Copy
2019-06-12 / State of OXY #5
State of OXY #5

Grøn er det nye sort


Både politikere og virksomheder har fået fokus på bæredygtigheden. Omstillingen kræver konkrete handlinger – men også kommunikation og fremtidsbilleder, der skaber håb og retning. Læs her fx om et sæt politiske anbefalinger til digital bæredygtighed fra Microsoft, om el-løbehjul fra Tier og om etableringen af et helt nyt topmøde på Fyn målrettet naturen og Danmarks aktive udeliv.

PA:
Tiers grønne løbehjul


TIER skaber med sine grønne løbehjul et alternativt transportmiddel til borgerne i mere end 20 europæiske byer – også i København.
I samarbejde med værtsbyerne arbejder TIER og OXY på at sikre, at løbehjulene og virksomhederne bag tjener både borgernes og de besøgendes interesser - samtidig med, at der sikres fornuftige forretningsvilkår for virksomhederne bag den nye mikromobilitet. En fornuftig brug af de grønne løbehjul betyder mindre bilkørsel og flere mennesker på grønne, alternative transportmidler.
 
Læs videre her

Event: Kunst kræver mod. Hvad kan vi lære? 

OXY Talks om kunst og mod 


2. maj 2019 fortalte fem kunstnere om, hvad det personlige møde betyder i en stafet, hvor hver taler stillede ét spørgsmål til den næste. Kølig hvidvin, højt til loftet, 5 minutter til hver – og et suverænt hold bestående af Morten Kirkskov, Nikolaj Nørlund, Hanne-Vibeke Holst, Marco Evaristti og Alexander Kølpin.
 

Grundfortælling:
Outdoor Summit 2020 


Outdoor Summit bliver fra 2020 et årligt topmøde, der samler de forskellige sektorer inden for det aktive udeliv – turisme, foreninger, virksomheder. Det aktive udeliv skaber både livskvalitet og trivsel, og det styrker samfundsøkonomien med gode arbejdspladser, regional udvikling og bæredygtig vækst.
Som kommunikationspartner er OXY med til at udvikle det nye brand og skærpe positionen gennem en grundfortælling, kommunikationsplan og PR.
Læs videre her

Analyse:
Microsofts digitale bæredygtighed


Forum for Digital Bæredygtighed er etableret på den grundholdning, at både politikere og virksomheder bør påtage sig et markant større ansvar for digitaliseringens problemområder. Det kræver særlige og nye indsatser – både i Danmark og globalt. Med en holistisk tilgang til brugen og udviklingen af kunstig intelligens har forskere, politikere og virksomheder i en fælles proces formuleret forslag til initiativer på tværs af samfund, virksomheder og enkeltpersoner. OXY har i samarbejde med Microsoft udgivet rapporten Digital Bæredygtighed med 9 anbefalinger til en demokratisk digitalisering. Netværket og rapportens formål er at skabe en samtale og give plads til en samlet stemme på tværs af særinteresser.
 
Klik her for at læse hele rapporten 

OXY's nye ansigter

Business Manager Malou Erritzøe


Malou Erritzøe er OXY’s nye Business Manager. Malou har tidligere været bl.a. galleriejer og direktør i kulturverdenen og vil fremover styre administrationen og forretningen i OXY.
 

PhD-studerende Frederik Heesch Hansen  

 
Frederik er PhD-studerende i OXY og vil de næste 3 år have forskningsfokus på at udvikle et nyt koncept for omdømmemålinger. Der findes i dag globale og fælles standarder for fx brand measurement. Men legitimiteten og det politiske omdømme mangler fælles, globale værktøjer.
OXY har derfor indgået samarbejde med bl.a. Danmarks Medie - og Journalisthøjskole og den globale PR-organisation ICCO om udviklingen af de nye måleværktøjer.
 

Det hårde og det bløde: 

Housewarming i Pakhus 11 - "Consultants of Swing" 


Forårsfesten er født som ny tradition her i Pakhus 11. Flere end 250 mennesker kiggede forbi os 24. maj på Dampfærgevej 2 – og blev i nogle timer eller den halve nat. Der kunne ikke være flere. Til gengæld gør vi det igen næste år i maj. Stay tuned.
 

OXY er social

Vi sætter pris på relationerne. 
Følg os fremover her. 

Instagram: oxymoroncom
LinkedIn: Oxymoron Communications
Hjemmeside: oxymoroncom.dk
contact@oxymoroncom.dk

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.