Copy
NYT FRA FOCUS ADVOKATER, 1.7.2022
I Nyt fra Focus Advokater kan du bl.a. læse om:
 • Ændringer i udbudsloven, der træder i kraft i dag, den 1.7.2022, og som har betydning for kommuner, andre offentlige myndigheder og virksomheder, der afgiver tilbud
 • Fra 1.7.2022 er der forbud mod at spørge til jobansøgers alder
 • Den nye lejelov og brug af typeformular
 • Nye regler for vertikale aftaler kan have stor betydning særligt for forhandlerforhold
 • Sådan undgår du svindel med passwords
 • Status på 15% reglen for familieoverdragelser
 • Hvornår kan SKAT tilsidesætte en aftalt husleje?
 • Muligheder og regler for beboelsesbyggeri i landzoner.
God læselyst og RIGTIG GOD SOMMER! 

Nye regler fra i dag - 1.7.2022


Ændringer i udbudsloven træder i kraft I DAG og har betydning for kommuner, andre offentlige myndigheder og virksomheder, der afgiver tilbud. Loven træder - med en enkelt undtagelse - i kraft den 1.7.2022 og finder anvendelse på udbud offentliggjort efter den 1.7.2022. Få her et overblik over de væsentligste ændringer, der får betydning for ordregiver og tilbudsgiver.
 

Ny lejelov fra i dag - 1.7.2022


Som omtalt i tidligere nyhedsbreve træder den nye lejelov i kraft i dag, den 1.7.2022. Pr. samme dato er gammel lejelov og boligreguleringslov ophævet. Det er således bestemmelserne i den nye lov, der skal anvendes fra 1.7.2022, uanset hvornår lejeaftalen er indgået.

Der er i skrivende stund endnu ikke kommet en ny Typeformular. Det er derfor - indtil den nye formular kommer - og også efter 1.7.2022 - den eksisterende formular, der skal anvendes.

Har du spørgsmål til den nye lejelov, er du meget velkommen til at kontakte Jakob Juul-Sandberg eller en af de øvrige advokater i vores lejeretsteam.
 

Hvornår kan SKAT tilsidesætte en aftalt husleje?


Når du lejer en bolig ud til et familiemedlem, skal det ske på markedsvilkår, for at det ikke får skattemæssige konsekvenser. Men hvad er markedsvilkår? – og hvornår kan skattemyndighederne få tilsidesat en aftale husleje? - og gælder det også, hvis du udlejer til en lav leje til en person, som du ikke er relateret til? Få svarene her.

Kend reglerne for om-/tilbygning i landzone


Det er oppe i tiden at opføre store beboelsesbygninger i landzoner. Du kan få indblik i regler og muligheder for om-/tilbygning af ejendomme i landzone her.
 

Flere nyheder inden for ejendomsbranchen


I vores nyhedsbrev Handel og Vandel, der er målrettet ejendomsbranchen, kan du desuden læse om:
 • Nyt styresignal fra SKAT om værdiansættelse ved overdragelse af fast ejendom til familiemedlemmer
 • Ændringer i planloven og
 • Hurtigere udsættelse af kriminelle lejere.
Læs med her.
 

Optimering af ejendomsinvesteringer i udlejningsejendomme

 

Vores Netværk for Større Ejendomsinvestorer mødes igen den 2.9.2022. Du kan læse mere om programmet her og hvordan, du har mulighed for at deltage.

Pr. 1.7.2022 slut med at indhente jobansøgers alder


Fra den 1.7.2022 bliver det forbudt at indhente oplysninger om ansøgers alder i forbindelse med en jobansøgning, medmindre du som arbejdsgiver har en særlig god grund til det. Bliv opdateret på reglerne  her.

Nye regler kan få stor betydning i forhandlerforhold!


Der gælder fra den 1.6.2022 nye regler for vertikale aftale. De nye regler kan få stor betydning for  forhandlerforhold. Vi gennemgår her de væsentligste ændringer og det, du skal være OBS på.
 

Kan medlemmer hæfte for en brancheforenings bøde? 


Forestil dig, at du er medlem af en brancheforening. Brancheforeningens ledelse vedtager en beslutning om f.eks. et ulovligt boykot af et ikke-medlem, foreslår prisstigninger som følge af stigning i inputomkostninger hos medlemmerne, eller hjælper et medlem med prissætning på en opgave. Sådanne handlinger vil ofte være i strid med konkurrenceloven, og brancheforeningen risikerer at få en bødestraf. Men risikerer brancheforeningens medlemmer at skulle betale for brancheforeningens ulovlige handlinger? Læs med her.

Passwordbeskyttelse for kapitalselskaber 


Det er nemt at foretage ændringer i din virksomheds oplysninger, hvis ikke du har valgt passwordbeskyttelse på Virk.dk. Læs med her, hvordan du undgår svindel.
 

Skærpede regler skal sikre ligelig kønsfordeling på flere ledelsesniveauer


Folketinget har vedtaget et lovforslag, der bl.a. skærper krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn. Få her et overblik over reglerne som de er i dag og som de bliver, når de nye regler træder i kraft. 

Træk på vores ekspertise

Vi står altid klar til at yde kvalificeret rådgivning.
63 14 20 20
Kontakt os

Besøg vores hjemmeside Besøg vores hjemmeside
Send os en mail Send os en mail
+45 63 14 20 20 +45 63 14 20 20
FOCUS ADVOKATER P/S ∙ CVR-nr. 34045666

ODENSE ∙ KOLDING ∙ SVENDBORG ∙ KØBENHAVN ∙ HAMBORG


Du er tilmeldt vores nyhedsbrev på <<Email>>,
du kan opdatere dine oplysninger her eller afmelde her.