Copy
View this email in your browser
Fra nr. 7 – Rosing

Julen nærmer seg! Takk for hyggelige handler og møter i 2020. Vi setter også stor pris på alle positive tilbakemeldinger vi har fått på nyhetsbrevene. Denne uka har vi samlet små, uvanlige og morsomme bøker som lett kan sendes i posten og lett gis til den som har alt. Siste frist for pakker som skal rekke frem før julaften er  nå på fredag, 18. desember. Vi er selvfølgelig også i butikken og har åpent
hver dag frem til jul.

 
Åpningstider:
Mandag - fredag: 10 - 18
Lørdag: 10 - 18

Søndag: 13 - 18

*
Send oss en e-post på post@norlis.no 
eller ring oss på 22 20 01 40, om du vil bestille noe fra nyhetsbrevet. 
Ønskes bestillingen tilsendt, tilkommer kr. 80,- i porto.
For bestillinger over 4 kg. gjelder egne takster. 
Betaling gjøres enklest og kostnadsfritt med Vipps (38676). 
Ved elektronisk faktura med sikker lenke for betaling tilkommer kr. 35,-


Med ønsker om en fin førjulstid fra
Siri, Sirin, Richard, Thor Gunnar, Anders, Sindre og Are.

1.

BINDING, Rudolf G.:

Das Peitschchen. Eine Weihnachtsgeschichte. Drei Kindern erzählt.

Potsdam. 1937. 8vo. Upaginert. Fraktur. Originalt kartonasjebind med vareomslag. Illustrert i farger av Fritz Kredel. Omslag litt gulnet, med noen smårifter, ellers pen. Privat hilsen datert 1938 (”Ein bischen deutsche Weihnachtsfreude 1938!”).

Kr. 250,-

Tysk julefortelling.

2.

WERGELAND, H.:

“Tale i det norske Studentersamfund, 17de Mai 1835 af Henr. Wergeland”. Utsnitt av Norsk Penning-Magazin, bd. II, 1835.

Christiania. 1835. 8vo. Sidene 209-216. Tatt ut av bind. Ubeskåret.

Kr. 1.000,-

Bjerke, Wergeland, II 42 for særtrykket. Dette utsnittet må være omtrent
like sjeldent som særtrykket.

3.

CHRISTENSEN, Hjalmar:

Bastarder. Roman fra det unge Kristiania.

Kristiania. 1894. 8vo. 218 s. Orig. rødt helsjirtingbind. Frisk, men litt falmet på ryggen og enkelte småpletter på bindet.

Kr. 500,-

Tidstypisk og interessant roman med de to heltene Albrechtsen og Barth og deres trøblete kjærlighetsaffærer. Hjalmar Christensen er vel mer kjent som utgiver av parodien på de nyromantiske dikt, “Rhytmeskvulp”

4.

[HEGGTVEIT, H. G.]

Lur-Laat. Visur og Stev samla av Olav Normann.

Kristiania. 1897. Liten 8vo. 182, (2) s. Orig. typogr. omsl., ubeskåret. Noe slitt. Navn på foromsl., ryggstripe brunet.

Kr. 500,-

En antologi som starter med “Draumkvæe”. Videre er Ivar Aasen, Kr. Janson, Vinje og Wergeland (på nynorsk) representert.
Boken inneholder også ikke helt opplagte kandidater som J. A. Barstad,
Anders Vassbottn, Olav Lofthus, J. E. Unger, Hans Utbø m. fl.


5.

HØSTMARK, S. Halfdan:

Kunstneren og amatøren. Dikt.

Oslo, Akrostikonforlaget. 1931. 8vo. 64 s. Orig. grønt helsjirtigbind. Frisk og i god stand. Antagelig signert på s. (4) av forfatteren, datert “Bygdø 2.11.32”.

Kr. 350,-

Løst vedlagt er en forlagsbrosjyre med rosende anmeldelser og forfatterens visittkort. Akrostitkonforlaget lå i Trudvangveien 15, Oslo.
Diktene er av religiøst tilsnitt, men siste dikt heter “En prolog. Skrevet til Ibsens hundreårs-jubileum”.


6.

KARLSEN, Arthur:

Naar store makter styrtes. En fantastisk fortælling.

Fredriksstad. 1928. 8vo. 125 s. Originalt kartonasjebind. Ubetydelige brukstegn, pen


Kr. 350,-
Virkelig en “fantastisk” fortelling. Om to venner som tar en nyoppfunnet “medisin” og opplever all slags merkelige og utrolige ting, f.eks. møter de en mann ved navn Lucifer.

“Ta dig sammen, gamle ven. Du orker jo ikke at holde fast ved en tanke. Jeg mener medisinen – min opfindelse som vi nylig talte om. – Skal vi forsøke det? Nogen faa draaper av fluidumet og vi – – vort egentlige “jeg” vil svæve frit omkring i alskapermagtens endeløse, ufattelige herlighet.”

Om forfatteren finner vi kun én referanse til det navnet, en cellulosearbeider fra Glemmen ved Fredrikstad, født 1880, død 1950. Mtp utgivelsessted er det ikke umulig at dette er hans verk.
7.

ROSING, Hedevig:

Barnets første bog. Med 58 Billeder.

Kristiania. 1879. 8vo. (4), 68 s. Enkelt samtidig sjirtingryggbind uten tittel på ryggen. Brunpletter i margen på tittelbl. Samt. hilsen på forsatsen. Noe løs i heftingen.


Kr. 900,-
Hedevig Rosing var dansk, men giftet seg med sin fetter (Hans) Anton Rosing. Hun var en foregangskvinne for de døve i Norge og fikk borgerdådsmedaljen i sølv. Denne leseboken ble utrolig populær og kom i hele tyve opplag! Den inneholder leseøvelser både med gotiske og latinske bokstaver. Rosing utga også en vakker ABC i 1876 (med farvetegninger av O. A. Wergeland).

8.

AALBORG, L. N.:

Landmandsprodukter. Smaafortællinger.

Kristiania. 1891. Liten 8vo. 79 s. Originalt dekorert helsjirtingbind. Fraktur. Smal sprekk i indre fals, litt avskrapede hjørner, ellers pen. Privat hilsen datert 1904.


Kr. 350,-

Lars Nilsen Aalborg, småbruker fra Eidsvoll (1853-1934).
9.

Forordning om Consumptionens Oppebørsel i Danmark.

København. 1751. 8vo. (64) s. Nær samt. blågråttkartonasjeomslag med tittelen påskrevet forpermen. Ubeskåret og uoppskåret.


Kr. 850,-

“Consumption” var en fellesbetegnelse for skatter og avgifter. “Consumptionen skal uden Forskiæl betales af det, som paa Kjøbstædernes Møller maales, nemlig, ligasaavel det Møllerne selv tilhører ...”.

10.

Kvindens Toilette af L. S. En Gave til Damerne. I. Hefte. (alt som kom).

Christiania. 1862. Liten 8vo. VI, 114 s. Tittelillustr. Samt. skinnbd. med litt gulldekor på ryggen.


Kr. 750,-

Skjønnhetsmidlene skulle utkomme i tre deler, men bare denne delen utkom. Rådene er dels basert på engelske og tyske forelegg. Dette heftet omhandler dels hårmidler dels sminkeprodukter. Flere oppskrifter f.eks. på å lage “Hudpomade af Melonsaft og af Saften af flere saadanne Frugter”.
11.

EVERARD, Georg:

Lys og Skjøn. En Bog for unge Kvinder. Oversat af H. B. Klæboe. Tredie oplag.

Kristiania. 1891. 8vo. 174, (2) s. Orig. grønt helsjirtingbind med blinddekor. Helt gullsnitt. Bindet noe ufriskt på bakpermen, en stor skjold der. Samtidig hilsen: “Karoline Finløsbråten, For Flittig søgning på søndagskolen. Fra Inga Skøien, 26-12-01”.

Kr. 350,-
 
Pastor Everard utga også en liknende bok for menn, “Sterk og fri”. Det ligger vel mye kjønnspolitikk i akkurat de titlene.

12.

Lov angaaende Lapperne i de forenede Kongeriger Norge og Sverige. Laki-asetus Lappalaisista yhdistetyvisså kuningas-valtakunnissa Norjassa ja Ruotsissa.

Christiania?. (ca. 1880) 8vo. 53 s. Orig. sjirtingryggbind. Materien noe løs fra bindet.Kr. 750,-

13.

DEGE, Hroar:

Historien om De Norske Akevitter. Aqua vitae fra trolldomskunst og magi til moderne industri fortalt i tekst og bilder.

Arendal. 1997. 4to. 299 s. Originalt kartonasjebind med vareomslag. Rikt illustrert i farger. Litt slitasje i kantene på omslaget, ellers i god stand. Signert av Dege med en “tegning” av et drammeglass.

Kr. 400,-

En underholdende og kunnskapsrik skildring om de gamle drammenes
historie, godt illustrert fra gamle kilder og egen samling av sjeldne bøker og trykk.
14.

OLSEN, O. I.:

 Lommebog for syge og sunde, samlet og udgivet af O. I. Olsen.


Kristiania. 1903. Smal 8vo. 203 s. Orig. dekorert mykt helsjirtingbind. Noe slitasje på bindet.

Kr. 450,-

Ved siden av at Olsen gir råd i sykdomsveien, er det også en egen avdeling med matoppskrifter, så vi får tro at spinatpudding var gjengs i 1903. Olsen var forøvrig bestyrer av Christiania Vandkuranstalt.

15.

VIBORG, (Erik):

Underretning om Kær-Myssen og dens Anvendelse til Føde for Mennesker og Kreature. Efter Rentekammerens Foranstaltning trykt for Kongelig Regning, og uddeelt i Norge.

Kjøbenhavn. 1795. 8vo. 13 s. Fraktur. Trådheftet med samt. marmorert ryggremse. Blekkflekk på tittelbl. Flekk på s. 3, ellers pen materie.

Kr. 1.000,-

Skriftet gjelder for Norge. Om bruk av roten til Myrkongle, Calla Palustris, som han mener er en god melerstatning etter spesiell behandling. Nåtiden ser på planten som giftig.

“Kær-Myssen findes meget hyppigen i Myrene i Norge, saa at man ved høj Sommer kan finde dem aldeles hvide af denne Plantens Blomster, og i Høsten overalt røde af dens Bær”.
16.

SCHÜBELER, F. C.:

Kjøkkenhaven, dens Brug og Nytte i Husholdningen. Et Skrift for Folket. Andet Oplag.

Christiania. 1881. 8vo. VIII s., 108 s. Rikt illustr. m. tresn. av redskaper og planter. 6 helsides plantepl. og 2 forslag til "Haver ved Skolehuse paa Landet" (side 107 og s. 108). Samt., enkelt skinnryggbd. uten ryggtittel, antagelig originalbindet. Lite navn på tittelbl.

Kr. 700,-

Bakerst er det 16 sider med annonser. Schübeler var virksom og driftig på hagefronten på 1800-tallet, særlig som leder for Botanisk Hage i en årrekke. Denne hans populære “Kjøkkenhaven” kom i tre opplag i løpet av 20 år, og opplagene må ha hatt en viss størrelse. Den ble sågar oversatt til både svensk, islandsk, finsk og russisk - ikke mange andre norske hagebøker ble det!

17.

AUBERT, Elise:

Dage som svandt.

Kristiania. 1903. 8vo. (4), 126 s. Originalt dekorert helshirtingbind med marmorerte snitt. Ubetydelige bruksspor på kapitéler, ellers meget frisk og pen.


Kr. 400,-
Boken utfyller hennes “Fra de gamle Presteegaarde” som kom året før. Aubert forteller om sorenskriver Christian Weidemann som bodde på Biri. Videre om skolegang i Christiania på 1850-tallet, mange anekdoter og personalhistoriske opplysninger her! Sist er det om hennes liv på Loms prestegård, mest om livet utenom sommeren.
18.

DOEDERLEIN, Ioannes Christophorvs:

Esaias ex Recensione Textvs Hebraei. Ad fidem Codicvm Manvscriptorvm et versionvm antiqvarvm. Latine vertit Notasqve varii argvmenti. Svbiecit ... Editio tertivm recognita.

Norimbergae et Altdorfi (Nürnberg). 1789. 8vo. xvi, 304 s. Pent privat skinnryggbind med forgylt ryggdekor og klistermarmorerte dekler. Meget pen.


Kr. 950,-
 
Johann Christoph Döderlein (1745-1792) var en tysk protestantisk teolog. Dette verket kom opprinnelig ut 1775 og Döderlein var her den første til å argumentere for at Jesajaboken i Bibelen var skrevet over flere hundre år. Han mente at boken inneholder tekster både fra profeten Jesaja på 700-tallet og en anonym profet fra 500-tallet.
19.

LANDSTAD, M. B.:

Kirkesalmebog efter offentlig Foranstaltning samlet og udarbeidet ved ...

Kristiania. 1892. 12mo. (12,5 x 8 cm). 624, 32, 584 s. Fraktur. Privat helskinnbind med sølvspenne og nydelig dekor i sølv og perlemor på forperm. Helt gullsnitt. Vakkert forgylt dekor på denteller. En meget pen liten bok. Trykkfeil slik at sidetall på siste side er 284 i stedet for 584.

Kr. 1.800,-

Med to tillegg: “Oplysning om de Salmers Oprindelse og Forfattere, som ere optagne i den ny, autoriserede Kirkesalmebog, samt om deres Forekomst i ældre dansk-norske Kirkesalmebøger” og “Tillæg til Salmebogen, indeholdende Kollekter, Epistler og Evangelier, Vor Herres Jesu Kristi Lidelseshistorie, den nye Alterbogs Bestemmelser om Gudstjenesten og enkelte kirkelige Handlinger samt Bønner ved særlig eller huslig Andagt.”
20.

(SCARLETT, F.) SCHARLACH, Dr. F. L. L.:

Concise Norwegian Grammar. Second edition.

Bergen/London . 1892. Liten 8vo. 67, (4) pp. Publ. full cloth. Slightly worn. Notes and stamp on title leaf. Otherwise good. Orig. grønt helsjirtingbd. Litt slitt. Navn med blyant fra samtiden og stempel på tittelbl. Ellers bra.


Kr. 300,-
Boken er utgitt av Ferdinand Scarlett som skiftet navn ca. 1915 fra det opprinnelige Scharlach. Få har vel betydd så mye for utviklingen av turistvesenet i Norge som Scarlett. Han arrangert eksempelvis den første reisen for britiske turister i 1885. Hans tobindsverk om “Turistlandet Norge” fra 1921-22 er et standardverk på området.
21.

(SMIDTH, JENS HERMAN)

Mundheld og Meninger om Landvæsen og Bondehandel, for det meste fra de henfarne Tider. Samlede af J. H. S.

Kjøbenhavn. 1840. 8vo. 84 s. Pent nyere skinnbd. i gammel stil med gulldekor og rød titteletikett på ryggen. Marmorert overtrekkspapir på permene. Begge typografiske omslag medbundet. Ex-libris (Hroar Dege). Ren og pen materie. I god stand.


Kr. 500,-

Merkedager og værtegn for alle årets måneder. “Blaa Mandag kaldtes fordum den første Mandag i Fasten, nu efter det Tydske en Mandag, da Haandværkssvendene Intet bestille”.
22.

VEVSTAD, Jens:

Minner fra et gammelt Kristiania-antikvariat. (Bertrand Jensens antikvariat).

Oslo. (1943) 8vo. 31, (1) s. Trådheftet i et helsjirtingbind, med begge omslag. (Refsum). Noe løs i heftingen mot bindet. Fra A. Skjelderups bibliotek.

Kr. 500,-

Av opplaget på 500 eksemplarer var 33 nummert. Dette er nr. 18.

Vi avslutter årets nyhetsbrev og kataloger med en bok innenfor sirklene.
Den er dessuten veldig artig og informativ, anbefales varmt. God jul!
Facebook
Instagram

                SE OGSÅ NYLIG ANKOMNE BØKER PÅ  NORLIS. NO              

Copyright © 2020 Norlis Antikvariat, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp