Copy

Niet goed leesbaar? Klik hier voor de HTML-versie

 

 

DE VERWIJZER 

nieuwsbrief, november 2019


Beste <<Achternaam>>,

Het Bindingsevent bij de Paradijshoeve in Ridderkerk van afgelopen maand was een succes. De schriftelijke evaluatie door de deelnemers was heel positief. Voor diegenen die niet aanwezig konden zijn blikken we terug in het decembernummer van het Albert Contact. In 2017 hebben we een grote enquête gehouden onder de verwijzers en ook medisch specialisten. We hebben navraag gedaan naar de onderwerpen (digitale) medische gegevensuitwisseling, nascholing, relatiebeheer, communicatie (middelen) en het Bureau Huisartsencontacten. Met de uitkomsten van deze enquête konden wij beter aansluiten bij jouw informatiebehoeften. In 2020 vragen we jullie medewerking voor een nieuwe enquête. Zo willen wij scherp blijven en bijdragen aan een optimale samenwerken met de zorgprofessionals in de eerstelijn en VV&T.

Met vriendelijke groet,
Steven Haverkamp
Relatiebeheerder huisartsen, eerste lijn en VV&T


Wijziging inzage Zorgverlenersportaal

Per 1 januari 2020 kunnen huisartsen enkel nog dossiergegevens inzien van patiënten die aan het Albert Schweitzer ziekenhuis actief toestemming hebben gegeven voor inzage in het Zorgverlenersportaal (opt in). Om patiënten hierover te informeren en hen zoveel mogelijk te stimuleren om deze toestemming te verlenen ontvang je binnenkort een flyerpakket. Vorig jaar informeerden wij al over deze wijziging. Vanwege het lage aantal patiënten dat toen toestemming had gegeven hebben wij de maatregel een jaar uitgesteld. Nu is het nog mogelijk om gegevens in te zien van vrijwel alle patiënten waarmee een behandelrelatie is. Per 1 januari 2020 verandert dat. Lees meer →

Update de systemen in jouw praktijk voor veilig gebruik van Zorgverlenersportaal en ZorgDomein

Via het Zorgverlenersportaal én ZorgDomein worden medische en privacygevoelige gegevens uitgewisseld. We vinden het belangrijk dat we de privacy van jouw patiënten goed kunnen beschermen en daarom moeten het Zorgverlenersportaal, ZorgDomein én ons ziekenhuissysteem voldoen aan strenge veiligheidseisen. Die aangescherpte beveiliging stelt echter ook eisen aan het besturingssysteem en de internetbrowsers waarmee het Zorgverlenersportaal én het ZorgDomein worden gebruikt. Om de veiligheid van beide systemen te garanderen is het daarom van belang dat de systemen op de laptops, computers, tablets of smartphones die gebruikt worden in jouw praktijk, zijn uitgerust met actuele software. Check of jouw systemen up-to-date zijn →

Studiereis en projectverkenning naar Ghana | 15-25 april 2020

Bureau Huisartsencontacten organiseert in het kader van onze naamgever Albert Schweitzer in samenwerking met de Commissie Buitenland van het ASz, GhaNed for Health en anderen, een 10-daagse geaccrediteerde studiereis naar Ghana. Veel van onze (oud) specialisten werken regelmatig op vrijwillige basis in bijvoorbeeld Afrika of Zuid-Amerika. We bezoeken enkele van de projecten waar zij aan bijdragen. In navolging van huisartsen in Amsterdam bieden wij een studiereis waarbij wij ook projectverkenningen doen voor samenwerking en kennisuitwisseling. Deze reis is vooral interessant voor huisartsen, SO’s, medisch specialisten, zorgprofessionals en onderwijs specialisten.
Meer informatie? Mail Steven Haverkamp, of bel 078 -654 2004.
'Regelarme zorg':

Apart formulier terminaalverklaring niet meer nodig

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Zorgverzekeraars Nederland hebben op 5 november besloten dat de losse terminaalverklaring per direct niet meer nodig is om patiënten toegang te verlenen tot terminale (thuis) zorg. Dit houdt in dat bij ontslag uit het ziekenhuis geen apart formulier meer wordt meegestuurd. De medisch specialist spreekt de prognose van ‘de levensverwachting korter dan drie maanden’ uit naar de patiënt (en/of) diens naasten en legt het vervolgens vast in het medisch dossier en in de ontslagbrief. Bij voorkeur verzorgt de (zaal)arts in deze gevallen een warme overdracht.

Uitzondering op de regel
De enige uitzondering op deze beslissing is wanneer er sprake is van een indicatie binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ) die op basis van Persoons Gebonden Budget (PGB) wordt aangevraagd bij het CIZ of al in het bezit is daarvan. In dat geval voegt het transferbureau van het ASz bij de aanvraag een losse terminaalverklaring als bijlage toe in het digitale aanvraagsysteem van het CIZ.

Neem voor meer informatie contact op met Heleen Roos en/of Gijsbert Verwoerd, Consulenten Palliatieve Zorg van het Albert Schweitzer ziekenhuis, via: (078) 652 39 93

Radiologische beelden in acute situatie supersnel van en naar Albert Schweitzerziekenhuis

Bij de doorverwijzing van een patiënt in een acute situatie, kan het Albert Schweitzer ziekenhuis voortaan röntgenfoto’s en MRI- of CT-scans zeer snel digitaal uitwisselen met andere ziekenhuizen of zorginstellingen. Dit mag logisch klinken, toch zijn er pas zo’n vijftien ziekenhuizen in Nederland die deze mogelijkheid hebben. “Dat is jammer, want het kan levens redden”, zegt afdelingshoofd informatisering Leo Vaandrager over het zogeheten XDM Netwerk Nederland. Lees meer →

Röntgendiagnostiek op de huisartsenpost

Vanaf maandag 18 november is het mogelijk om een röntgenfoto te laten maken tijdens de dienst. Een stap voorwaarts voor de patiënt, die dan immers niet meer voor iedere foto naar de SEH hoeft en daarmee onnodig verbruik van het eigen risico bespaart. Het blijft uiteraard nog steeds mogelijk om patiënten rechtstreeks naar de SEH te verwijzen bij verdenking van een fractuur. Lees meer →

Albert Event met veel oefening en demonstratie

Mede op verzoek van de specialisten ouderengeneeskunde organiseren we een Albert Event met veel praktijkoefeningen en een grote variatie aan onderwerpen. Verschillende vakgroepen verlenen hun medewerking. Zo is er practica van cardiologie, orthopedie en chirurgie. En bijdragen van urologie, geriatrie, gynaecologie en het Spectrum (VV&T). Deze keer 3 accreditatiepunten.
Dit event vindt plaats op locatie Dordwijk. Inloop en diner vanaf 17:15 uur. Start programma 18:00 uur en einde programma 21:00 uur.  Direct aanmelden →

Onderzoek naar rol van ‘dagcentrum’ voor ziekenhuislocatie Zwijndrecht

De Raad van Bestuur en het Medisch Specialisten Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis laten onderzoeken of de locatie Zwijndrecht kan worden omgevormd tot een dagcentrum voor planbare, laagcomplexe zorg. Dit zou in de praktijk betekenen dat patiënten in Zwijndrecht niet meer voor de nacht worden opgenomen. De locatie zou dan ’s nachts en in het weekeinde gesloten zijn.  Lees meer →

 Uitgelicht 

 

Nieuwe aanpak enkelartrodese via kijkoperatie

Op de OK in Zwijndrecht zijn, onder leiding van orthopeed Mikel Reilingh, de eerste scopische voetoperaties uitgevoerd. Bij enkelartrose is er sprake van kraakbeenslijtage. Dit kan leiden tot een pijnlijk en stijf gewricht en soms is een operatie dan noodzakelijk. Bij een kijkoperatie zijn de wonden kleiner, groeit de enkel sneller vast en zie je minder wondproblemen. Ook hoeft de patiënt dan minder lang in het gips. Deze innovatieve manier van opereren is dus fijner voor de patiënt.

Schouderspreekuur Orthopedisch Centrum:

Nieuw spreekuur speciaal voor patiënten met schouderklachten

Met ingang van 1 januari 2020 start de afdeling Orthopedie van het Albert Schweitzer Ziekenhuis met een Schouderspreekuur. Tijdens dit spreekuur wordt de patiënt onderzocht door een gespecialiseerde orthopedisch chirurg samen met een fysiotherapeut en wordt, naast de reguliere röntgenfoto ook direct een echo van de schouder wordt gemaakt. Hierdoor kan over het algemeen binnen 1 bezoek een diagnose gesteld worden en een behandelplan op maat voor de patiënt worden gemaakt. 
Op dit spreekuur zijn alle patiënten met schouderklachten welkom. In eerste instantie betreft dit een pilot, na enkele maanden zullen we deze nieuwe aanpak evalueren.

  Agenda & aanmelden


03/12/2019
Kort Klinisch Onderwijs (KKO) Zwijndrecht →
"Transmuraal Team"

05/12/2019
Kort Klinisch Onderwijs (KKO) Sliedrecht →
"Bariatrie"

18/12/2019
Albert Event december 2019 →
"In de carrousel met ouderen" - Samendoen met practica
Ook voor patiënten organiseert het ASz veel bijeenkomsten. Bijvoorbeeld:

03/12/2019
Informatieavond 'Ooglidcorrectie door de plastisch chirurg' →

10/12/2019
Informatieavond 'Overgewicht en een maagverkleining' →
Bekijk de volledige agenda →


Artsenwijzer app


Heb jij onze Artsenwijzer-app al?
Voor informatie over de app of advies over je profielpagina en je actuele gegevens kun je contact opnemen met Mariska Huisman, huisartsen@asz.nl 078-6542530.
 Download de app gratis:
Google Play store →
Apple App store →
 


Albert Contact

Vlak voor de feestdagen verschijnt de nieuwe online Albert Contact. Wil je deze ook in je mailbox ontvangen? Abonneer jezelf dan gratis op de Albert Contact.
 
Inschrijven voor Albert Contact →
In deze maandelijkse nieuwsbrief van het Albert Schweitzer ziekenhuis houden we u op de hoogte van informatie die voor onze samenwerking essentieel is. Bureau Huisartsencontacten spant zich maximaal in voor zorgvuldige berichtgeving in Verwijzer. Vind je in deze Verwijzer desondanks onduidelijke of onjuiste informatie, meld het ons.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Uitschrijven kan hier. Vragen of feedback kunt u mailen naar huisartsen@asz.nl.
This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ziekenhuis · Postbus 444 · Dordrecht, Zh 3300 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp