EHBO weer open.

Reminder: per 1 januari verandering inzage Zorgverlenersportaal 

Per 1 januari kun je in het Zorgverlenersportaal enkel nog gegevens zien van patiënten die aan het ziekenhuis toestemming hebben gegeven. Zie eerdere berichtgeving hierover. Maak je gebruik van het Zorgverlenersportaal, dan krijg je binnenkort een folderpakket opgestuurd. Gebruik deze folders om patiënten op te roepen om toestemming te geven.

Pilot geslaagd! Inbellen MDO blijft; vraag de instructie op

Verwijzers kunnen via een app vanaf de smartphone of tablet deelnemen aan het multidisciplinair overleg (MDO). Een aantal huisartsen hebben gebruik gemaakt van deze beeldbelverbinding. Op basis van de ervaringen hebben we wat zaken aangepast en hebben we besloten om het inbellen aan te blijven bieden. Huisartsen die al eens hebben ingebeld of interesse hebben getoond, hebben inmiddels een nieuwe instructie ontvangen. Wil jij nu of in de toekomst gebruik maken van de beeldbelverbinding tijdens het MDO. Vraag dan de instructie op door een mailtje naar Sandra Schoenmakers.

Transmurale samenwerking tussen ASz en Rivas van start

Zowel Rivas als het Albert Schweitzer ziekenhuis hebben een gespecialiseerd team van verpleegkundigen die ziekenhuisverplaatste zorg leveren, zoals antibiotica thuis, maar ook palliatieve zorg in de regio. Verpleegkundigen van het Transmuraal Team (TMT) van ons ziekenhuis en het Ambulant Verpleegtechnisch Team (AVT) van Rivas hebben de afgelopen maanden met elkaar meegelopen. Lees meer →

Samenwerking en medicatieverificatie bij ontslag

Tijdens een opname kan er veel in de medicatie van een patiënt wijzigen. Dit zorgt regelmatig voor onduidelijkheid bij de kwetsbare patiënt of volgende zorgverlener. Daarom heeft een projectgroep de medicatieverificatie bij ontslag geoptimaliseerd. Lees meer →

Röntgendiagnostiek via de HAP alleen voor de HAP in Dordrecht

In de vorige Verwijzer werd vermeld dat huisartsen op de HAP röntgenfoto’s kunnen aanvragen bij een verdenking van een breuk. Naar aanleiding van vragen willen wij benadrukken dat dit enkel geldt voor de Huisartsenpost in Dordrecht.

Terugverwijzen chronische patiëntenpopulatie naar huisarts door de MDL

In het kader van het programma ‘’Zorg van Waarde’’ start de vakgroep MDL begin 2020 met het terugverwijzen van een klein deel van hun chronische patiëntenpopulatie naar de huisarts. Voorbereidend werk is door huisarts Marleen de Folter en MDL-arts Leonieke Wolters verricht.
De terugverwijzing betreft het grootste deel van de coeliakiepatiënten en een deel van de colitis ulcerosa patiënten die onder mesalazinepreparaten in remissie zijn. In totaal gaat het om circa 220 patiënten per jaar (gemiddeld één à twee per praktijk). 
Bij ontslag uit de poliklinische controle wordt een duidelijke ontslagbrief meegestuurd (inclusief kopie patiënt) met instructies voor het vervolg, waaronder het jaarlijks bloedonderzoek.

 Uitgelicht 

 

Hematologiepatiënten kunnen kiezen voor zorg aan huis

Patiënten van het specialisme Hematologie in het Albert Schweitzer ziekenhuis kunnen sinds kort kiezen voor het thuis ontvangen van diverse vormen van zorg. Onder de naam ‘ThuisBeter – Hematologie aan huis’ nodigen de hematologen momenteel patiënten uit voor bloedprikken in een prikpost dichter bij huis, het thuisbezorgd krijgen van medicatie en consulten op afstand door middel van beeldbellen met FaceTalk. Lees meer 

  Agenda & aanmelden

Bekijk de volledige agenda →


Artsenwijzer app

De artsenwijzer-app heeft een metamorfose ondergaan met daarbij ook nieuwe functionaliteiten zoals zorgorganisaties die nu terug te vinden zijn in de app maar gelijk ook telefonisch te benaderen via onze app.
Om de artsenwijzer-app up to date houden willen wij vragen om bij je profiel zoveel mogelijk relevante informatie toe te voegen zoals bijvoorbeeld specialisaties, je foto en het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent voor collegiaal overleg.

 Download de app gratis:
Google Play store →
Apple App store →
 


Albert Contact

Vlak voor kerst is de nieuwe Albert Contact verschenen. Heb je het magazine niet ontvangen en wil je het toch graag lezen? Klik op onderstaande button.
 

Lees de Albert Contact →
In deze maandelijkse nieuwsbrief van het Albert Schweitzer ziekenhuis houden we u op de hoogte van informatie die voor onze samenwerking essentieel is. Bureau Huisartsencontacten spant zich maximaal in voor zorgvuldige berichtgeving in Verwijzer. Vind je in deze Verwijzer desondanks onduidelijke of onjuiste informatie, meld het ons.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Uitschrijven kan hier. Vragen of feedback kunt u mailen naar huisartsen@asz.nl.This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ziekenhuis · Postbus 444 · Dordrecht, Zh 3300 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp