Copy
NYT FRA FOCUS ADVOKATER, juli 2021
Nyt fra Focus Advokater handler denne gang om:
  • Hvad du skal være OBS på, når du kører konkurrencer på de sociale medier
  • Hvilke muligheder du har som entreprenør, når økonomien i et byggeprojekt udfordres
  • Reglerne for konkurrenceklausuler aftalt mellem ejerne af en virksomhed
  • Fra 1.7.2021 er der ikke længere aftalefrihed mellem parterne på en række områder inden for fødevareforsyningskæden
  • Eksklusion af andelshaver pga. udlejning til Airbnb og ulovlig fremleje
  • Dansk/tyske aftaleforhold.
God fornøjelse – og rigtig god sommer😊

Det skal du være OBS på ved konkurrencer på SoMe


Vær sikker på din virksomhed overholder markedsføringslovens regler, når der afholdes konkurrencer på sociale medier. Tagging af andre i konkurrencer på SoMe er ulovligt - læs her, hvad du skal være OBS på.
 

Nyt om konkurrenceklausuler


Det er almindeligt kendt, at ansættelsesklausulloven indeholder ufravigelige regler, som skal overholdes, for at der gyldigt kan aftales ansættelsesklausuler (f.eks. en konkurrenceklausul). Det har givet anledning til tvivl i hvilket omfang og under hvilke omstændigheder, lovens regler også gælder for andre end lønmodtagere, f.eks. hvornår den gælder for konkurrenceklausuler aftalt mellem ejerne af en virksomhed. Sidstnævnte problemstilling er meget aktuel, fordi der ofte aftales konkurrenceklausuler i ejeraftaler om ejerskabet til et selskab, et interessentskab mv. Vi ser nærmere på nylig Højesterets kendelse og byder ind med bemærkninger og anbefaling - læs med her.

Ny lov om urimelig handelspraksis i landbrugs- og fødevareforsyningskæden


Med den nye lovgivning er der ikke længere aftalefrihed mellem parterne på en række områder inden for fødevareforsyningskæden. Loven trådte i kraft 1.7.2021 og finder anvendelse på alle aftaler om levering af landbrugs- eller fødevarer, der indgås efter denne dato. Læs mere her.

Grænseoverskridende aftaler


Står din virksomhed over for en retssag i Tyskland, eller er du i tvivl om hvordan I skal forholde jer i forbindelse med en tysk samarbejdspartner? Læs her, hvad du skal være OBS på, når det handler om virksomhedens grænseoverskridende aftaler.

Udlejning til Airbnb og ulovlig fremleje betød eksklusion af andelshaver


Højesteret har den 28. maj 2021 afsagt dom, hvorefter en andelshaver ekskluderes pga. udlejning i strid med foreningens vedtægter. Læs mere om problemstillingen, afgørelsen og få vores bemærkninger til sagen her.

Ekstraordinære prisstigninger på materialer - hvad gør entreprenøren?


Kend dine muligheder som entreprenør. Den globale covid-19 pandemi har på grund af de medfølgende produktions- og leveringsudfordringer været medvirkende årsag til, at priserne på byggematerialer er steget. En entreprenør, der har afgivet et tilbud og fået en ordre, bærer som udgangspunkt risikoen for prisstigninger. Det kan føre til væsentlige udfordringer med at få økonomien i et byggeprojekt til at hænge sammen. Vi stiller skarpt på entreprenørens muligheder - læs med her.
 

Flere nyheder


Focus Advokaters nyhedsbrev "Handel og vandel; ejendomsretlig OPDATERING" er  målrettet ejendomsbranchen og alle, der beskæftiger sig med transaktioner inden for fast ejendom, projektudvikling, lejeret, entrepriseret og andre retsområder, der vedrører reguleringen af fast ejendom. Nyhedsbrevet udkommer en gang i kvartalet. Det er et nyere tiltag, og du har her mulighed for at snuse til 2. udgave her.

Vi har også specifikke nyheder til dig, der arbejder med aftale- og konkurrenceret. "Konkurrenceretlig OPDATERING" udkommer ligeledes en gang i kvartalet og holder dig opdateret på væsentlige nyheder inden for konkurrenceretten, dvs. ny lovgivning, nye relevante nationale og internationale vejledninger, ny praksis mv. I seneste nyhedsbrev kan du bl.a. læse om de nye krav om etablering af whistleblowerordning for virksomheder med mindst 50 ansatte.

Er der noget, vi kan hjælpe med?

Vi står altid klar til at yde kvalificeret rådgivning.
63 14 20 20
Kontakt os

Besøg vores hjemmeside Besøg vores hjemmeside
Send os en mail Send os en mail
+45 63 14 20 20 +45 63 14 20 20
FOCUS ADVOKATER P/S ∙ CVR-nr. 34045666

ODENSE ∙ KOLDING ∙ SVENDBORG ∙ KØBENHAVN ∙ HAMBORG


Du er tilmeldt vores nyhedsbrev på <<Email>>,
du kan opdatere dine oplysninger her eller afmelde her.