Copy

EFTERTANKER FRA REGIONSKONFERENCEN 2019


Et Y´s men år slutter snart. Et godt år sluttede på regionsplan med regionskonference og generalforsamling i Silkeborg og et efterfølgende ledelsesmøde d. 19. juni. Ca. 750 deltagere i Silkeborg gav en festlig og højtidelig ramme for vores regionskonference.
læs mere ...

Tak for samarbejdet

Jeg er ved at pakke sammen og systematisere de mange mails og dokumenter, som har været gennem mit kontor i de forløbne 6 år. Jeg støder på mange oplevelser, beretninger og dispositioner, som jeg tænker tilbage på med glæde. 
Læs mere ..

Adressekartoteket


For at vi kan få glæde af at bruge vores adressekartotek, har vi behov for, at den altid er ajourført. Dette gælder især medlemmers navn, adresser, mailadresser samt telefonnummer m.m.
Oplysninger om præsidiets sammensætning for det gældende klubår er også en meget vigtig del af vores medlemsdatabase.
Læs mere ..

Har du lagt mærke til damen på talerstolen?


Direktøren for VERITAS Family Center, Sighisoara, Rumænien,
Petra Popa gæstede Y’s Men Regionskonferencen i Silkeborg sammen med sin mand Mircea. 
Læs mere ..

HVAD SKAL DER TIL FOR AT GØRE Y’S MEN ATTRAKTIV?


Er det helt grundlæggende spørgsmål som Tænketanken skal beskæftige sig med. 
Læs mere ..

TRYG BOLIG I BULGARIEN!


”Star of Hope” (Håbets Stjerne) blev stiftet I Bulgariens hovedstad Sofia i 1999. Organisation forsøger, som navnet siger at give håb til mennesker. 
Læs mere ...

Så er Folkemødet 2019 afviklet

Y`s Men Region Danmark deltog i teltet "Mellem Himmel og Jord", som sidste år. Her var et godt og varieret program, både med politikere, kirkefolk og lægmand/kvinde.
Læs mere ..

TAK

Sidste Regions ledelsesmøde i dette klubår blev afholdt den 19. juni. Det var mit sidste ledelsesmøde som PRD og vi i ledelsen takkede hinanden for samarbejdet om Y’s Mens sagen.
Læs mere ...

Kontingentopkrævning 2019 og info vedr indbetalinger

Inden længe, nærmere bestemt pr. 1. august 2019 er der igen tid for opkrævning af kontingent til Region Danmark, Area og Y’s Mens International. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at senest den 10. juli 2019 er sidste frist for ajourføring af jeres klubs medlemsdata for korrekt opkrævning af kontingent for perioden 01.07.2019 - 31.12.2019.

læs mere ...
Støt fradragsprojekt 2019 - tryk her og donor en skilling.
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Y's Men International - Region Danmark, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.