Copy
NYT FRA FOCUS ADVOKATER, MAJ 2021
Så er der Nyt fra Focus Advokater med råd og vejledning særligt for dig, som 
 • arbejder med udbud
 • har penge til gode
 • har/overvejer et agentforhold i Tyskland
 • vil vide hvilke ansættelsesretlige dilemmaer, der er forbundet med den nye lov om vanvidskørsel
 • styrer virksomhedens aftaler
 • arbejder med/inden for fast ejendom og udlejningsvirksomhed
 • varetager virksomhedens persondatasikkerhed
 • ønsker overblik over Folketingets nye aftale om en sommer- og erhvervspakke samt om udfasning af hjælpepakkerne.
God fornøjelse!

Har din virksomhed penge til gode?


Når skyldner ikke kan eller vil betale, kan du, der har penge til gode, efter en inkassoproces oftest få skyldneren fremstillet i fogedretten. Her kan der foretages udlæg i den formue, som skyldneren har. Det, der foretages udlæg i, kan efterfølgende sælges på auktion. Indtægten ved salget bruges til afdrag på eller indfrielse af det beløb, der skyldes. Nogle gange har skyldneren ingen formue/effekter, der kan foretages udlæg i. Andre gange ejer skyldner alene effekter, som du ikke kan kræve bortsalg af. Læs om afgrænsningerne i indlægget her.

Ændring af udbudsmaterialet - hvor går grænsen?


Skal ændringer i udbudsmateriale under en udbudsproces føre til genudbud eller forlængelse af tilbudsfristen?
Få her Klagenævnet for Udbuds afgørelse og vores råd til dig, når det handler om ændringer i udbudsmaterialet.

Ordregivers pligt til at afvise tilbud


En ny kendelse slår fast, at ordregiver har pligt til at undersøge om tilbud er baseret på konkurrencebegrænsende aftaler. Få her et indblik i reglerne og hent råd til håndtering i praksis.
 

Ansættelsesretlige dilemmaer forbundet med vanvidskørsel

 • Er det fyringsgrundlag at blive dømt for vanvidskørsel?
 • Hvem hænger på regningen fra leasingselskabet?
 • Kan du på forhånd indgå aftaler med medarbejderne om erstatning ved vanvidskørsel?
Vi ser på den nye lov om vanvidskørsel fra arbejdsgivers perspektiv - hvad kan du aftale, og hvordan er du sikret? Læs mere her.

Opsigelse af agentforhold i Tyskland


Som dansk virksomhed, der ønsker at markedsføre og sælge sine produkter i Tyskland, kan det være en fordel at indgå i et agentforhold med en lokal agent, som har kendskab til markedet, og som kan hjælpe med etablingen af virksomheden i Tyskland. Opstår der i løbet af samarbejdet tvister eller misligholdelse af aftalen, som gør, at du som virksomhed ønsker at opsige samarbejdet, er det dog vigtigt at have styr på reglerne for opsigelse af agentforholdet.

En handelsagent har efter tysk ret en række rettigheder, som ikke kan afviges ved aftale. Det gælder også, når du som virksomhed ønsker at opsige samarbejdet med agenten. Så hvad skal du være særligt opmærksom på, når din virksomhed står over for at opsige et agentforhold? Det giver vi dig et indblik i her.

Ulovlig priskoordinering mellem konkurrenter

 • Er virksomheder konkurrenter, så snart de i kundernes øjne optræder som konkurrenter?
 • Hvad skal du have for øje i forhold til din virksomheds aftaler?
Hent råd og vejledning i indlægget her fra vores konkurrenceret-team.
 

Sanktioner mod fremlejegivere i private lejeboliger


Det er fortsat er uklart, om eller hvornår regeringens lovforslag om en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven bliver fremsat. Men NU er et lovforslag, der omhandler en mindre konkret ændring i lejeloven, sendt i høring. Ændringen vil betyde, at en fremlejegiver (en lejer), der ikke tilbagebetaler et depositum indbetalt af den, der har fremlejet lejemålet, kan straffes og sættes ud af sit lejemål. Få her et indblik i de foreslåede lovændringer og vores bemærkninger til forslaget.

OBS nye regler om bopælspligt i 2021


En ændring af boligreguleringsloven betyder, at der nu gælder nye regler for bopælspligt i nyopførte ejendomme. Læs her, hvad du - særligt som boliginvestor - skal have for øje.

Lejers råderet og ændringsret i private og almene boliglejemål


Lejeretsekspert Jakob Juul-Sandberg har skrevet en artikel til Festskrift for Dansk Selskab for Boligret. Artiklen handler om lejers ret til at råde over og ændre i det lejede, herunder udlejers pligter og rettigheder i den sammenhæng. Du kan få indblik i artiklens indhold og konklusion i indlægget her.

NYT om 15%-reglen - familieoverdragelser af fast ejendom 


Højesteret slår i en ny afgørelse fast, at de gamle ejendomsvurderinger fortsat lægges til grund ved beregning af arve- eller gaveafgiften, når fast ejendom overdrages til nærtstående efter den såkaldte ”15%-regel”. Det kan derfor stadig være relevant at foretage familieoverdragelser inden de nye ejendomsvurderinger foretages. Læs mere her.

COVID-19 restriktionernes betydning for udlejers adgang til lejeboliger


Udlejer eller dennes stedfortræder har i nogle situationer behov for og ret til at få adgang til lejers bolig. Spørgsmålet er, hvad risikoen for smittespredning betyder for denne ret – og hvilken betydning det har, at udlejer ikke ønsker at få adgang til lejemålet, selvom det må anses for at være nødvendigt? Hent svarene i indlægget her.
 

Danmarks første GDPR-dom


Den første GDPR-dom er afsagt i de danske retssale. Du kan få indblik i dommen, overtrædelsen, bødeniveauet her.
 

Covid-19 guide


Mangler du svar eller overblik over covid-19-restriktionerne, forsamlingsforbud, kompensationsordningerne m.v., så benyt vores COVID-19-GUIDE, som vi løbende opdatere. Netop i dag finder du nyt om Folketingets aftale af 19.5.2021 om en sommer- og erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakkerne - se fanen "Overblik over kompensationsordninger til erhvervslivet". Der er også nyt om genåbningen fra 21.5.2021 i fanen "Overblik over Corona-restriktionerne i Danmark".

Er der noget, vi kan hjælpe med?

Vi står altid klar til at yde kvalificeret rådgivning.
63 14 20 20
Kontakt os

Besøg vores hjemmeside Besøg vores hjemmeside
Send os en mail Send os en mail
+45 63 14 20 20 +45 63 14 20 20
FOCUS ADVOKATER P/S ∙ CVR-nr. 34045666

ODENSE ∙ KOLDING ∙ SVENDBORG ∙ KØBENHAVN ∙ HAMBORG


Du er tilmeldt vores nyhedsbrev på <<Email>>,
du kan opdatere dine oplysninger her eller afmelde her.