Copy
N I E U W S F L I T S
NA VANANVOND HOPELIJK MEER DUIDELIJKHEID VOOR DE HOCKEY!
Zodra er bekend is vanuit de KNHB wat de toespraak van vanavond doet met hockey in de aankomende periode, zullen wij dit zo snel mogelijk communiceren.
MEDEDELING VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Beste leden,
 
De hockey ligt stil tot grote teleurstelling van veel leden en van mij persoonlijk. Mijn 3 kinderen zijn er ook goed chagrijnig van. Dit heeft voor de club ook financiële consequenties. Een aantal leden heeft hier al vragen over gesteld, met name ook gerelateerd aan de contributie. Kort wil ik daarom graag toelichten wat de Coronacrisis betekent voor de financiën van WMHC.
 
In het vorige bericht van het bestuur is aangegeven dat de contributie voor het seizoen 2019/2020 niet verandert en ook is geïnd. De contributie wordt 1 maal per jaar per ALV vastgesteld en kan niet zomaar gewijzigd worden. Ook is er met alle lopende verplichtingen geen ruimte om dit nu aan te passen.
 
Met name door de gemiste baromzet loopt de club een significant bedrag aan inkomsten mis. Tevens zijn er een aantal evenementen geschrapt en lopen we verhuur van velden en clubhuis mis. Al met al scheelt dit € 4000,- a € 5000,- per maand aan inkomsten. De hockeyclub heeft veel vaste kosten en op korte termijn lopen deze gewoon door. Denk aan het personeel dat in dienst is maar ook huur van de velden, afschrijvingen en rentelasten.
 
We hebben verschillende maatregelen genomen om te voorkomen dat we in acute liquiditeitsproblemen komen: Voor WMHC én ook Stichting Horeca hebben we gebruik kunnen maken van het TOGS noodloket voor de eenmalige bijdrage van € 4000,-. Besparing op trainerskosten en vrijwilligersbijdrage is ingevoerd (waar mogelijk). Als hockeyvereniging voldoen we vooralsnog niet aan de voorwaarden van de NOW regeling. Uitstel van aflossingen verkregen op alle lopende leningen bij Rabobank en ING (verschuiving van het aflossingsschema van 6 maanden). Aflosverplichting blijft en rente betalingen gaan wel gewoon door. Uitstel van de veldhuur tot in ieder geval augustus verkregen (we zijn nog in overleg met gemeente Wageningen, want we zijn van mening dat er nu helemaal geen huur gerekend kan worden voor gesloten velden). Overige mogelijkheden worden bekeken waaronder een aanvraag bij het Rabobank Coöperatie Noodfonds. We zijn extra zorgvuldig met maken van andere kosten om te voorkomen dat we in liquiditeitsproblemen komen.
 
Met het einde van dit seizoen in zicht moeten we toch ook alweer vooruit kijken. We weten nog niet hoe we de gebruikelijke ALV in juni gaan houden, maar we moeten wel ‘gewoon’ een begroting voor komend seizoen maken en vaststellen. Het is een zorg dat leden nu voor komend seizoen hun lidmaatschap opzeggen in afwachting van de ontwikkelingen / wanneer er weer gehockeyd mag worden. Als teveel mensen dit doen kunnen we voor volgend seizoen geen plannen maken. Voor de vereniging is continuïteit van groot belang, juist nu alles stil ligt willen we graag zo goed en zo snel mogelijk van start wanneer dit weer kan. Denk aan nieuwe team en competitie-indeling, plannen van trainers en trainingen en gerelateerd beleid waaraan gewerkt wordt. Dat alles wordt heel ingewikkeld als onzeker is hoeveel mensen er weer gaan hockeyen.
 
Daarom de uitdrukkelijke vraag om voor de vereniging te kiezen als je weer wilt hockeyen.
 
Gezien de onzekerheid hebben we als bestuur besloten dat we van de ‘gewoonte’ af willen om de contributie al in de eerste maand van het nieuwe seizoen (in juli) te innen. We vinden het niet kunnen om in deze situatie al vóór de zomer de contributie te innen terwijl er niet gehockeyd kan worden en het nog onduidelijk is wanneer wel.
 
Door de eerdere positieve financiële prognose voor dit seizoen en de genomen maatregelen naar aanleiding van de Coronacrisis is het mogelijk de contributie-inning uit te stellen tot eind augustus, wanneer (normaal gesproken) het seizoen echt van start gaat.
 
Dat geeft ons ook de mogelijkheid de ontwikkelingen wat meer af te wachten en daar met elkaar zonder haast in een ALV over te spreken en besluiten over te nemen. Ik kijk uit naar het moment dat we weer samen op het clubhuis kunnen komen en samen weer over het veld kunnen rennen.
We hopen dat de mensen die volgend jaar gewoon willen hockeyen niet opzeggen vanwege de Corona maatregelen. Continuïteit voor de club is heel belangrijk.
Joep Zwetsloot
OPZEGGEN VAN LIDMAATSCHAP KAN TOT 1 MEI
We houden allemaal van hockey, maar als je om de een of andere reden toch je lidmaatschap wenst te beëindigen, bijvoorbeeld omdat je gaat verhuizen of gaat studeren, doe dit dan tijdig.  Elk jaar is het voor alle vrijwilligers binnen de technische commissie, juniorencommissie, JJcie, trainersstaf, managers van alle teams, ledenadministratie een zeer tijdrovende uitdaging om nieuwe teams voor het nieuwe seizoen in te delen. En zeer late (en vaak te late) opzeggingen van het lidmaatschap doet veel van al dit waardevolle vrijwilligerswerk weer teniet. Dat is onnodig en zonde.
 
Let op! Als vóór 1 mei niet is opgezegd, ongeacht welke reden, wordt het lidmaatschap met een jaar verlengd. Dat betekent: 100% van de contributie betalen voor het volgende seizoen!
 
Opzeggen kan uitsluitend door een email te sturen naar ledenadministratie@wmhc.nl. Vermeld naam, geboortedatum en reden van opzegging. Vervolgens ontvang je per email een bevestiging van de opzegging en is de opzegging geldig. Geen bevestiging ontvangen betekent dat er geen opzegging is ontvangen. We hopen dat je met veel plezier op je hockeytijd bij WMHC terugkijkt.
UPDATE NIEUWE BELEIDSPLAN 
Er wordt door de technische commissie en het bestuur volop gewerkt aan het definitief maken van het nieuwe beleidsplan, waarin alle punten van de discussie avonden zijn opgenomen. Zodra deze klaar is zal deze gepresenteerd worden op de eerstvolgende ALV. De datum en uitvoering hiervan is nog even onzeker.
HELP JE CLUPPIE SWEATER ACTIE! EN WAT ZIEN WE ER AL VEEL VOORBIJ KOMEN!
Wil je WMHC een financieel steuntje in de rug geven tijdens de coronacrisis? Doe dan mee aan de ludieke ‘Help je cluppie sweateractie’. Robert Kemperman is met 4P United een geweldig initiatief gestart, waarmee je door de aanschaf van een sweater WMHC financieel helpt. Want voor elke sweater die onze leden aanschaffen, ontvangt de club minimaal €18,- (opbrengsten trui -/- BTW -/- kostprijs). Als dit initiatief een groot succes wordt, dan kan dit bedrag nog verder oplopen. Bestel deze chille trui op www.helpjecluppie.nl en ALLE opbrengsten gaan naar onze club! Belangrijk: vul bij de kassa "WMHC" in onder het kopje 'BEDRIJFSNAAM'. Deze invulmogelijkheid wordt als optioneel weergegeven, maar als je hier niets invult, dan ontvangt de club niets. Aan het einde van de actie maakt 4P United een afrekening en wordt het bedrag dat verzameld is voor WMHC overgemaakt op de rekening van onze club. Gaaf als je ons cluppie wilt steunen!
WMHC WORDT HET TRAININGSCENTRUM VOOR U14 OPLEIDINGSTEAMS VAN OOST-NL.
De KNHB wil meer talentvolle kinderen de kans geven om deel te kunnen nemen aan de selecties voor een opleidingsteam. Daarom wordt de huidige structuur van zes districten uitgebreid en omgezet naar acht regio’s. Dit geldt alleen voor de KNHB jeugdopleidingen, niet voor de competitie.  In iedere nieuwe regio komt een U14 opleidingsteam (OT, jongens en meisjes) die met een selectie van 24 spelers (en drie keepers) traint op het trainingscentrum van die regio. 

Hockeyclub Wageningen wordt het trainingscentrum voor de U14 opleidingsteams van Oost.
 
We hopen dat deze trainingen op ons complex een mooie uitstraling hebben in de regio Oost. En natuurlijk hopen we dat er hockeyers van de WMHC mee mogen gaan doen deze districtstrainingen. De twee teams trainen op maandag achter elkaar om 16:30 – 18:00 uur (meisjes) en 18:30 – 20:00 (jongens).De acht regio’s vormen samen vier steunpunten met een eigen trainingscentrum. Eén steunpunt wordt gevormd door twee regio’s. De U15 opleidingsteams (jongens en meisjes) trainen bij deze vier steunpunten met een selectie van 24 spelers (en drie keepers). 
SPONSOR RAAK BENNEKOM TEKENT OPNIEUW BIJ VOOR 3 JAAR!
De WMHC sponsorcommissie is zeer verheugd met het opnieuw mogen kortsluiten van een nieuwe clubsponsoring periode van drie jaren, met Raak uit Bennekom. Raak is opgericht op 1 januari 2008. Na jarenlange ervaring te hebben opgedaan bij een van de "Big Four” accountantskantoren zijn wij (Remco van der Wiel en André van Loenhout) een eigen administratiekantoor gestart.

Wij richten ons op het midden- en kleinbedrijf en onderscheiden ons door de persoonlijke benadering en de op maat gesneden service, waarbij flexibiliteit hoog in het vaandel staat. Onze dienstverlening is van hoge kwaliteit, maar wel tegen vriendelijke tarieven. RAAK is gevestigd in Bennekom en draagt de regio een warm hart toe. Zo sponsoren wij lokale verenigingen als hockeyclub WMHC en het Oranje Comité Overberg. Daarnaast steunen wij het werk van Stichting Ondersteuning Gehandicapten.
https://raaknederland.nl/
Copyright © 2019 W.M.H.C. met dank aan 2Q1Q design, All rights reserved.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bent ingeschreven als lid en/of vrijwilliger van W.M.H.C.

Wageningsche Mixed Hockey Club
'Sportpark de Bongerd'
Bornsesteeg 10
6708 PE Wageningen
Tel.nr. Clubhuis: 0317 - 41 16 31


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WMHC · Bornsesteeg 10 · Wageningen, Gelderland 6708PE · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp