Copy
NYT FRA FOCUS ADVOKATER, marts 2023
I Nyt fra Focus Advokater kan du denne gang læse om:
  • Fremtidsfuldmagter - og hvorfor det er relevant for alle 
  • Øremærket barsel - og hvad du som arbejdsgiver skal være OBS på ved de nye regler
  • De nye klimapåvirkningskrav - og hvad de betyder for din virksomhed
  • De nye pålidelighedsvurderinger og håndteringen i praksis
  • Hvordan du aftaler og varsler dagbod korrekt
  • Lejers afståelse af erhvervslejemål – kan udlejer modsætte sig?
  • Principiel afgørelse fra Højesteret – hvad er ”fuldstændig erstatning” i Grundlovens bestemmelser om ekspropriation?
Vi har også et par gratis arrangementer på programmet, som vi håber kan være brugbare for dig eller andre i din virksomhed. 

NB: Link til gå-hjem-møde 19.4 er rettet, så du lander korrekt. Beklager jeg måtte forstyrre dig igen - du ønskes en god weekend! 

 

INVITATIONER

Opsigelse af medarbejdere 


ANSÆTTELSESRET

Vi gentager det velbesøgte gå-hjem-møde "Opsigelse af medarbejdere". Deltag den 19.4.2023 - denne gang byder vi inden for på vores kontor i Svendborg!

Bliv bedre til at håndtere virksomhedens opsigelser, så de forløber på en god og saglig måde og uden ekstra omkostninger for virksomheden.

På vores gratis gå-hjem-møde den 19. april 2023 kl. 13–16, stiller vi skarpt på de regler og faldgruber, der knytter sig til opsigelse af medarbejdere. Vi giver bud på, hvordan du som virksomhed bør tackle typiske opsigelsessituationer, så du undgår juridiske og økonomiske overraskelser. Læs meget mere og tilmeld dig her.

Må du udspionere dine medarbejdere over deres webcam? 


GDPR & ANSÆTTELSESRET

Kom og hør nærmere om de kontrolforanstaltninger, du må etablere over for dine medarbejdere. Vi dykker ned i de foranstaltninger, som er lovlige (og ulovlige) i henhold til GDPR og ansættelsesretten.
 
Sæt kryds i kalenderen og reserver en plads Vi glæder os til at byde dig velkommen i huset og til et par gode timer sammen. Mødet er gratis. Invitationen er på trapperne og sendes pr. mail til de, der har reserveret plads.


 

Begge møder henvender sig til:
HR-ansvarlige, HR-medarbejdere, virksomhedsjurister, økonomiansvarlige og andre med interesse for de juridiske regler og udfordringer, der knytter sig til det ansættelsesretlige område. 

Gratis netværk

Netværket FOCUS ACADEMY mødes igen i næste uge - den 8.3.2023, hvor teamet er bonus- og incitamentsaftaler.  Du kan stadig nå at at være med. Læs mere om formål, program og tilmelding her.

Netværket mødes igen:
27.4.2023: Presse- og krisestyring
7.6.2023:   Distributionsstrategier.

FOCUS ACADEMY er netværket for dig, der er virksomhedsjurist, CFO eller har et lignende ansvar for jura. Deltagelse er GRATIS. Du vælger selv, om du vil deltage i alle netværksmøder eller i udvalgte.
 

Øremærket barsel - er du opmærksom på de nye regler?


De nye barselsregler gælder for alle lønmodtagere, der har født eller adopteret børn den 2.8.2022 eller senere. Med de nye barselsregler følger også ændringer, som tilgodeser LGBT+ familier og enlige forældre (soloforældre). Læs mere her, hvad du som arbejdsgiver skal have styr på?
 

Fremtidsfuldmagter


En fremtidsfuldmagt er relevant for alle - også for de, der ikke aktuelt er syge, men som ønsker at sikre deres økonomiske og/eller personlige forhold i tilfælde af eventuel senere sygdom eller ulykke.

Siden 2017 har det været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, der kan hjælpe mentalt eller fysisk svækkede personer, når de ikke længere selv kan disponere over deres økonomi eller personlige forhold. Ved ordningen giver man en pårørende eller en anden person fuldmagt til at disponere på sine vegne, når man ikke længere selv er i stand til det. Dermed kan man sikre sig, at nogen kan assistere – før det er for sent!
Læs mere om fremtidsfuldmagter her - og særligt om, hvorfor det er vigtigt at sørge for, at fremtidsfuldmagten er lavet på den rigtige måde.
 

De nye klimapåvirkningskrav i bygningsreglementetDen 1. januar 2023 trådte et nyt bygningsreglement (BR23) i kraft. Særligt to nye bestemmelser (§ 297 og § 298) har været genstand for opmærksomhed fra byggebranchen og vil medføre et behov for yderligere tiltag fra bygherrer. Hvad betyder det for din virksomhed? - Det kan du læse mere om i indlægget her.
 

Nye krav til pålidelighedsvurderinger er trådt i kraft


Den 1. januar trådte en ny procedure i kraft for ordregivers vurdering af en virksomheds dokumentation for pålidelighed. Læs er, hvad ændringen betyder for fremtidige udbud.


 

Sådan aftaler og varsler du dagbod korrektVed forsinkelse på byggerier kan dagbod være et vigtigt redskab for bygherren til at begrænse de økonomiske konsekvenser af forsinkelsen. Der gælder dog forholdsvis strenge regler for, hvornår og hvordan en dagbod skal varsles. Er dagboden derfor ikke varslet retmæssigt, kan bygherren miste sit krav på dagbod. Bliv klogere på, hvordan man gyldigt aftaler dagbod, og hvordan en aftalt dagbod i givet fald varsles korrekt her.

 

Lejers afståelse af erhvervslejemål – kan udlejer modsætte sig?


Når en erhvervslejer har ret til at afstå sit lejemål til en ny lejer, kræver det, at udlejer skal have oplysning om, at der sker en afståelse – og at udlejer får mulighed for at godkende den nye lejer i overensstemmelse med den afståelsesklausul, som er aftalt med erhvervslejeren.

En nyere landsretsafgørelse og en boligretsdom tager stilling til, hvornår en udlejer ikke kan anses for at have accepteret en afståelse, og hvilke oplysninger, udlejer kan kræve om den nye lejer. Læs med her.
 

Principiel afgørelse fra Højesteret 


En lang og kompliceret sag er nu afsluttet ved Højesteret. 

Højesteret fastslår rammerne for grundlovens bestemmelser om ”fuldstændig erstatning” – læs om sagen, som Focus Advokater har ført for den pågældende kommune.
 

Træk på vores ekspertise

Vi står altid klar til at yde kvalificeret rådgivning.
63 14 20 20
Kontakt os

Besøg vores hjemmeside Besøg vores hjemmeside
Send os en mail Send os en mail
+45 63 14 20 20 +45 63 14 20 20
FOCUS ADVOKATER P/S ∙ CVR-nr. 34045666

ODENSE ∙ KOLDING ∙ SVENDBORG ∙ KØBENHAVN ∙ HAMBORG


Du er tilmeldt vores nyhedsbrev på <<Email>>,
du kan opdatere dine oplysninger her eller afmelde her.