Copy

DE VERWIJZER
 nieuwsbrief voor verwijzers, januari 2019
Beste <<Achternaam>>,

Het is een uitdaging om als ziekenhuis en eerstelijn nog meer naar elkaar toe te groeien. Met het programma Zorg van Waarde willen we aansluiten op de ontwikkelingen in onze regio. De beste zorg bieden op de juiste plek, zowel wat betreft de kwaliteit als de kosten. Samen met de huisartsen denken we daarover na. In deze Verwijzer kunt u lezen welke initiatieven er al gezamenlijk zijn genomen én hoe u nieuwe ideeën kunt aandragen.

Met vriendelijke groet, Steven Haverkamp
Relatiebeheerder huisartsen, eerste lijn en VV&T


Huisartsen aanvulling op ‘Introductieprogramma nieuwe artsen’
Dit jaar zal het ‘Introductieprogramma voor nieuwe artsen’ in ons ziekenhuis worden verrijkt met een onderdeel over de samenwerking tussen artsen uit het ziekenhuis en huisartsen. Dit is voortgekomen uit een aantal gesprekken met de Hagro Zwijndrecht over het belang van goede communicatie bij palliatieve zorg. Vier huisartsen zijn bereid om per toerbeurt het programmaonderdeel te presenteren. Er zal aandacht zijn voor onder meer palliatieve zorg, onderlinge communicatie, medische informatieoverdracht etc. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van dit jaar met het nieuwe programma kan worden gestart.

Afscheid voorzitter medische staf Sjarlot Kooi
Per 1 maart 2019 gaat Sjarlot Kooi, voorzitter van de medische staf, het Albert Schweitzer ziekenhuis verlaten. Sjarlot, die in de zomer van 1994 toetrad tot de stadsmaatschap Gynaecologen Dordrecht e.o., heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Albert Schweitzer ziekenhuis en de samenwerking met verwijzers. “Het is mooi geweest, tijd voor iets anders. Ik kijk met liefde terug op 25 schitterende jaren Albert Schweitzer ziekenhuis”, zegt ze in de uitnodiging voor haar afscheidsreceptie. U bent van harte welkom om afscheid van haar te nemen op 15 februari van 16.00 tot 18.00 uur in het restaurant op de locatie Dordwijk.

Neem deel aan het multidisciplinair overleg oncologie
In het Albert Schweitzer ziekenhuis worden wekelijks multidisciplinaire overleggen (mdo’s) gehouden, waarin het behandelplan van patiënten met de diagnose kanker wordt vastgesteld. Sinds 1 december ontvangt u als vanouds weer de uitnodiging als uw patiënt in een oncologisch mdo wordt besproken. U bent van harte welkom om erbij aanwezig te zijn. Uw aanwezigheid kan een positieve bijdrage leveren om een passende behandeling te geven aan uw patiënt. Hiervoor kunt u zich vooraf aanmelden bij het secretariaat Oncologiecommissie. Dan weten we zeker dat alle uitslagen bekend zijn en u niet voor niets komt. Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Oncologiecommissie, telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur via het telefoonnummer 078-6542783.

Nieuw onderzoek voor statine-intolerante patiënten met (risico op) hart- en vaatziekten
Graag zouden we met u samenwerken ten behoeve van een nieuw klinisch onderzoek. Dit CLEAR Outcomes-onderzoek, onder leiding van dr. S.C.C. Hartong (locatie Dordwijk) en drs. R.J.M. van Leendert (locatie Zwijndrecht) is een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie om de effecten te beoordelen van bempedoïne zuur (ETC-1002) bij het optreden van grote cardiovasculaire ongewenste voorvallen (MACE, major adverse cardiovascular events) bij statine-intolerante patiënten met hart- en vaatziekten of een verhoogd risico hierop. Een grote populatie van deze patiënten is te vinden is bij huisartspraktijken. Deelname aan dit onderzoek stelt ons in staat om dit nieuwe therapeutische middel te evalueren voor het verlagen van zowel LDL-C als het risico op hart- en vaatziekten bij statine-intolerante patiënten. Als u meewerkt kunt u als huisarts uw patiënten innovatieve geneesmiddelen aanbieden. Daarnaast zult u een vergoeding ontvangen voor de tijd die u investeert in het identificeren van mogelijke patiënten met een maximaal bedrag van 47 euro per doorverwezen screening.
In deze brief leest u de voorwaarden en hoe u de onderzoekers kunt bereiken
In dit document vindt u informatie voor de patiënten die deelnemen

Patiënt met ernstige COPD krijgt ademhalingsondersteuning thuis
Veertig patiënten die met ernstige COPD worden behandeld in het Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht) en het Beatrixziekenhuis (Gorinchem) gaan thuis gebruikmaken van ademhalingsondersteuning met het systeem ‘myAirvo’. Dat verhoogt hun kwaliteit van leven en kan wellicht ziekenhuisopnames voorkomen. De pilot is een gezamenlijk initiatief van beide ziekenhuizen met zorgverzekeraar VGZ.
Lees hier verder
AGENDA &
AANMELDEN 


Februari
5-2Kort klinisch onderwijs Zwijndrecht
7-2: Kort klinisch onderwijs Sliedrecht
11-2Albert Event "Kinder- en jeugdzorg"
15-2: Afscheid Sjarlot Kooi


Save the date
18-03:16.00 – 18.30 uur Informatie- en discussiebijeenkomst over medische gegevensuitwisseling tussen Albert Schweitzer ziekenhuis en verpleeghuizen. Voor specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten in verpleeghuizen, medewerkers of managers met aandachtsgebied ICT/medische gegevensuitwisseling.

Heeft u al onze Artsenwijzer-app?
Met de Artsenwijzer-app heeft u alle spoednummers van de medisch specialisten, een smoelenboek en het laatste verwijzernieuws altijd bij de hand. Mail nu huisartsen@asz.nl voor de inloggegevens.
UITGELICHT

Zorg van waarde: “We trekken steeds meer gezamenlijk op”
Een jaar geleden is het Albert Schweitzer ziekenhuis samen met huisartsen in de regio begonnen aan het programma Zorg van Waarde. Ofwel: de beste zorg bieden op de juiste plek. Huisartsen en specialisten werken momenteel de eerste ideeën uit tot concrete plannen. “We trekken steeds meer gezamenlijk op, zodat ideeën die vanuit enthousiaste artsen zijn ontstaan ook echt vorm krijgen”, vertelt Nanni Ruedisueli, programmamanager Zorg van Waarde van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Lees hier verder
In deze maandelijkse nieuwsbrief van het Albert Schweitzer ziekenhuis houden we u op de hoogte van informatie die voor onze samenwerking essentieel is. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Uitschrijven kan hier. Vragen of feedback kunt u mailen naar huisartsen@asz.nl.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ziekenhuis · Postbus 444 · Dordrecht, Zh 3300 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp