Copy
View this email in your browser
What happened from January to March 2021
More Prestigious Businesses Collaborate with VET
Learn More
Developing Teachers' Skills in Blended and Online Learning
Learn More
Market-driven VET Offer through the Guidance of School Boards
Learn More
Informed Career Choices by Youngsters through Profile Requirements
Learn More
Drama in the Classroom for Interesting and Engaging Lessons
Learn More
Latest News from 'Frymeso' Online VET Community
Learn More
Extending VET Networks: DIalogue Rounds with the Industry
Learn More
Digitization of Administrative Data for Higher Efficiency in VET 
Learn More
Evidence Based Labor Market Insertion Actions for Higher Employment of Graduates
Learn More
DU Capacity Development through Communities of Practice
Learn More
It's Students' Turn to Speak!
Learn More
Engaging Alumni for an Improved Experience in School
Learn More

Rreth projektit "Aftësi për Punë" S4J

"Aftësi për Punë" S4J është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim i zbatuar nga Swisscontact. Projekti synon të përmirësojë cilësinë dhe ofertën e Arsimit dhe Formimit Profesional në Shqipëri.

Që nga viti 2016, "Aftësi për Punë" S4J punon ngushtë me 10 ofrues të arsimit dhe formimit profesional në rajonet e Shkodrës (shkolla "Hamdi Bushati"), Lezhës (shkolla "Kolin Gjoka"), Tiranës (shkolla "Gjergj Canco"shkolla Teknike-Ekonomike), Elbasanit (shkolla "Ali Myftiu"shkolla "Salih Ceka"), Beratit (shkolla "Kristo Isak") dhe Vlorës (shkolla Tregtareshkolla Industriale "Pavarësia" dhe Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik).

Duam të bëhemi më socialë :)
Ndiqni "Aftësi për Punë" S4J në mediat sociale (klikoni në ikonat e mëposhtme).

Facebook
Website
Instagram
LinkedIn
YouTube

I keni shfletuar numrat e mëparshëm të buletinit?
Klikoni në lidhjet e mëposhtme për t'i lexuar. 
No.1 - No.2 - No.3 - No. 4 - No.5 No.6 - No.7 - No.8 - No.9 - No.10

Privatësia juaj është e rëndësishme për ne. Ky buletin dërgohet në adresen tuaj të e-mail për shkak të shkëmbimeve tuaja të mëparshme me Swisscontact ose partnerët tanë. Nëse ndonjëherë dëshironi të ç'regjistroheni, është shumë e lehtë për ta bërë në çdo kohë (shihni lidhjen në pjesën e poshtme të faqes).

Nëse preferoni që ky buletin t’ju dërgohet në një adresë tjetër emaili ose t’ju dërgohet në gjuhën angleze, na dërgoni një e-mail në adresën al.info@swisscontact.org dhe do të kujdesemi ne për të tjerat.

E drejta e autorit© 2021 Swisscontact Shqipëri, Projekti "Aftësi për Punë" S4J.
Të gjitha të drejtat e rezervuara.


Adresa jonë elektronike është:
al.info@swisscontact.org

Dëshironi të ndryshoni mënyrën se si i merrni këto email-e?
Ju mund t'i përditësoni preferencat tuaja ose të çregjistroheni nga kjo listë.