Copy
View this email in your browser


Вестник на българите в Детройт

Февруари, 2019 г.
 

Бележка на редактора


Студените температури не могат да уплашат никой в Мичиган, но това, което преживяхме в края на януари си беше рекорд. Дано Малък Сечко е по-добър, а след него току се показала и Баба Марта.     
Занятията в българското училище продължават и през втория срок всяка събота във филиалите в Трой и Плимут. Ако искате да запишете детето си, моля пишете на info@BulgariansinDetroit.com. Българският център издава бележки за доброволни часове (volunteer hours) на ученици и студенти, които искат да помагат в училището.    
Започнахме февруари с концерта на Ивелина Колева в Детройт, на който беше топло от усмивката на младата певица и кръшните танци. Продължаваме с театралната постановка "Маршрyтка" на 16 февруари с артисти от Торонто.
Цвета Касабова е подготвила със студентите си от University of Michigan нов танцов спектакъл. Представлението е по кратки истории от японския писател и преводач Харуки Мураками. Вижте обявата по-долу за датите и чаовете на изявата.
В този брой поместваме интересна статия от адвокат Ясен Крайчев за продажба и покупка на имоти в България. Може да се обръщате към въпроси директно към него на следния имейл advkantora@abv.bg или посочения телефон.
На 1 март е традиционния фестивал в Sterling Heights с храна от различни държави и танци. https://www.sterling-heights.net/708/Cultural-Exchange. България ще бъде представена също. Ако желаете да помагате, моля пишете ни на info@BulgariansinDetroit.com.
Нели Асенова е помислила и за празника на жената. На 9-ти март от Чикаго пристигат музикантите на оркестър "Гурбетчии" със солист Теменуга Жекова. Организаторите обещават незабравима вечер с вкусна храна, музика и танци.
   
Наздраве за любовта към виното, жените и всичко останало!

Даниела Начева
Честит Свети Валентин

ПОКАНА ЗА ТЕАТЪР


Плащате кредит? Жена ви кръшка? Мъжът ви не си вдига телефона? Дископатията ви мъчи? Имате депресия? Решавате кръстословици? Мечтаете за Венеция? Искате да откажете цигарите? Ние можем да ви помогнем. Хванете маршрутката и пътувайте с нас...Смехът е много! Местата - малко!
Излекуването ви е гарантирано!


Българският културен център в Детройт ви кани да се повозите в "Маршрутката" заедно с театрална група "Отражение" / Reflection от Торонто.
Дата: 16 февруари 
Място: зала 304/305 на Troy Community Center,
3179 Livernois Rd., Troy, Michigan 48083-5029

Начало 6:00 p.m до 7:30 ч.   Бъдете точни

Цена на билетите:
$30 заплатени предварително, $35 на място
$40 на първия ред

За покупка на билети и информация: Велеслав Начев, 586-215-6553, info@BulgariansinDetroit.com,
www.BulgariansinDetroit.com
Покана за танцов спектакъл на Цвета Касабова
 

Биляна Георгиева представи България на фестивал в училището си
 

Финансов отчет на Български културен център
в Детройт за 2018 г.


Български културен център - Детройт  
Отчет за приходите и разходите  
За периода 1 януари - 31 декември 2018 г.  
Приходи  
Такси - ученици по МОН    14,630.00
 Такси - детска градина      4,225.00
 Такси - танцова група          700.00
Организани събития      3,832.59
Дарения          400.00
Продажба на сувенири, значки          188.00
Книги с преводи на деца            20.00
Общо приходи    23,995.59
   
   
Раходи  
Наем на помещения в Трой и Плимут    11,720.00
Заплати - учители    15,536.00
Заплати - админинистрация      3,600.00
Заплати - детска градина      2,210.00
Народни носии      2,360.00
         Озвучителна апаратура, инструменти      4,610.75
Учебници и тетрадки      1,222.76
         Учебни материали          809.52
Сувенири          350.00
Организирани събития      3,921.79
Банкови такси            36.00
Застраховка          276.00
Други административни разходи      1,426.21
Дарения към други лица          676.00
Общо разходи    48,755.03
Печалба (загуба)    (24,759.44)
Финансиране от МОН 2018/2019 учебна година    25,835.01
Печалба      1,075.57

РОЛЯТА НА АДВОКАТА ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ


Защо е нужно да ползваме квалифицирана правна помощ при операции с недвижимости?Пазарът на недвижими имоти в България се намира в своя пик. В големите градове трудно могат да се намерят жилища с цени по-ниски от 700 евро/кв.м. Лихвите по ипотечните кредити са ниски (около 3%), като това стимулира търговията с недвижимости. Много хора решават да закупят апартаменти в София, Пловдив, Бургас или Стара Загора с инвестиционна цел, а също така и с оглед на по-добрия бизнес климат и възможностите за работа и препитание, които предлагат големите градове. Подробна информация за строителството, търсенето и предлагането и тренда могат да се намерят в специализирани сайтове, а също така и чрез използването на брокер на недвижими имоти.

В България по силата на Закона за задълженията и договорите договорите за прехвърляне правото на собственост върху недвижими имоти се сключват в нотариална форма. Т.е. сключването на сделка за прехвърляне на недвижим имот (чрез продажба, дарение, замяна и др.) се извършва пред нотариус по местонахождението на имота. Нотариусът има задължение да впише нотариалния акт в Имотния регистър към Агенция по вписванията и да предостави екземпляри от вписания акт на страните. Другите задължения на нотариуса преди изповядване на сделката включват проверка на самоличността на страните (или на пълномощниците им, ако не действат лично), удостоверяване на действителната воля на страните, гарантиране на поставянето на подписи на страните на всички екземпляри от нотариалния акт.

В последните години се наблюдава и друга тенденция. По икономически причини нотариусите масово извършват и други „услуги” на страните. В това число влизат изготвяне на нотариален акт, изваждане на справка за имота от електронната система на Имотния регистър, предоставяне на участниците в сделката и юридически консултации. Често страните приемат на доверие тази помощ, като са доволни, че по този начин ще спестят допълнителни разходи за адвокат. Тук следва да се отбележат два важни момента. Първо, след изповядване на сделката, когато нотариусът обявява окончателния размер на таксата, става ясно, че в нея е включена и цена за изготвяне на нотариалния акт. Второ, за съжаление в доста случаи се потвърждава максимата, че „евтиното винаги излиза скъпо”.

Защо не е разумно да се пестят разходи за адвокатски услуги? Тук ще се концентрираме върху адвокатските услуги, свързани със сделките с недвижими имоти, но най-краткият отговор е: заради същността на адвокатската професия. А тя се състои изключително в защитата правата и интересите на клиента с всички позволени от закона средства. Що се отнася до прехвърлянето на недвижимости – за да бъдат защитени интересите на клиента адвокатът следва да извърши редица действия: задълбочена консултация, по време на която да изслуша желанията и притесненията му; анализ на рисковете, свързани с договора, който иска да сключи клиентът; разясняване на всички възможни правни последици от сделката. Това е първият етап, след който адвокатът трябва да извърши проверка на собствеността на избрания имот. Вещното право е изключително сложна материя. Необходимо е да се проучи произходът на собствеността, да се оценят евентуални предходни сделки, предмет на които е бил имотът, както и евентуалното наличие на вещни тежести върху него. След извършване на тази проверка, адвокатът дава становище на клиента относно евентуалните рискове при сключване на договора. Анализира и начина на плащане, предвид факта, че в повечето случаи само част от сумата при покупко-продажба се превежда по банков път с оглед спестяване на разходи и данъци. Дава становище по възможни данъчни проблеми, съветва клиента при подписване на декларации пред нотариуса и банките и др. При вземане на решение за пристъпване към изповядване на сделката от страна на клиента адвокатът изготвя проект за нотариален акт, съдейства и представлява клиента в самото нотариално производство.  

Какви рискове би могла да крие една сделка с недвижим имот? Възможните проблеми са много и касаят различни аспекти на сключената сделка. При закупуване на имот „на зелено” е необходим сериозен анализ на начина на плащане, сроковете, гаранциите, които дава продавачът за качеството на строителството и др. При сключване на сделка с роднина трябва да се отчитат разпоредбите на Закона за наследството, за да не се накърняват т.нар. запазени части на наследници, да не се поставя сделката (например дарение) под угрозата да бъде отменена в бъдещ момент. Във всички случаи следва да се държи сметка за наличие на тежести върху имота (ипотеки, възбрани и др.). Търговците на недвижими имоти често прибягват да изповядване на сделки под пазарната стойност, като една част от сумата искат да им бъде платена в кеш. При евентуално бъдещо разваляне на договора(на каквото и да е основание) купувачът трябва да бъде сигурен, че ще има начин да си върне и парите, които е платил в брой. Масова практика в България е да се използват и предварителни договори за продажба на недвижим имот. При подписването им трябва да се действа изключително внимателно, тъй като чрез тях се определя съдържанието на окончателната сделка, а неизпълнението им е обвързано с негативни правни последици за виновната страна. За обмислянето и решаването на целия този спектър от проблеми е отговорен именно адвокатът. В противен случай участникът в сделка с недвижим имот трябва сам да следи за защитата на правата си или да се довери на трети лица, чиито интереси често са коренно противоположни на неговите. Прибързването и спестяването на средства за компетентна правна защита биха могли да струват скъпо на по-късен етап, а дори и да доведат до необратими негативни последствия.

* Статията е насочена към неюристи и представлява най-общ поглед към темата за сделки с недвижими имоти.

Yassen Kraychev - Аttorney
Stoychev & Co Law Office
Skailer 12 Str, 3th floor
Plovdiv 4000, Bulgaria
mobile: +359 883 40 99 88
https://stoychevco.com/


www.nessiefoods.com
Българският магазин в Мичиган ви предлага богат избор на български стоки, на качествено българско саламурено сирене и кашкавал специално доставени от България.
Магазина произвежда домашно направени баници, тутманици, козунаци, закуски, пити за всеки повод, торти, десерти, баклави и толумби.
За специални поводи и празници, предлагаме също пресно печено агне, прасе, пълнена пуйка, плата със скара, сарми, гарнитури и салати.
При нас ще намерите всички захарни любими продукти – вафли морени, кроасани, бонбони и много други.


Отбележете Деня на жената 8 март
по един специален начин!


Заповядайте на една незабравима вечер с вкусно хапване, танци и музика!
Теменуга Жекова и оркестър "Гурбетчии" ще се погрижат за Вашето страхотно настроение.
Те ще изпълнят българска народна, Балканска и забавна музика!
Теменуга Жекова е била солистка на оркестър "Канарите".
Очакваме ви!
Вход: $35 (след 3 март: $40)
За деца от 12г.-16г -$10
Ще се предлага вкусна българска скара: $16
Торта "Гараш": $4 с предварителна заявка
Ако искате да си поръчате вечеря, обадете се до 3 март! Тези, които си поръчат вечеря и се обадят първи ще имат запасени места до сцената.
Очакваме вашите обаждания на телефон: (248) 802-6947 Нели


 Да помогнем на Павлина


https://www.gofundme.com/help-pavlina-get-better

I am creating this page on behalf of my cousin Pavlina Ivanova. In March 2017, when she was only 39 years old, she received the most devastating news of her life. She was diagnosed with Stage 3 Invasive Ductal Carcinoma in her right breast. The news coming only a year after she welcomed her second child into the world. She was left with many tough questions.
Pavlina would like to express her deepest gratitude to all of you that opened up your hearts and touched hers and her family. This has been a long personal battle and sharing her story had left her vulnerable but you have showed her the power of love and support that she needed. She knows she is not alone in this fight and she will continue to stay strong and get better for herself and her kids.
Please continue to share and donate if you can we are 1/3 of the way there.

Thank you,
Ivelina

Ако желаете да поздравите роднина или приятел, да рекламирате нов бизнес или да подкрепите вестника на българите в Детройт, може да направите дарение чрез paypal.me/bulgariansindetroit

Copyright © www.BulgariansinDetroit.com, All rights reserved.
Можете да промените как получавате този вестник като
обновитe вашият профайл или откажете абонамента си тук.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bulgariansindetroit · 2042 Harned Dr · Troy, MI 48085-1035 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp