Copy
N I E U W S F L I T S
Stukje van de penningmeester betreft huidige stand financiën
De halfjaarcijfers voor de vereniging WMHC zijn beschikbaar op de website. Deze rapportage is er om aan de voorwaarden voor borgstelling door SWS te voldoen.
Het verslag is opgesteld door onze accountant maar zal niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ALV, omdat er geen formele rapportage verplichting is. Wel vinden we het belangrijk dat de leden gewoon inzage hebben. Hier is ook om gevraagd in de vorige ALV.
Bij het beoordelen van het verslag moet er wel rekening mee worden gehouden dat de halfjaarcijfers niet 1 op 1 doorgetrokken kunnen worden naar een heel jaar, omdat niet alle grote uitgaven netjes in 2-en zijn geknipt. Zo moet bijvoorbeeld de OZB factuur nog komen.  Tevens vallen de meeste kosten van de zaalhockey pas in de tweede helft van het jaar. Hier is niet voor gecorrigeerd. Wel geeft een goede indruk over van de stand van zaken.
  • Totaal een positief resultaat van € 19.300,- over het eerste half jaar.
  • Contributie inkomsten liggen ongeveer € 10.000,- onder het budget, maar in de tweede helft van het seizoen zullen zich nog nieuwe leden aanmelden.
  • Opbrengsten van de Horeca zijn positief. De maandelijkse afdracht van € 3.000,- wordt zonder problemen voldaan.
  • Kosten van de SEHB binnen de begroting (nog te corrigeren voor blaashal), geen onverwachte zaken.
  • Hockeykosten (personeel en materiaal samen) binnen de begroting.
  • De liquiditeit is ruim voldoende om alle lopende verplichtingen op tijd te voldoen.
  • Zoals het er nu uit ziet zullen we dit jaar met een positief resultaat afsluiten.
 
Mochten er eventueel vragen zijn dan kunnen die uiteraard aan de penningmeester worden gesteld. Het halfjaarverslag is te vinden na de inlog, onder documenten, mapje bestuur.
Van de penningmeester, Joep Zwetsloot     bestuur.penningmeester@wmhc.nl
 
Opgelet: AB feest is op 28 MAART 2020
In de vorige nieuwsbrief staat een foutieve datum: het AB feest is op 28 maart aanstaande!
Koop hiervoor kaartjes bij de bar.
Copyright © 2019 W.M.H.C. met dank aan 2Q1Q design, All rights reserved.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bent ingeschreven als lid en/of vrijwilliger van W.M.H.C.

Wageningsche Mixed Hockey Club
'Sportpark de Bongerd'
Bornsesteeg 10
6708 PE Wageningen
Tel.nr. Clubhuis: 0317 - 41 16 31


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WMHC · Bornsesteeg 10 · Wageningen, Gelderland 6708PE · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp