Copy
NYT FRA FOCUS ADVOKATER, sept. 2021
Nyt fra Focus Advokater handler denne gang om:
  • Hvorfor det er vigtigt at have styr på virksomhedens IP-rettigheder (patenter, varemærker, designs, brugsmodeller og ophavsret)
  • Hvem der kan søge, og hvordan der kan søges tilskud til varemærke -og designansøgninger (hent op til EUR 1.500 i tilskud)
  • Hvornår fristen for omregistrering af IVS udløber, og hvad ser der, hvis fristen skrider
  • Hvordan du som udlejer er stillet ved skjulte mangler ved fraflytning
  • Hvem der bærer ansvaret for anvendelsen af mangelfulde byggematerialer
  • Hvornår du som ordregiver kan annullere et udbud.
God fornøjelse! 

Fristen nærmer sig


Har du et IVS/iværksætterselskab, skal du huske at få omregistreret selskabet i tide - og inden den 15. oktober 2021. Overskrides fristen, kan selskabet blive tvangsopløst.  Få styr på reglerne, og de muligheder du har - læs mere her.

Exodraft i større virksomhedsopkøb


Den fynske industrivirksomhed, exodraft A/S, har for nylig købt virksomhederne; IM Gruppen og INNOTERM A/S med rådgivning fra Focus Advokaters afdeling for M&A. Virksomheden har sat ord på samarbejdet i referencen her.

Som SMV er det muligt at hente op til EUR 1.500 i tilskud til dine varemærke- og/eller designansøgninger


Europa-Kommissionen; EUIPO og nationale IP-myndigheder står bag Ideas Powered for Business – en SMV-Fond, som netop nu yder tilskud til små og mellemstore virksomheder (”SMV”). Der kan søges tilskud frem til den 30.10.2021. Hvad der kan søges til, og hvordan der søges tilskud, giver vi dig svaret på her.

Hvorfor er det særligt vigtigt for startups at have styr på IP-rettigheder?


En rapport fra det Europæiske Patentkontor, EPO, viser sammenhæng mellem vækst og brug af immaterielle rettigheder som f.eks. patenter for små- og mellemstore virksomheder. De virksomheder, som bruger deres rettigheder aktivt, har væsentlig større chance for fremtidig vækst. Vores IPR-team giver her gode råd til processen.

Få styr på reklamationsfrist for skjulte mangler ved fraflytning


Indenfor lejeretten gælder der faste regler for, hvornår og hvordan der skal reklameres over for den lejer, der fraflytter et boliglejemål – hvis udlejer vil fremsætte et krav på istandsættelse af lejemålet over for lejer. Det kan forekomme, at der er forhold, som lejer hæfter for, der IKKE kan konstateres i forbindelse med det obligatoriske flyttesyn. Hvilke reklamationsfrister gælder da? Det har Højesteret forholdt sig til i en ny afgørelse. Bliv opdateret her og få også vores anbefaling til dig som udlejer. 

Ansvar for anvendelsen af MgO-plader i byggeriet – seneste nyt


I de senere år har rådgivere, entreprenører som leverandører været involveret i en del tvister om ansvaret for brugen af mangelfulde MgO-plader. Det er de magnesiumoxid-plader, der er blevet brugt som vindspærrer af facade i mange byggerier, og som det har vist sig ikke tåler det danske klima. Det har resulteret i store millionkrav og økonomiske problemer for flere virksomheder inden for byggebranchen. Derfor bliver nye afgørelser fulgt tæt, når de byder sig inden for området. Seneste afgørelse åbner mulighederne for at rette direkte krav mod en leverandør eller importør. Læs mere her.
 

Hvornår kan en ordregiver ikke annullere et udbud?


En ordregiver har som udgangspunkt ikke pligt til at acceptere et af de indkomne tilbud i forbindelse med et udbud men kan i stedet vælge at annullere udbuddet. Alligevel fandt Klagenævnet for Udbud for nylig, at ordregivers annullering af et udbud var ulovlig. Hvorfor beslutningen var ulovlig, kan du få svar på her.
 
 

Nye partnere og flere jurister til Focus Advokater


Vi er glade for at præsentere, at vi pr. 1.7.2021 har optaget advokat Karina Dolmer Andersen som partner i Focus Advokater, og advokat Jesper Kruse Markvart som associeret partner. Der er også siden sidst kommet flere jurister til, og du kan sætte ansigt på dem her.
 

Flere nyheder


Vi har specifikke nyheder til dig, der arbejder med aftale- og konkurrenceret. "Konkurrenceretlig OPDATERING". udkommer en gang i kvartalet og holder dig opdateret på væsentlige nyheder inden for konkurrenceretten, dvs. ny lovgivning, nye relevante nationale og internationale vejledninger, ny praksis mv. Det næste nyhedsbrev udkommer i oktober. Det seneste finder du her, hvor du bl.a. kan læse om de nye krav om etablering af whistleblowerordning for virksomheder med mindst 50 ansatte.

Nyhedsbrevet "Handel og vandel; ejendomsretlig OPDATERING" er målrettet ejendomsbranchen og alle, der beskæftiger sig med transaktioner inden for fast ejendom, projektudvikling, lejeret, entrepriseret og andre retsområder, der vedrører reguleringen af fast ejendom. Nyhedsbrevet udkommer ligeledes en gang i kvartalet. Der er et på vej til oktober. Du finder seneste udgave her.

Endelig har vi "GDPR Nyt" med de væsentligste nyheder på persondataområdet, hvor vi holder dig opdateret på ny lovgivning, nye relevante nationale og internationale vejledninger, ny praksis m.m., der kan have betydning for din virksomheds løbende arbejde med databeskyttelse. Læs mere her.

Er der noget, vi kan hjælpe med?

Vi står altid klar til at yde kvalificeret rådgivning.
63 14 20 20
Kontakt os

Besøg vores hjemmeside Besøg vores hjemmeside
Send os en mail Send os en mail
+45 63 14 20 20 +45 63 14 20 20
FOCUS ADVOKATER P/S ∙ CVR-nr. 34045666

ODENSE ∙ KOLDING ∙ SVENDBORG ∙ KØBENHAVN ∙ HAMBORG


Du er tilmeldt vores nyhedsbrev på <<Email>>,
du kan opdatere dine oplysninger her eller afmelde her.