Copy
View this email in your browser

 BuytenHout 
 Tafel
Nieuws 

 

Bericht van team BuytenHoutTafel 

Beste Buytenhouters,

Waar is 2020 gebleven? We hebben in 2019 een geweldige klus geklaard, resulterend in de presentatie van het magazine Buytenkansen met daarin de visie voor Buytenhout-West. Na die grote hoeveelheid werk hebben we afstand genomen om bij te tanken en te volgen hoe de visie opgepakt zou gaan worden. Echter in maart kwamen we in de eerste lockdown en vanaf toen verliep alles anders dan we konden voorzien. Ook voor de Buytenhouttafel. Het organiseren van tafelbijeenkomsten was geen optie meer. In de zomer leek het alsof we weer voorzichtig actie konden ondernemen maar de vakantieperiode leende zich er niet voor om weer op te starten. Eigenlijk kwamen we toen zo weer in de volgende lockdown.
Een digitale vorm leek niet ideaal. We hadden al zoveel online meetings en wij Buytenhouters zijn meer van het fysieke contact waarbij we bij voorkeur bij elkaar komen in 'ons' gebied. 

Nu, met de blik naar de toekomst, wijden Gé, Marleen en Richard zich aan de vraag hoe we ons met de ‘Buytenhouttafels’ verder willen ontwikkelen. Onze tafels vormen een platform voor bij het gebied betrokken burgers, bedrijven en organisaties om samen te werken en van elkaar te leren, waar we actuele ontwikkelingen in het gebied bespreken. Met de tafels ontdekken we wat we samen kunnen doen en wat er verder nodig is om de bijzondere kwaliteiten van het gebied te behouden en te versterken. De zes kernwaarden, die we tijdens het ontwikkelen van de gebiedsvisie hebben geformuleerd, zijn onze leidraad.

Nu fysieke bijeenkomsten nog niet mogelijk zijn, willen we toch de digitale handschoen oppakken, maar dan wel op een Buytenhoutse manier. Evelien Olyslagers is de organisatorische en creatieve denk- en doekracht bij het kernteam geworden en we zijn dan ook heel blij dat we, dankzij haar inzet,  een nieuwe tafel kunnen aankondigen. En dat is niet zomaar een tafel! We hebben een unieke virtuele Buytenhouttafel gemaakt, waar je plaats kunt nemen in ‘ons’ gebied. Wij hopen jullie daarmee te verrassen, te boeien en weer opnieuw te verbinden aan het proces dat zo belangrijk is voor ons gebied. Ieders rol, mening, kennis en energie is van essentieel belang om Buytenhout-west verder tot wasdom te brengen. De grote lijnen hiervoor hebben we (jullie) prachtig omschreven in onze visie. Op 14 januari is de eerste bijeenkomst aan deze digitale tafel. Die is speciaal bedoeld voor ondernemers en organisaties in het gebied. Maar we bereiden intussen ook tafels voor die voor de hele Buytenhout-gemeenschap interessant zijn.

Voor latere bijeenkomsten zijn we dan erg benieuwd naar thema’s die jij als Buytenhouter op tafel zou willen leggen. De enquête hierbij kun je daarvoor invullen. Ook zijn we met meerdere partijen in gesprek over interessante onderwerpen die spelen in het gebied en willen we online blijven inspireren, door middel van onze Facebook pagina en met de nieuwe rubriek ‘Geluiden van Buytenhouters’. Richard Smokers schrijft daarin de eerste column. Deel deze bronnen zoveel als je wilt!

We sluiten dit jaar af met een nieuwe blik op de toekomst. Kijk vooral even op de vernieuwde website en we hopen jullie aankomend jaar, online of nog liever fysiek, weer te zien en met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van Buytenhout-west. Wij wensen jullie mooie feestdagen!


Team Buytenhouttafel
 
 

Nieuw in het kernteam

Zoals jullie hierboven hebben gelezen is Evelien Olyslagers aangesloten bij het kernteam. Zij ondersteunt de werkgroep met secretariële en organisatorische werkzaamheden. We willen Evelien graag aan jullie voorstellen.

