Copy
INDUSTRIEZONE OPGLABBEEK                                                   Bekijk deze email in je browser
 

Herinrichting
bedrijventerrein


Ga naar de website                    Contacteer ons 

Beste lezer
Beste ondernemerWe beseffen dat de nieuwe fase op het bedrijventerrein de voorbije dagen voor fileleed op de N76 zorgde en dat ook de komende fases ingrijpende verkeersimpact tot gevolg hebben. Samen met de gemeentelijke diensten, @AWV, @PolitieCARMA, de aannemer, de bereikbaarheidsadviseur, de bedrijven én ondernemingsclubs hebben we de verschillende scenario's van omleidingen bestudeerd. De omleiding waarvoor nu gekozen is, is de minst ingrijpende van alle alternatieven.
 
Ondanks een goed uitgewerkt plan, de nodige communicatie en gedetailleerde signalisatievergunning liepen er sinds maandagochtend meerdere zaken mis waardoor er verkeerschaos ontstond. De belangrijkste oorzaak was het ontbreken van de correcte signalisatie langs de gewestwegen. We hebben de aannemer die hiervoor verantwoordelijk is aangemaand dit in orde te brengen en er werd een proces-verbaal opgemaakt. Inmiddels werd de signalisatie grotendeels correct geplaatst. Daarnaast zijn de verkeerslichten aan kruispunt Didden beperkt in de capaciteit die ze kunnen verwerken. Het Agentschap Wegen en Verkeer monitort de situatie en past de regeling aan in functie van de verschillende fases en de omleidingen.
 
Ondanks alle maatregelen zal er de komende periode sowieso hinder zijn en blijven, voornamelijk tijdens de spitsmomenten. Het éénrichtingsverkeer op de Industrieweg-Noord zal nog tot het einde van dit jaar duren en de werken op het bedrijventerrein nog tot aan het bouwverlof in 2023. We verzekeren u wel dat we er als gemeente alles aan doen om verkeershinder zoveel als mogelijk te vermijden en om deze werken tot een goed einde te brengen.
 
Alvast bedankt voor jullie begrip.


Gemeentebestuur Oudsbergen
Voor meer informatie over dit project surf je naar: 
www.oudsbergen.be/bedrijventerrein
 
Dit project wordt ondersteund door VLAIO, het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. 
Je ontvangt deze e-mail, zodat wij jou op de hoogte kunnen houden over het verloop van de werken op het bedrijventerrein. Wens je onze mails niet langer te ontvangen, dan kan je hier uitschrijven.