Copy
NYT FRA FOCUS ADVOKATER, dec.2022
Inden julen melder sig, får du her Nyt fra Focus Advokater. Du kan bl.a. læse om:
  • En række af vores gratis arrangementer for 2023 - flere er på vej!
  • 5 faldgruber for bygherre ved entreprenørens betalingsvanskeligheder eller evt. konkurs
  • Overtrædelse af persondatareglerne kan OGSÅ være en overtrædelse af konkurrencereglerne
  • Retningslinjerne for soloselvstædiges kollektive aftaler
  • Et efterspurgt tillæg om bæredygtighed til ydelsesbeskrivelserne.
Vi håber, du finder tiden til at læse med. Tak for i år og rigtig glædelig jul!

FOCUS ACADEMY er tilbage


Netværket FOCUS ACADEMY er for dig, der er virksomhedsjurist, CFO eller har et lignende ansvar for jura. Deltagelse er GRATIS. Du vælger selv, om du vil deltage i alle netværksmøder eller i udvalgte.

Programmet er tilrettelagt, så det giver vores deltagere værdifuldt input og indsigt i en række af de mest højaktuelle emner. Læs mere i programmet her, hvorfra du også kan tilmelde dig netværket.

Temaer for første halvdel af 2023
25.1.2023: Compliance og teknologi, der letter arbejdet med juraen
8.3.2023:   Bonus- og incitamentsaftaler 
27.4.2023: Presse- og krisestyring
7.6.2023:   Distributionsstrategier.
 

Ansættelsesretlige møder i 2023


Vi fik rigtig god respons på vores gå-hjem-møde den 30.11.2022 om opsigelse af medarbejdere. Vi gentager mødet i starten af det nye år, men har også andet på programmet i 2023. Det vil du høre mere om i næste nyhedsbrev.

Møderne henvender sig til:
HR-ansvarlige, HR-medarbejdere, virksomhedsjurister, økonomiansvarlige og andre med interesse for de juridiske regler og udfordringer, der knytter sig til det ansættelsesretlige område. 

Overtrædelse af persondatareglerne kan OGSÅ være en overtrædelse af konkurrencereglerne


Som udgangspunkt er persondataret og konkurrenceret to forskellige og separate områder, der varetager forskellige hensyn. Der er dog et krydsfelt mellem de to områder; beslutninger og aftaler af og mellem virksomheder om indsamling og brug af persondatasom kan have stor betydning for både økonomien og konkurrencen. Læs mere her.

Soloselvstændiges kollektive aftaler


EU-Kommissionen har vedtaget retningslinjer for soloselvstændiges kollektive aftaler. Retningslinjerne præciserer, hvornår visse selvstændige - kollektivt - kan forhandle for at forbedre deres arbejdsvilkår uden at overtræde reglerne om karteldannelse. Hvem og hvilke typer aftaler, der er omfattet af retningslinjerne, kan du få indblik i her.

Fem faldgruber for bygherren
ved entreprenørens betalingsvanskeligheder og eventuelle konkurs


Byggebranchen har gennem længere tid haft kronede dage, men på det seneste har prisstigninger på materialer, materialemangel, begrænset udbud i det offentlige, stigende energipriser, inflation og meget mere betydet, at byggebranchen pt. oplever en bakkedal i relation til både tilgang af opgaver og fortjenester. Vi ser i øjeblikket en stigning i antallet af entreprenørkonkurser.

Vi skitserer her nogle af de faldgruber, man som ultimativ bygherre eller entreprenør til underentreprenør måtte opleve som følge af ens kontraktparts betalingsvanskeligheder og eventuelle konkurs. Læs med her.
 

Efterspurgt tillæg om bæredygtighed til ydelsesbeskrivelserne 


Byggebranchen har længe efterspurgt et værktøj til at beskrive rådgiverens ydelser i relation til de bæredygtighedskrav, som findes i bygningsreglementet, EU-initiativer, udbudsloven samt i bygherrernes egne CSR- og ESG-politikker.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Danske Arkitektvirksomheder og Bygherreforeningen har nu, med støtte fra Realdania, lanceret et tillæg til ydelsesbeskrivelserne, som giver parterne mulighed for at opfylde dette behov og dermed styrke aftalegrundlaget for rådgivningsydelser om social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed i byggeriet. Læs mere her.
 

Focus Advokater rådgiver TietgenSkolen


TietgenSkolen har købt grund på Odense Havn og er i fuld gang med at opføre et ambitiøst, bæredygtigt og dynamisk uddannelseshus for fremtidens handels-, detail-, event - og kontorfolk. Focus Advokater har bistået TietgenSkolen igennem hele processen, herunder bl.a. med grundkøbet, lokalplansprocessen, EU-udbuddet af såvel bygherrerådgiverkontrakt som totalentreprisekontrakt samt kontraktindgåelse. Focus Advokater bistår nu med løbende rådgivning under udførelsen af byggeriet. Læs referencen her.

Træk på vores ekspertise

Vi står altid klar til at yde kvalificeret rådgivning.
63 14 20 20
Kontakt os

Besøg vores hjemmeside Besøg vores hjemmeside
Send os en mail Send os en mail
+45 63 14 20 20 +45 63 14 20 20
FOCUS ADVOKATER P/S ∙ CVR-nr. 34045666

ODENSE ∙ KOLDING ∙ SVENDBORG ∙ KØBENHAVN ∙ HAMBORG


Du er tilmeldt vores nyhedsbrev på <<Email>>,
du kan opdatere dine oplysninger her eller afmelde her.