Copy
2019-20-12 / State of OXY #7
OXY #7

  Det hårde og det bløde
 

Det hårde og det bløde. Livet består af begge dele. Kan en strategi gennemføres, hvis kulturen er væk? Kan man bygge byer uden mennesker?  Kan en organisation engagere medarbejdere, medier og kunder, hvis den har mistet sin fortælling og glemt sit formål? Vi tror på, at det hårde og det bløde er hinandens forudsætninger. Også i transaktionelle tider, hvor nogen tror, at værdier kun skal tælles i tal og penge. Sådan er det sjældent: Kultur spiser struktur til morgenmad. Det bløde vinder. Og er derfor hårdt.

Case
SWECO

Sweco er Europas førende virksomhed inden for ingeniør- og arkitektrådgivning – og har netop gjort Årstiderne Arkitekter til en del af den globale koncern. OXY har i tæt samarbejde med Swecos kommunikationsafdeling udviklet en grundfortælling og kommunikationsstrategi, der sætter tydelig retning for den fremadrettede kommunikation. 

Case
Dansk Køl & Varme

Dansk Køl & Varme er Danmarks største brancheforening for køle- og varmepumpevirksomheder.  Dansk Køl & Varme (der tidligere hed Autoriserede Køle- og varmepumpevirksomheders Brancheforening) havde brug for både et nyt navn og en ny visuel identitet for at skabe en klar forståelse af foreningens profil – og OXY stod for den både strategiske, kreative og visuelle omlægning.  Det nye navn markerer desuden overgangen til grønnere ydelser, hvor de køle- og varmepumpeanlæg, der findes i dag, skal udskiftes med nye og mere klimarigtige løsninger.

Case
KAB 

KAB udlejer og administrerer ca. 50.000 almene boliger i hovedstadsområdet. KAB ønskede at få kortlagt sit omdømme hos de vigtigste interessenter for at få et indblik i, hvor KAB's kommunikation kunne forbedres og skabe mere værdi. På baggrund af indsigterne fra omdømmeanalysen skabte OXY en grundfortælling, der bygger bro mellem organisationens vision og værdier. Processen involverede mere end hundrede medarbejdere på alle niveauer i organisationen.

Invitation Oxytalks 
Et Danmark i forandring

Du kender formatet: Højt til loftet, et godt glas i hånden, Pakhuset fuldt af mennesker med ja-hatten på – Oxytalks mandag 9. marts 2020 kl. 16.00-17.30. Dampfærgevej 2, 2100 København Ø.

Mød Ritt Bjerregaard, tidligere bl.a. Overborgmester i Københavns Kommune, og Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune. To politikere, to generationer – i en samtale om moderne politik i et Danmark i forandring.

Vi glæder os til at se dig!

Tilmelding på contact@oxymoroncom.dk 
Bemærk, at der er et begrænset antal pladser.  

Case
Outdoor Summit

Et nyt topmøde for aktivt udeliv har set dagens lys. Outdoor Summit samler i 2020 for første gang faglige, professionelle og politiske aktører for at sætte en fælles retning for fremtidens aktive udeliv. OXY har hjulpet med at udvikle Outdoor Summits position og stemme gennem bl.a. Outdoor Summit’s program og partnerskaber, grundfortælling og løbende PR.

Case
BoStad

BoStad er Danmarks største boligselskab udenfor København med lejeboliger i en lang række regionale vækstbyer. BoStad repræsenterer et nyt syn på ejendomsmarkedet. Ejendomme og bygninger skal ikke længere bare administreres. De skal være fremtidssikrede med hensyn til kulturarv, livskvalitet og ikke mindst klima og miljø. OXY har udviklet kommunikationsstrategi og håndterer løbende PR.

Nye Oxymoroner

Byd velkommen til to nye Oxymoroner i Pakhus 11: 
PR-k
onsulent, Louise Helstrup Guldager
PA-konsulent, Abbas Garbia 

Nytårshilsen

Tak for i år 


… og så er det jul. Oxymoron takker for et fantastisk 2019. Vi glæder os til tyverne.

OXY er social

 
Følg os her …
Instagram: oxymoroncom
LinkedIn: Oxymoron Communications
Hjemmeside: oxymoroncom.dk
contact@oxymoroncom.dk

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.