Sinds november 2020 mag ik het kernteam ondersteunen. Ik was één van de 150 Buytenhouters die heeft meegewerkt aan de gebiedsvisie. Ik ben vooral een doener. Als er een plan op tafel ligt, dan maak ik graag een sprong vooruit om het ook echt concreet uit te voeren. 
Voor de BuytenHoutTafel ga ik tafelbijeenkomsten organiseren en ontwikkelingen in het gebied met jullie delen. Ook wanneer je een vraag hebt of een nieuw onderwerp voor een tafelbijeenkomst wilt inbrengen kun je contact met me opnemen. Ik heb een grote passie voor mens en natuur. Beide hebben invloed op elkaar en beide hebben aandacht en zorg nodig. Juist in een dichtbevolkte randstad is het goed om met elkaar in dialoog te gaan, over hoe we die natuur meer kunnen gaan integreren in ons leven. De BuytenHoutTafel is zo'n plek waar iedereen kan aanschuiven.
Lees meer over Evelien

BuytenHoutTafel in de planning

Datum: 14 januari 2021
Tijd: 19.00 - 21.30 uur


Een unieke virtuele Buytenhouttafel!
Samen ondernemen vanuit BuytenHout-visie


Vele organisaties, initiatieven en ondernemers houden Buytenhout-west levend. Tijdens de start van de Buytenhouttafel hebben veel ondernemers elkaar gevonden. Zij zijn in de loop van 2018 
verschillende keren bij elkaar gekomen om te verkennen hoe ze de kernwaarden konden versterken. Deze ondernemers leveren vanuit hun eigen expertise en visie een bijdrage aan het gebied.  

Een samenwerking waarin de delen het geheel versterken en het geheel de delen.
Hoe kunnen we meer verbinding maken? Hoe kunnen we elkaar versterken, kennis delen en elkaar aanvullen met de kernwaarden van ons gebiedsvisie als vertrekpunt.
Omdat we voorlopig nog niet écht aan tafel kunnen zitten, hebben we een unieke virtuele Buytenhouttafel ontwikkeld. De aankomende tijd zullen we op deze manier nieuwe tafels organiseren. Schuif jij als gebonden gebiedsgebonden ondernemer aan op 14 januari?
Meer informatie en aanmelden

Buytengeluiden

In de rubriek Buytengeluiden delen Buytenhouters hun verhaal. Welke kernwaarden spreken je aan en waarom?
Richard Smokers aan het woord over 'De vierde golf' 

Toen de 2e golf van de coronapandemie zich aandiende kwam ik op internet deze cartoon tegen. Hij maakt pijnlijk duidelijk dat we vooral heel goed zijn in het focussen op problemen in het hier en nu. En onze ogen sluiten voor de gevolgen van ons handelen op langere termijn. In maart en april maken we ons nog enigszins zorgen over de economische recessie die onvermijdelijk volgen gaat op de maatregelen die we moeten nemen om het virus te beteugelen.
Lees hier de gehele column

Enquête 


Nadat we in 2019 met elkaar een bijzondere gebiedsvisie hebben ontwikkeld, wil de BuytenHoutTafel in 2021 een doorstart maken. Voor toekomstige bijeenkomsten zijn we dan erg benieuwd naar thema's die jij als Buytenhouter op tafel zou willen leggen.
Op welke manier ben je betrokken bij het gebied? Welke onderwerpen verdienen volgens jou een tafel? De enquête kun je daarvoor invullen.
Vul de enquête hier in
Over de BuytenHoutTafel
De BuytenHoutTafel is een platform voor bij het gebied betrokken  burgers, bedrijven en organisaties om samen te werken en van elkaar te leren. We organiseren tafelbijeenkomsten waarin we met elkaar van gedachten wisselen over actuele ontwikkelingen in het gebied. En over wat nodig is - en wat we samen kunnen doen - om de bijzondere kwaliteiten van het gebied te behouden en te versterken.
De zes kernwaarden, die we tijdens het ontwikkelen van de gebiedsvisie hebben geformuleerd, zijn onze leidraad. Bij deze tafels is iedereen welkom.
Lees meer over de BuytenHoutTafel
De BuytenHoutTafel is een initiatief van de Vrienden van Biesland
Facebook
Website
Email
Copyright © 2020 BuytenHoutTafel, All rights reserved.


Wil je op een andere manier informatie van ons ontvangen?
Pas hier jouw instellingen aan of schrijf je uit.

Email Marketing Powered by Mailchimp