Copy
View this email in your browser
Selv om butikken er stengt har vi for tiden selskap av Sverre Mallings "Hurdy Gurdy Man", det synes vi er stor stas. Vi legger ut bøker både på antikvariat.net og norlis.no hele tiden, så her er det bare å følge med. Om kort tid kommer et større utvalg av trykkene fra Christian Tønsbergs "Norge Fremstillet i tegninger". Tre av dem er med i dette nyhetsbrevet. Vi gleder oss til å se dere igjen når det blir lov, og håper noen av disse kartene og bøkene om byer og bygder i det ganske land kan falle i smak i mellomtiden.
 

Åpningstider:
Butikken er midlertidig stengt.
Telefonen er betjent mandag til fredag mellom 10 og 16


*
Send oss en e-post på post@norlis.no 
eller ring oss på 22 20 01 40, om du vil bestille noe fra nyhetsbrevet. 
Ønskes bestillingen tilsendt, tilkommer kr. 95,- i porto.
For bestillinger over 5 kg. gjelder egne takster. 
Betaling gjøres enklest og kostnadsfritt med Vipps (38676). 
Ved elektronisk faktura med sikker lenke for betaling tilkommer kr. 35,-
 

Med hilsen fra Siri, Sirin, Richard og Thor Gunnar.

1.

Håndkolorert litografi av “Kongshavn ved Christiania”,
tegnet av Görbitz. Hentet fra Chr. Tønsbergs, “Norge fremstillet i
tegninger”.

Christiania. 1848. Nyere håndkolorering. Bildet måler: 17,5 x 26,8 cm. Dekorativ ramme rundt motivet. Ren og pen.

Kr. 1.850,-

2.

Håndkolorert litografi av “Nordcap”, tegnet av Balke. Fra
Chr. Tønsbergs “Norge fremstillet i tegninger”.

Christiania. 1848. Nyere håndkolorering. Bildet måler: 17,5 x 26,8 cm. Dekorativ ramme rundt motivet. Ren og pen.

Kr. 2.450,-

Vakkert motiv og ofte gjengitt, tegnet av Peder Balke.

3.

Håndkolorert litografi av “Bergstaden Röraas”, tegnet av Frich.
Fra Chr. Tønsbergs “Norge fremstillet i tegninger”.

Christiania. 1848. Nyere håndkolorering. Bildet måler: 17,5 x 26,8 cm. Dekorativ ramme rundt motivet. Ren og pen.

Kr. 1.850,-

Vakkert bilde av Røros vinterstid med kirken i sentrum av bildet.

4.

(ØKONOMI)
Beretninger om den oeconomiske Tilstand i Norge ved Udgangen af Aaret 1835, underdanigst afgivne af Rigets Amtmænd. Med Anhang.

Christiania. 1836. 4to. 367, (1) s. Samt. kartonasjeomslag med forsterkning på ryggen av ny dato. Enkelte brunpletter i materien som er ubeskåret.

Kr. 750,-

 Gir interessante og detaljerte oversikter over de forskjellige amtene og behandler også byene særskilt. Beretningene er sendt inn av de respektive amtmenn, som N. A. Sem i Agershuus Amt, G. Wulfsberg i Smaalehnene, G. P. Blom i Buskerud og Ulrich Cappelen i Jarlsberg og Laurvigs Amt osv.

5.

MEYER, Johan:

Fortids Kunst i Norges Bygder. Gudbrandsdalen I -V. I: Hedalen og Kvikne. [2. oppl.] II: Lom og Skjaak. III: Vaage, Sell og Nedre Hedalen. IV: Lesje og Lesjeskogen. V: Dovre.

Kristiania. 1909 - 11. Folio. Individuelt pag. Rikt illustr. i s/h + nydelige fargepl. Orig. helpergamentbind med rik gulldekor. Permene spriker litt. Svake sorte flekker på bindet. Friskt og elegant bind!

Kr. 6.000,-

Originalutgaven i det vakre praktbindet!
Bygningskunst, rosemaling, treskjæring, tekstil, smijern etc.

6.

SOLHEIM, Svale:

Norsk Sætertradisjon. [Inst. for sammenl. kulturforskning.]

Oslo. 1952. 4to. 708 s. Illustr. Orig. helsjirtbd. Ryggen litt slitt, ellers pent ekspl. Forf. ded.


Kr. 2.200,-
“ ... 18/12 - 67 med julehelsing frå S. S.”

Solheims hovedverk. Her er anbefalt lesing om det overnaturlige i norsk folkeminne, som trollfolk og underjordsfolk. Materialet til denne boken ble samlet inn på 1930-tallet, og Solheim samlet alle trådene med dette hovedverket i 1952. Solheim var født i Naustdal i 1903 og døde som professor i folkeminnevitenskap i 1971.

En hjørnesten i norsk kulturhistorie.
7.

Kart over Bergensbanen paa strækningen Voss-Hol med omliggende terræng, fra Lærdal i nord til Sandhaug ved Nordmandslaagen i syd, sammensat av dele av amtskarterne over Buskerud, Søndre og Nordre Bergenhus.


Oslo. 1909. 50 x 54 cm., falset og brettet. Rifter i brettene, litt tap i hjørnebrettene. Målestokk er 1:200 000.


Kr. 600,-

Interessant kart utgitt samme året som Bergensbanen åpnet. For friluftsssamlere er dette kartet også av interesse da “De med rødt betegnede fjeldruter er avlagt efter opgivende av Ingeniør Sigvard Heber og turistforeningerne i Kristiania og Bergen”.
8.

BULL, Jacob B.:

Rendalen. Dens historie og bebyggelse. I-II. (+) Øvre Rendalen. Gårdenes og slektenes historie. Avsluttet av Hjalmar Bull. 3 bind.

Kristiania / Oslo. 1916 - 1919, 1940. 4to. (4), 300 s. + (4), 190, 40, (1) (+) (6), 367, (1) s. Originale dekorerte helshirtingbind (Th. Holmboe, Reinsdyr i gull). Meget rikt illustrert. Støtte kapitéler, små hakk i øvre kapitél på del to og tilleggsbindet. Liten fargeforskjell i sjirting.


Kr. 3.500,-

Et komplett sett med Jacob Breda Bulls bygdebøker om Rendalen. Bull døde i 1930, så arbeidet med det siste bindet ble ferdigstilt av hans sønn
Hjalmar.
9.

HELLAND, Amund:

Topografisk-statistisk Beskrivelse over Tromsø Amt. Første del: Den almindelige del. Anden del: Tromsø by og herrederne. I-II i ett bind.

Kristiania. 1899. Stor 8vo. X, 592 + VI, 390 s. Samtidig skinnbind. Tabeller. Stort foldekart over amtet samt bykart over Tromø. Litt avskrapet, spesielt på hjørner og ytre falser, ellers pen.
Kr. 3.000,-

Norges land og folk bind XIX. Heri om Finner og ren, inkl. finnernes madlagning, husgeraad og klædedragt, antal nomadiserende finner og ren, m.m.; Hvalfangst og ishavsfangst, Kvænernes indvandring, overtro, kommunikationsmidler, Tromsø by, Senjen og Tromsø fogderi, m.m.
10.

HELLAND, Amund:

Topografisk-statistisk Beskrivelse over Romsdals
Amt. Første del: Den almindelige del. Anden del: Byerne og herrederne. I-
II.

Kristiania. 1911. Stor 8vo. XII, 1400 + VI, 1418 s. Samt. skinnbind med
bokbinderetikett Marie Hansen, Kristiania. Tabeller. Foldet amtskart og 3 bykart: Kristiansund, Molde og Aalesund. En liten rift i amtskartet. Noe utvendig slitasje, ellers meget pene.

Kr. 3.500,-

Disse bøkene ble bundet i verkstedet til Norges første kvinnelige bokbindermester. Hansen drev eget verksted i Kristiania fra 1896.
Heri Aalesund by, Molde, Kristiansund, Søndmør fogderi, Romsdal fogderi,
Nordmør fogderi.
11.

HOFSETH, Bjarne:

Finmarkens fremtid.

Kristiania, Norli. (1920)Stor 8vo. 143 s. Orig. omsl. Ryggen gulnet.


Kr. 400,-

Hofseth argumenterer for stor industriutbygging i Finnmark, bl.a. Alta- Kautokeino-vassdraget. Han var også i sterk støtte av en utvikling av skoleverket, også for fornorskning. “Hvis forholdene i det sydlige Norge var saadan som her at ungdommen maatte reise til f. eks. Østerrike selv om det kun gjaldt at erhverve middelskolens kundskaper, saa antar jeg utviklingen ikke vilde være naadd saa særlig langt i Norge.”
12.

JÆGER, Henrik:

Kristiania og Kristianienserne.

 Kristiania. 1890. 4to. 137 s. Med 12 fotografier i lystrykk, oppklebet på kartong. Orig. dekorert grått helsjirtingbind. Bindet med en viss slitasje, mest nederst på ryggen og i hjørnene/kantene. Skrift med penn på baksiden av forsatsbladet. Noen bruksspor. Enkelte av de rosa beskyttelsespapirene foran fotografiene mangler. Eksemplaret har vært eid av en Bjarne Wiborg, Lisboa (!).
Kr. 800,-

Henrik Jæger hadde et friskt syn på hovedstaden, og derfor er hans tekst
ofte sitert i ettertiden. Dette er den såkalte praktutgaven med de 12 fotografiene, fra Peisestuen på Holmenkollen,Trefoldighetskirken, Akershus, Carl Johans gate, Victoria terrasse etc.

13.

KIÆR, A. N.:

Smaalenenes Amt. Norges land og folk, statistisk og topografisk beskrevet. I.

Kristiania. 1885. Stor 8vo. 309 s., 7 plansjer. Samtidig skinnbind. Kart, bl. a. over Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og amtskart. Plansjer med motiv fra Fredrikstad, Moss, Rødenes, Kurefjorden i Rygge, Tistedalen, Fredrikshald, m.m. To små flekker på bakperm, litt avskrapede kanter, stempel på forsats. Pen materie.

Kr. 650,-

14.

Veiviser for Christiania By for 1873.

Christiania. 1873. 58, (2) s. Fraktur. Enkelt nytt omslag, “laminert” i kantene. Noen understrekninger i rød blyant. Materien litt misfarget.

Kr. 400,-

Egne oversikter for autoriserede Læger, Tandlæger, Dyrlæger og Gjordmødre. Med mange morsomme og tidstypiske annonser i tillegget (... “Avertissementer fra Handlende og Industridrivende”.)

15.

Kristiania med omegn. Til veiledning for reisende. Ny udgave.

Kristiania. 1883. Liten 8vo. XVI, 86, (2) s. Enkelt samtidig skinnbind. Navn på forsats. En rift i s. 7/8. Avskrapede kanter, tittelbladet plettet, ellers pen. Uten kartet eller annonsesidene.Kr. 300,-

Morsom guidebok for Kristiania, bl.a. med oversikt over alle museene og offentlige samlingers åpningstider, og med kommentarer om hva som var populært (”De stærkest benyttede Koncertlokaler er Logens større og mindre Sal, Fæstningens Gymnastiklokale og Pianofabrikanterne Brødrene Hals’sKoncertsal(Stortingsgaden).”)

16.

RIECK, C. W.:

Fra Fjeld og Hav samlet og udgivet af ...

Christiania. 1867. Stor 8vo. 172 s. Orig. dekorert helsjirtbd. Liten fl. på forperm, n. på fribl., ellers pen.

Kr. 1.250,-

Heri: "Skizzer fra Sætersdalen af ..." (s. 1 - 71) og "En Skifærd i Danzig af H. Müller" ca. 1852.

17.

STEFFENS, Haagen Krog:

Kragerø by's historie 1666 - 1916. Jubilæumsskrift. Udgivet efter kommunal foranstaltning ved arkivar Krog Steffens.

Kristiania. 1916 [1977]. Stor 8vo. XVI, 504, (1) s. Gjennomillustrert i svart/hvitt. Frontispiece med Kittelsens Bjørnsborgbakken i farger.

Orig. skinnbd. Ryggen litt bleket, litt slitasje i kantene, men et meget pent eksemplar.


Kr. 850,-

Heri Trælasthandelen i ældre Tider, Byans Anlæg, Kulturtræk, Skolevæsen, Emnedsmænd, Storthingsvalg og Storthingsmænd, Handels- og Næringsliv 1814-1916, Kragerøslægter 1960-1916, Sundhetsvæsen, Kragerø Brændevinssamlag, Øerne, Jomfruland m.m.
18.

THESEN, O.:

Beskrivelse af Romsdals Amt.

Christiania. 1861. Stor 8vo. XIII, 649, (1) s. Samt. skinnbd. N. og pl. på tbl., siste s. smusset. Foldet kart på tykt papir 70 x 52 cm. foldet i 8. Maalestok 1: 400 000. Smårifter i falsene, ellers pent. Forord og Indholdsfortegnelse feilbundet.


Kr. 7.500,-

Dette kartet over Romsdal er et sjeldent syn.
Gulbrand Thesen (1792-1866) var amtmann i Romsdal mellom 1840 og 1853.
Facebook
Instagram

                SE OGSÅ NYLIG ANKOMNE BØKER PÅ  NORLIS. NO              

Copyright © 2021 Norlis Antikvariat, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp