Copy

NIEUWSBRIEF FCIC & IC Connect
Juli 2022

Inleiding

En toen was het alweer zomer.

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we niet stil gezeten en een aantal mooie mijlpalen behaald. Zo is tijdens ons mini symposium op 20 mei het tweede boek Impactvolle intensive care momenten uitgebracht. Nogmaals dank aan alle auteurs die hun verhaal met iedereen wilden delen. Het boek is te bestellen via de website. En na een inspirerende middag ontving scheidend voorzitter Marianne Brackel van IC Connect een welverdiende koninklijke onderscheiding.

Nieuwe voorlichtingsfilms over PICS bij kinderen en communicatie met de wakkere patiënt aan de belading zijn (bijna) klaar. Daarnaast we zijn druk met de voorbereidingen voor ons congres op 21 september. Inschrijven kan nog op de website.  Maar nu eerst: vakantie! Voor ons als bestuur een periode van terugkijken, vooruitkijken en even rust pakken. We wensen jullie allemaal een hele fijne zomer, en graag tot daarna.


Groet,

Bestuur FCIC en IC Connect

Najaarscongres 21 september
'IC (na)zorg; de kracht van samen'

Noteer in je agenda: Najaarscongres ‘IC-(na)zorg; de kracht van samen’.  
Goede ic-(na)zorg leveren we als multidisciplinair team, we innoveren samen en we evalueren de verbinding van praktijk en onderzoek. Wil je de meest recente kennis opdoen over mooie projecten, en praktische tips krijgen die je in jouw werk kunt toepassen? Kom dan naar het najaarscongres van Stichting FCIC – IC Connect. 

De volgende keynote sprekers zullen aanwezig zijn:  

  • Prof. Dr. Diederik van Dijk; ‘Richtlijn ic nazorg en revalidatie’  

  • Prof. Dr. Nico van Meeteren; ‘(Digitale) innovatie in de (ic-)zorg’  

  • Renze de Jong; ‘Professionele zeggenschap voor ic-professionals’  

Daarnaast zijn er een aantal keuzesessies, zoals persoonsgerichte zorg, end-of-life zorg, casuïstiek bespreking, Kinderen op de ic, en Hoe blijf je vitaal als zorgprofessional.  

Blokkeer 21 september 2022 in je agenda om hierbij te kunnen zijn. Het congres vindt plaats in ‘1931 Congrescentrum’ te 's-Hertogenbosch. Meer informatie vind je op de website.

Lees verder

De website IC Connect, versie 2.0

Afgelopen periode zijn we bezig geweest om de vormgeving, gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid van de IC Connect website te verbeteren. Inmiddels is de site in een nieuw jasje gestoken. Alle informatie die op de eerdere website stond is overgenomen en er is nieuwe informatie toegevoegd, zoals KIND en IC.
Bekijk hier de nieuwe website

Voorjaarscongres

In mei hebben we het voorjaarscongres gehouden van FCIC en IC Connect in de Gertrudiskapel in Utrecht.   

Het was een inspirerende dag waar elkaar (weer) ontmoeten en kennis delen centraal stonden, een mooie dag met een gouden rand. Een dag die in het teken stond van de gouden verbinding tussen patiënten en naasten, de wetenschap een onderzoek, de zorgprofessionals en andere belangrijke partners in het veld zoals de patiënten federatie Nederland en het ministerie van VWS.  

Wij gaan verder met het maken van de verbinding, de gouden verbinding, de verbinding die het verschil maakt voor iedereen die te maken heeft met ic (na)zorg.

De intensive care is de laatste halte in de gezondheidszorg. In deze halte kunnen lichamelijke functies worden overgenomen, het is de halte die het verschil maakt tussen leven en dood. Dat dit impact heeft op de mens en het systeem eromheen is vanzelfsprekend. Nu is het onze taak om zorg hieromtrent, voor, tijdens en na opname, te verbeteren.  

Samen, met onze gouden driehoek, zullen we de impact op de mensen in dit veld verminderen!  

Wil je het hele verslag van de dag lezen? Dat kan hier.

Boekpresentatie ‘Impactvolle intensive care momenten’  

In mei 2022 hebben we de boekpresentatie van het boek ‘Impactvolle intensive care momenten, verhalen met een gouden rand’ gehad. In deze tweede uitgave staan 20 indrukwekkende verhalen van ic-patiënten, naasten en zorgprofessionals. Zij schrijven over hun zware en heftige tijd en hoe zij hier toch ook lichtpuntje konden vinden, hoe klein soms ook.

Tip: wanneer je een donatie doet via de website ontvang je dit boek van ons!

De auteurs waren onder de indruk van het prachtige einddocument. De gouden verbinding #kintsugi staat in het boek centraal. De zichtbare en onzichtbare littekens van de ic-opname zijn gelijmd met goud.

Wetenschap en onderzoek

We worden steeds vaker gevonden en gevraagd door onderzoekers en ontwikkelaars van richtlijnen om mee te denken en mee te werken. Samen dragen we zo bij aan het verkleinen van de impact van een ic-opname. Dit najaar komt de richtlijn ic-nazorg en revalidatie uit, en ook de richtlijn Sepsis zit in de goedkeuringsfase. Voor onze bijdrage aan de PADIS-richtlijn modules Delier, (Im-)mobilisatie en Verstoorde slaap (DIS) hebben we pasgeleden een achterbanraadpleging gedaan. Verder zijn we onder meer betrokken bij de richtlijn ECMO en Medische alarmen. Regelmatig worden ook ervaringsdeskundigen gevraagd om mee te denken met onderzoek, bijvoorbeeld hoe eHealth toepassingen voor nazorg eruit zouden moeten zien.

Lijkt het je ook leuk om zo bij te dragen aan de verbetering van de ic (na-)zorg? We zoeken nog nieuwe vrijwilligers. Meld je dan bij vrijwilligers@fcic.nl

Communicatie beademende patiënt

Het komt steeds vaker voor dat patiënten aan de beademingsmachine wakker zijn. Het is voor hen, de familie en de professionals dan een extra uitdaging om te communiceren. Op de website van FCIC is informatie toegevoegd met tips en hulpmiddelen hoe onderlinge communicatie toch mogelijk is. Het voordeel hiervan is minder frustratie voor iedereen.  

In 2020 is de multidisciplinaire FCIC-projectgroep ‘Communicatie met de wakkere patiënt aan de beademing’ ingesteld. De werkzaamheden zijn gericht op een, in eerste instantie, breed geformuleerde doelstelling: het verbeteren van communicatie door en met de wakkere beademde ic-patiënt.

Lees verder  

Ervaringsdeskundigheid in een bijdrage aan project STRIC

Van augustus 2020 tot maart 2022 is gewerkt aan de ontwikkeling van de toolbox STRIC: ‘Sterven en Rouwen op de Intensive Care’. Een toolbox die het multidisciplinaire IC-team praktische handvatten biedt om naasten te ondersteunen bij naderend verlies door het overlijden van de patiënt; van hun geliefde, hun vader of moeder, broer of zus, hun kind misschien.

In het begin kan dat ongemakkelijk zijn, het confronteert ook de IC-professionals met sterven en hoe zij hierin handelen. De introductie en daarna de inbedding in reguliere IC-zorg vraagt aandacht en een plan van aanpak, toegespitst op de eigen afdeling. Tijdens het project is met een bijdrage vanuit FCIC materiaal ontwikkeld om het implementatie proces te verstevingen, zoals een animatie over de afscheidsmand, een e-module over interculturele aspecten bij rouw, en een indrukwekkende korte film over de impact van sterven en rouwen op de IC.

Meer lezen over het totale project via deze link.

Kind en IC

De afgelopen maanden heeft de projectgroep Kind en IC twee nieuwe animatiefilms ontwikkeld voor minderjarigen; ‘Kind op bezoek op de ic’ en ‘PICS-F klachten bij minderjarigen’.   

Tevens zijn er nieuwe folders ontwikkeld n.a.v. bovenstaande films. Er is een aparte pagina op de website voor minderjarigen en hun ouders/verzorgers. Hier staat informatie voor de kinderen en voor de ouders/verzorgers die de kinderen begeleiden.     

In de projectgroep zitten een verpleegkundige, intensivist, de voorzitter van IC Connect, twee ouders die zelf op de ic hebben gelegen en ook hun kinderen zijn hierbij betrokken. Meerdere kinderen van verschillende leeftijden zijn betrokken geweest bij het maken van de video's en overige informatie.  Mede dankzij de donatie van Jim Lasseur, hebben we deze mooie video's kunnen maken.   

Oproep: verbinders gezocht

Wil jij, samen met ons, een verbinding leggen tussen de ic waar jij of jouw naaste heeft gelegen?  

Als IC Connect zijn wij altijd op zoek naar verbinding en een goede samenwerking tussen patiënten, naasten en nabestaanden, het zorgpersoneel en de wetenschap. Als patiëntenorganisatie willen we de ziekenhuizen goed informeren over wat er leeft in onze achterban. Samen verbeteren wij de ic-zorg vanuit patiënt- en naastenperspectief.  

Een mooi recent voorbeeld is de moeder die ons vroeg waarom er geen filmpjes over de ic zijn in kindertaal? Haar kinderen hadden daar behoefte aan vertelde ze ons. Als patiëntenorganisatie konden wij dit direct oppakken en een projectgroep starten voor Kind en ic. Dit heeft geleid tot de eerdergenoemde animatievideo's en een nieuwe folder. Met andere woorden, jullie ervaring en suggesties maken het verschil! En dat verschil delen wij graag.  

Wil jij ons helpen met het verspreiden van informatie van de patiëntenorganisatie IC Connect zoals bijvoorbeeld het nieuws van deze filmpjes?  

Lees verder

Word Donateur en krijg het boek
"Impactvolle intensive care momenten" gratis!

Elk jaar zijn er minimaal 100 donaties nodig, met een minimum van 25 euro, om in aanmerking te komen voor subsidie uit het Fonds Patiënten en Gehandicapten organisaties van het Ministerie van VWS. Elk jaar is dit weer een flinke klus, ondanks dat er jaarlijks ongeveer 80.000 mensen op de ic komen te liggen.   

Deze subsidie geeft ons als organisatie bestaansrecht en geeft ons de mogelijkheid patiënten en naasten voorzien van informatie bijvoorbeeld via de website. Ook kunnen we voorlichtingsfilmpjes maken, lotgenotencontact op gang helpen en de ic-cafés een start laten maken. Kortom, jouw donatie helpt om de ic (na) zorg te verbeteren! Help jij ons?

Bij een jaarlijkse donatie van 25 euro of meer krijg je het boek  "Impactvolle intensive care momenten" cadeau! In het boek staan 20 indrukwekkende verhalen van ic-patiënten, naasten en zorgprofessionals. Zij schrijven over hun zware en heftige tijd en hoe zij hier toch ook lichtpuntje konden vinden, hoe klein soms ook.
Doneer nu
Website FCIC Website FCIC
Website IC Connect Website IC Connect
Facebook IC Connect en FCIC Facebook IC Connect en FCIC
Instagram Instagram
IC Connect & FCIC IC Connect & FCIC
Info FCIC Info FCIC
Info IC Connect Info IC Connect
Copyright © 2022 * FCIC en IC Connect*, alle rechten zijn voorbehouden.

Wil je veranderen hoe je onze emails ontvangt?
Je kunt hier je afmelden van de nieuwsbrief.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
IC Connect · Oudeweg 115 · Haarlem, 2031 CC · Netherlands