Copy
View this email in your browser
Scholeus - kr. 32.000,-
Hei og hå! Denne uka har vi funnet frem et utvalg med bøker om Bergen, og da kan man ikke starte et bedre sted enn Hieronymus Scholeus' utrolige, pionerskapende prospekt fra 1588. Vårt eksemplar er den andre latinske utgaven, altså trykt 1594. Scoleus gjorde et nitidig arbeid med å tegne byens alle små hus og det er et utrolig bilde av hvordan Norges da største
by så ut på tidlig 1580-tall.
God lesning!


 
Åpningstider:
Mandag - fredag: 10 - 18
Lørdag: 10 - 16


Husk at vi også jevnlig presenterer nylig ankomne bøker på våre nettsider
 norlis.no

*
Send oss en e-post på post@norlis.no 
eller ring oss på 22 20 01 40, om du vil bestille noe fra nyhetsbrevet. 
Ønskes bestillingen tilsendt, tilkommer kr. 80,- i porto. For bestillinger over
4 kg. gjelder egne takster. 
Betaling gjøres enklest og kostnadsfritt med Vipps (38676). Ved elektronisk faktura med sikker lenke for betaling tilkommer kr. 35,-


Med hilsen Siri, Sirin, Richard og Thor Gunnar.


1.

Kong Friderich den Femtes allernaadigste Anordning og Artikler for De Contoirske i Bergen, dateret Christiansborgs Slot den 7de October 1754, med modstaaende Oversættelse paa Tydsk, til deres Tjeneste som ei maatte forstaae det Danske.

Bergen. 1822. 8vo. 87 s. Samt. blankt kartonasjeomslag. Noen gul - og brunpletter. Lett skjold i nedre del.


Kr. 1.200,-
 

2.

Eldre Bergens-Arkitektur i utvalg. Efter Bergens arkitektforenings fotografier og opmålinger gjennom 25 år. I-VI.

Bergen. 1933-1968. Folio. XXXXIX + L + L + LII + XLVII + XLVI plansjer. Originalomslag. Rikt illustrert i svart/hvitt. Noen av plansjene i bind I delvis løse, en rift i omslaget på bind II. Noen av omslagene litt medtatte, ellers et pent sett. Ded. fra Egill Reimers, formann i Bergens ark.forening (til arkeolog Håkon Shetelig). Bind I stemplet med “Historisk museum, Sheteligs gave”.


Kr. 2.000,-

Et stort utvalg bygninger fra det gamle Bergen, med plantegninger, fotografier, detaljer, m.m.

3.

Levende fortid i nutidens Bergen. (+) Borgerånd og kjøpmannskap. (+) Et kultursentrum. Bergen og bergensere i norsk kunst og forskning. [3 i 1.]

Bergen. u.å. 4to. 125 + 143 + 155 s. 3 bøker i ett skinnryggbind, originalomslag medbundet. Rikt illustrert, dels i farger. Meget pen.

Kr. 550,-

“Bergen er en av landets norskeste og samtidig dets mest kosmopolitiske by. Den er blitt et hovedsete for gjenopplivingen av vår nasjonale fortidsarv og sentrum for den radikaleste målereising.”

4.

BONNEVIE, Kristine og Poul:

Familien Bonnevie i Norge og Danmark. 1714–1930. D. Thraps stamtavle. Omarbeidet og utvidet ved ...

Oslo og Kjøbenhavn. 1931. 8vo. 252 s., 11 foldeplansje med stamtavler (Ia-Vc). Originalomslag. En plansje uvørent brettet, riftet i ytre kant. Litt innbøyde kanter på omslag. Ellers pen.

Kr. 450,-

Vedlagt: Tillegg til Norsk Slektskalender, bind 3 – Slekten Bonnevie. 1980. 29 s. Originalomslag.


5.

BROSING, Gustav:

Bergen brannvesen 1863-1963.

Bergen. 1963. Stor 8vo. 181, (2) s. Illustrert. Orig. omslag. Litt gulnet på omslaget, ellers i god stand.


Kr. 250,-
 
6.

BØGH, Johan:

Bergens Haandværkere i 300 aar. Fortegnelse m.m. over Bergens Haandværkere fra ca. 1550 til laugenes ophævelse 1869.

Uten sted. Ca. 1920 . 8vo. 114, (1) s. Orig. omslag. Stempel på baksiden av tittelbl. Noen bretter og noe slitasje. Bibliotekssiffer på foromsl.


Kr. 300,-
 
7.

ORMHAUG, Knut:

Dreiers Bergen. Et utvalg av prospektmaleren J. F. L. Dreiers Bergensmotiver 1800-1833. Utgiit i anledning Neumannfamiliens 100-årige tilstedeværelse på Nøstet.

Bergen. 1998. 4to. 88 s. Rikt illustr. Orig. bd. med vareomslag. Litt slitasje i kantene på omslaget, men i god stand.

Kr. 350,-

Dreiers prospekter er blant de fineste fra landet vårt fra 1800-tallet.

8.
 
ESPELID, Knut L.:

 Til medborgernes sande vel. Det Nyttige Selskab 1774 -1974. Utgitt av medborgere til selskapets 200 års jubileum.

Bergen. 1975. Leks 8vo. 595, (2) s. Originalt granitolbind med vareomslag. Illustrert, dels i farger. Svak kjellerlukt, noen rifter i omslag, ellers pen.

Kr. 350,-
“Ved en tilfeldighet frant Robert Kloster i en bergensk kunsthandel i 1930-årene et diplom som ‘Selskabet til det Nyttige’ i 1773 hadde tildelt kjøpmann Friedrich Foswinckel. Det telles i dag blant de eldste kilder til Det Nyttige Selskabs historie og danner derfor den fargerike innledning til dette verk.”
9.

EVJENTH, Sylvi Cook:

Bilder i bergenske hjem 1695-1795. En undersøkelse av periodens skiftedokumenter til belysning av bergensernes billedbruk, sammenlignet med forholdene i andre norske byer og steder.

Bergen. 1995. 370 s. Originalomslag. Navn på tittelblad. Meget pen.


Kr. 250,-

 
 
10.

GRIEG, Halfdan B.:


16 slekter. Halfdan Grieg (f. 1864) og Ragna f. Geelmuyden (f. 1868). Deres forfedre–slekter og deres etterslekt. Med god assistanse fra mange hold er opplysninger herom samlet og utgitt av ... (f. 1925).

Bergen. 1993. 4to. 211 s. Originalt granitolbind med vareomslag. Illustrert i svart/hvitt. Stamtre. Meget pen.

Kr. 450,-

Slektene Grieg, Heitman, Monrad, Oppenheim, Lous, Brinck, Nørgaard, Muldrup, Geelmuyden, Munthe, Zahrendt, Stalbohm, Bøgh, Perbøl, Sagen og Hansen.

 
11.

GRUNG, Truls (red.):

Arkitekt Per Grieg – stor kunstner, stort menneske.

Bergen. 1997. 4to. 144 s. Originalt helsjirtingbind med vareomslag. Rikt illustrert i svart/hvitt og farger. Omslag litt ufriskt, ellers pen. Ded. fra forf., brev fra samme vedlagt.

Kr. 400,-

“I sin tid var det kanskje ingen arkitekt som kunne måle seg med allsidigheten i Per Griegs produksjon. Fra de empire-inspirerte “Bergenshusene” til nyklassisisme, funksjonalisme og bygg preget av regionalt tilpasset modernisme.”
 
12.

HARRIS, Christopher John:

Bergen i kart fra 1646 til vårt århundre.

Bergen. 1991. Stor 4to. 144 s. Rikt illustrert i farger og s/h. Origbd. m. vareomsl. En lukket rift i omsl., ellers pen.

Kr. 650,-

Norges, og i enkelte perioder Nordens, største by på 1500- og 1600-tallet er naturlig nok svært godt beskrevet på kart. Scholeus-prospektet fra 1580- årene ble brukt som “kart” inntil det første kartet kom i 1646.


13.

HODNE, Fritz og Ola Honningdal Grytten:

Sporveien i Bergen 1897-1997.


Bergen. 1997. 4to. 395 s. Rikt illustrert. Orig. bd. med vareomslag. Litt slitasje i kantene på omslaget, men i god stand.


Kr. 375,-

 
14.

HOFF, Edvard:

Fra Bergen omkring 1850. Barndoms- og ungdomserindringer.

Bergen. 1920. 128 s. Originalomslag. Omslag gulnet, ellers meget pen. Hilsen fra forlegger.


Kr. 350,-

Byen Hoff beskriver var virkelig hansabyen Bergen, på mange måter uforandret siden 1700-tallet, med fiske og skipsfart som de store næringene.

15.

KOREN-WIBERG Christian:

Bidrag til Bergens Kulturhistorie.

Bergen. 1908. 4to. 184 s. + 8 s. (Tillæg). Illustr. i sort/hvitt. Med 4 foldede kart over bebyggelse. Samt. helsjirtingbind. Bindet med slitasje og noen flekker. Noen brunpletter i materien.

Kr. 700,-
 


16.

NILSEN, Halkild:

Skolestell og folkeopplysningsarbeide i bygdene i Bergens stift. 1800 – 1850.

Oslo. 1953. 8vo. 512 s. Originalomslag. Noen lesestriper i rygg, ellers pen.


Kr. 250,-
Heri Hvilke bøker eide og leste vestlandske bønder i første halvpart av 19. århundre?, Grøgaards “Læsebog for Børn” og Neumanns “Haandbog for Lærere i Omgangsskoler”, Skoleforsømmelser, Omgangsskoleholdernes kår, Det daglige liv i omgangsskolen, m.m.


17.

PEDERSSØN, Absalon:

Dagbok og Oration om Mester Geble. Tekstbind.

Bergen. 1963. Stor 8vo. XVII s., 235 + VIII pl. + 61, (1) s. Orig. omslag. Navn. Litt slitt, men i god stand.

Kr. 350,-

Absalon Pederssøns dagbok går fra 1552-1572 og er sammen med hans “Oration” uvurderlige kildeskrifter fra 1500-tallet.

 


18.

SAGEN, L. og H. Foss:

Bergens Beskrivelse.

Bergen. 1824. XXII + (2) + 786 s. Fraktur. Tabeller. Noe nyere skinnbd., litt slitt. Gj. g. litt plettet. N. på tbl. Kartet foret opp.


Kr. 4.250,-

Bykartet over Bergen er av Major Wetlesen.


19.

SAGEN, Lyder:

Historisk Vandring i Bergen og dens nærmeste Omegn. Trykt på s. 257-295 i “Urda”, andet binds tredie Hefte.

Bergen. 1839. 4to. Orig. rosa typografisk omslag med rammeverk. Litt skjold i margene i materien.


Kr. 1.000,-

 

Til Sagens beretning er det 1 litografi (trykt av Prahl) med tegninger av Valkendorfs tårn i Bergen. Heftet inneholder også en beretning om Bergen av A. Hesselberg. Til sistnevnte er det et litografert “Antiqvarisk-historisk Kart over Bergen og Omegn i det 11te, 12te og 13de Aarhundrede”. Forøvrig inneholder heftet Neumanns “Oldtidsminner paa Karmøen”, s.
213-240 og “Oldtidsminder ved Boknefundet i Ryfylke”.

20.

SOLLIED, Ragna, Susanne Bonge og Per Jonas Nordhagen:

Photograf M. Selmers bergensbilleder. With a summary in English.

Bergen. 1974. Tverr -8vo. 128 + (2) s. Rikt illustr. m. samt. fotografier fra Bergen. Pent orig. helshirtingbd. m. vareomsl. Smårifter og småslitasje i omslaget. Hilsen fra forfatteren (Bonge).


Kr. 300,-

Den første fotograf som etablerte seg i Bergen.


21.

STAALESEN, Gunnar:

Varg Veums Bergen - en annerledes Bergensguide. Illustrert av Harald E. Tørresen.

Bergen, Eide. 1992. 8vo. 141 s. Originalt fargetrykt kartonasjebind. Pen.


Kr. 500,-

Innkludert Varg Veum-novellen: Ved enden av korridoren. Forf. ded. sign. Gunnar, datert Bergen 14. okt. 2007.

22.

SØRLIE, Mikkjel:

 Bergens Fundas. Utgitt av Bergens Historiske Forening ved Mikkjel Sørlie.

Bergen. 1957. Stor 8vo. 98 s. Orig. omslag. Ryggen gulnet.

Kr. 350,-

“Bergens Fundas er et kjeldeskrift av stor verdi, og er det virkelige grunnlag for allesenere fremstillinger av Bergens historie”.


23.

FOSSEN, Anders Bjarne:

Jørgen Thormøhlen. Forretningsmann, storreder, finansgeni.

Bergen. 1978. 4to. 222, (2) s. Originalt kartonasjebind med vareomslag. Illustrert i svart/hvitt og farger. Ufriskt omslag, ellers pen.


Kr. 350,-

 
Thormøhlen (c. 1640-1708) var i en periode landets største skipsreder, industriherre og private arbeidsgiver. Han spekulerte i de karibiske koloniene og et av hans skip var det første fra Danmark-Norge som fraktet mennesker som slaver fra Afrika til Amerika.

24.

TOFTE, Rolf:

Enkers aldershjem 1663-1963.

Bergen. (1963) 8vo. 74 s. Illustrert. Orig. brunt sjirtingryggbind. Noe slitt i hjørnene.


Kr. 250,-
 

25.

WIBERG, Christian Koren:

Schøtstuene i Bergen. Det Hanseatiske Museums Skrifter Nr. 12.

Bergen. 1939. 102 s. Originalomslag. Illustrert i svart/hvitt. Omslag gulnet, ellers pen.


Kr. 400,-
Heri byggemåte, historie og innredning før og etter brannen 1702, teater i schøtstuene, de gjenreiste schøtstuer: Jakobsfjordens og Bellgården, Svensgården, Bredsgården, Dramshusen, haven, m.m.
Facebook
Instagram

            SE OGSÅ NYLIG ANKOMNE BØKER PÅ  NORLIS. NO            

Copyright © 2020 Norlis Antikvariat, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp