Copy

NIEUWSBRIEF FCIC & IC Connect
Maart 2022

Inleiding

Het jaar is pas een paar maanden oud, maar we hebben toch al veel gedaan en we hebben ook grote plannen voor dit jaar. Recent meldden we u al de wijzigingen in het bestuur en half maart hebben we elkaar voor het eerst sinds lange tijd weer eens live kunnen ontmoeten. Op die middag hebben we ons meerjarenplan en programma voor het komende jaar besproken. Het belooft een jaar met grote evenementen te worden en we hopen velen van u dan ook weer te kunnen ontmoeten.

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over onze congressen in mei en september, over de nieuwe filmpjes die we uitbrengen, over de rapportage over de patiëntgedreven kennisagenda en over de achterbanraadpleging die eraan komt. Zoals bekend maken vele handen licht werk en daarom blijven we onze oproep voor vrijwilligers herhalen.

De lente is nog maar net begonnen en alles staat nog in de knop, maar we hopen dat er samen met jullie ook komend jaar met FCIC en IC Connect weer veel moois tot bloei mag komen.

Groet,
Bestuur FCIC en IC Connect

Inschrijven symposium
‘VOORUIT(bl)IC’ 20 mei

Stichting FCIC en patiëntorganisatie IC Connect organiseren op 20 mei 2022 het minicongres ‘VOORUIT(bl)IC’ in de Gertrudiskapel te Utrecht. 

Op het programma staat onder andere de uitwisseling van kennis en ervaring van ex-patiënten en hun naasten na een opname op een intensivecareafdeling. Verder kijken we terug op wat er allemaal al bereikt is en wat samenwerking tussen professionals, ervaringsdeskundigen en onderzoekers gebracht heeft.

Ook kijken we vooruit; hoe kunnen we (nog) meer impact krijgen met de inbreng van patiënten en naasten in de verbeteringen waar we mee aan de slag kunnen?

Voor een gedetailleerd programma en inschrijving, klik hier

Deelname is gratis en op volgorde van inschrijving, maar vol = vol.

Najaarscongres 21 september
'IC (na)zorg; de kracht van samen'

Noteer in je agenda: Najaarscongres ‘IC-(na)zorg; de kracht van samen’.

Goede IC-(na)zorg geven we als multidisciplinair team, we innoveren samen en we evalueren de verbinding van praktijk en onderzoek. Wil je de meest recente kennis opdoen over mooie projecten en praktische tips krijgen die je in jouw werk kunt toepassen? Kom dan naar het najaarscongres van Stichting FCIC – IC Connect.
Dagvoorzitter Malou van Hintum zorgt voor pittige en prettige wendingen in het programma.

Er zijn de volgende interessante keynote sprekers:

  • Prof. Dr. Diederik van Dijk; ‘Richtlijn IC nazorg en revalidatie’
  • Prof. Dr. Nico van Meeteren; ‘(Digitale) innovatie in de (IC-)zorg’
  • Renze de Jong; ‘Professionele zeggenschap voor IC-professionals’

Daarnaast zijn er een aantal keuzesessies, zoals persoonsgerichte zorg, end-of-life zorg, casuïstiek bespreking, kinderen op de IC en hoe blijf je vitaal als professional.

Blokkeer alvast 21 september 2022 om hierbij te kunnen zijn. Het congres vindt plaats in ‘1931 Congrescentrum’ te ’s Hertogenbosch. Meer informatie volgt later.

Nieuwe video: Dorien en
het gebruik van een dagboek op de IC

In de inmiddels bekende serie van Dorien en Ricardo is een nieuwe animatie gepubliceerd. Dit keer wordt het gebruik van een dagboek onder de aandacht gebracht. Lees hier meer.

Het is fijn voor Dorien om later in een dagboek over de IC-periode terug te kunnen lezen, hierdoor kan ze haar IC-periode beter begrijpen en kan ze een beeld vormen van een tijd die ze weinig bewust heeft meegemaakt. Voor Ricardo is het prettig om alles in een tijdslijn vast te kunnen leggen, omdat er op een dag zoveel gebeurt en het kan hem helpen om de spannende IC-periode te verwerken.

Patiëntgedreven kennisagenda

Tijdens een tweedaagse expert conferentie (op 7 en 8 september 2021) hebben verschillende deelnemers (onder andere voormalige IC-patiënten, naasten, IC-professionals, onderzoekers en eerstelijns hulpverleners) de prioriteiten opgesteld in relevante onderzoeksvragen met betrekking tot het herstel na een opname op de IC-afdeling. Dat hebben zij gedaan aan de hand van twee klantreizen; Freek met een onverwachte IC-opname en zijn ervaringen in het langzame herstel en Mirjam die dit proces als naaste meemaakte. 

Op basis van de emoties en pijnpunten van Freek en Mirjam zijn vervolgens vragen genoteerd die de aanwezigen graag beantwoord zouden zien. Deze werden in een proces van discussie, heroverwegen en prioriteren omgezet naar haalbare onderzoeksvragen. Het ontwikkelproces en de top drie onderzoeksvragen zijn in een verslag gepubliceerd, klik hier om het te bekijken. 

Wetenschap

Ook in 2022 weten onderzoekers ons weer goed te vinden. Zo hebben we al meer dan tien aanvragen gekregen om te participeren en we doen mee in een aantal richtlijnontwikkelingen, waaronder de PADIS-richtlijn bij de modules delirium, (im)mobilisatie en verstoorde slaap. Binnenkort wordt hiervoor een achterbanraadpleging gehouden. Ben je een ervaringsdeskundige en wil je hier ook aan bijdragen? Meld je dan via vrijwilligers@fcic.nl

IC Cafés

De IC Cafés in Nederland worden langzaamaan weer opgestart in de fysieke vorm, onder andere het Radboudumc en het IC Café Eindhoven en Veldhoven zijn weer gestart. Als patiëntenorganisatie zijn we weer benieuwd naar de ervaringen.

Mochten er nog ziekenhuizen zijn die willen gaan starten met het IC Café, stuur dan een e-mail naar Anne Rutten (bestuur@fcic.nl) voor meer informatie.

Feiten en activiteiten 2021

De feiten, activiteiten en processen van Stichting FCIC en patiëntorganisatie IC Connect in 2021 zijn beschreven in het jaarverslag.

Vrijwilligersdocument

Samen met PGO support en de vrijwilligerscoördinatoren is het vrijwilligersdocument geüpdatet en er zijn aanpassingen en toevoegingen gedaan.  Klik hier om het vrijwilligersdocument te bekijken.

Strategiemiddag FCIC 14 maart 2022
vanuit de ogen van ons nieuwe bestuurslid

Met goede en nieuwsgierige zin ben ik op 14 maart afgereisd naar het mooie Brabant om daar deel te nemen aan de strategiemiddag georganiseerd door FCIC.

Per 1 maart 2022 ben ik als bestuurslid toegetreden tot het bestuur van FCIC, hoe fijn is het dan dat je 14 dagen daarna al ‘live’ kunt deelnemen aan deze strategie middag! Ik was nieuwsgierig naar de andere bestuursleden en ook naar de inhoud van deze middag.

Wat moet je je eigenlijk voorstellen bij een strategie? En waar ga je dan op zo’n middag mee aan de slag?

Als eerste werd er kennisgemaakt met de andere leden en wat een ontzettend gedreven, positieve mensen zijn het. Mijn complimenten aan ieder van met het mooie werk wat ze gedaan hebben en waar ze mee verder gaan.

In het tweede stuk kwam inderdaad de strategie aan de orde. Strategie is een plan van aanpak om doelen te bereiken en vanuit FCIC zag ik een mooi en goed onderbouwd plan. Tijdens deze middag hebben we vooral over de verschillende doelen gediscussieerd, geëvalueerd en doelen weer bijgesteld. Het is natuurlijk een document wat niet af is, het wordt telkens weer bijgesteld (bijvoorbeeld als doelen bereikt zijn). Al met al ligt er een mooi strategiedocument waar we zeker mee verder kunnen. 

Groet,
Anita Brenters

Portefeuilles en e-mailadressen bestuursleden

Door de wisselingen binnen het bestuur hebben we onze portefeuilles en onze communicatiewegen nog eens onder de loep genomen en aanpassingen erin verwerkt. Op deze pagina staan onze e-mailadressen en onze portefeuilles. 

Vacature: meelezer en
adviseur website IC Connect

Heb je een paar uur tijd per week? Met deze paar uur kun je veel voor anderen betekenen. Wil jij bovendien onze websitebezoekers graag goede informatie bieden over diverse onderwerpen? En vind je het leuk om mee te denken met de inhoud, vormgeving en advies te geven in de gebruiksvriendelijkheid én heb je bovendien tijd voor een kortdurend project? Dan zoeken we jou!

Lees verder 

Gezocht:
Leden voor de Online Meedenk Groep

Wat gaat goed en wat kan beter? Wat moet er veranderen in de IC-(na)zorg? Wie hebben we daarbij nodig? Juist voor de IC-(na)zorg zijn deze vragen en de gezamenlijke kennis van onze achterban belangrijk, want er is nog maar weinig bekend over het leven na kritieke ziekte en een IC-behandeling. Jullie kennis is nodig als input voor de IC-zorg en voor het inrichten van IC-nazorg. 

Daarom hebben wij een ONLINE MEEDENK GROEP opgericht.
Een paar keer per jaar sturen wij via de mail vragenlijsten naar deze groep. 

Met de Meedenk Groep kunnen we snel nagaan wat jij vanuit jouw perspectief vindt van belangrijke (actuele) onderwerpen. Bijvoorbeeld over de IC-zorg, bezoektijden, de ondersteuning na de IC, over terugkeer naar werk. Jouw mening en ervaring hebben we ook nodig voor inbreng in wetenschappelijk onderzoek en voor de inbreng van het patiënten- en naastenperspectief in de richtlijnen die over IC-(na)zorg gaan. 

Meld je aan!

Word Donateur en krijg het boek
"Impact van intensive care" gratis!

In ons boek 'Impact van intensive care' staan verhalen van mensen die plotseling op de IC terechtkwamen. Zij vertellen over hoe ze die periode beleefd hebben. Wil je dit boek ook ontvangen? Bij een jaarlijkse donatie van 25 euro of meer krijg je het thuisgestuurd en steun je ook meteen onze organisatie.

Je donatie helpt ons bovendien om te voldoen aan de voorwaarden voor subsidie uit het Fonds Patiënten en Gehandicapten Organisaties van het Ministerie van VWS.
Doneer nu
Website FCIC Website FCIC
Website IC Connect Website IC Connect
Facebook IC Connect en FCIC Facebook IC Connect en FCIC
Instagram Instagram
IC Connect & FCIC IC Connect & FCIC
Info FCIC Info FCIC
Info IC Connect Info IC Connect
Copyright © 2022 * FCIC en IC Connect*, alle rechten zijn voorbehouden.

Wil je veranderen hoe je onze emails ontvangt?
Je kunt hier je afmelden van de nieuwsbrief.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
IC Connect · Oudeweg 115 · Haarlem, 2031 CC · Netherlands