Copy
KONKURRENCERETLIG OPDATERING, maj 2022

Velkommen til konkurrenceretlig OPDATERING

I dette nyhedsbrev stiller vi skarpt på:   

 • En NY artikelserie, som går i dybden med de lovændringer i konkurrenceloven, der trådte i kraft den 4. marts 2021
 • Rettens annullering af milliardbøde i Intel-sagen om loyalitetsskabende rabatter.
Og så har vi - som altid - samlet de væsentligste nyheder fra ind- og udland under ’Kort Nyt’, så du hurtigt kan holde dig opdateret på de væsentlige udviklinger af det konkurrenceretlige landskab. God fornøjelse!


Artikler


 

Brancheforeningers medlemmer kan komme til at hæfte for brancheforeningens bøde for overtrædelse af konkurrenceloven

 

Forestil dig, at du er medlem af en brancheforening. Brancheforeningens ledelse vedtager en beslutning om f.eks.

 • et ulovligt boykot af et ikke-medlem,
 • foreslår prisstigninger som følge af stigning i inputomkostninger hos medlemmerne, eller
 • hjælper et medlem med prissætning på en opgave.

Sådanne handlinger vil ofte være i strid med konkurrenceloven, og brancheforeningen risikerer at få en bødestraf. Men risikerer brancheforeningens medlemmer at skulle betale for brancheforeningens ulovlige handlinger?  Læs mere i artiklen her. 

Artiklen er den første af en række artikler, hvor vi går i dybden med lovændringerne i konkurrenceloven, som trådte i kraft den 4. marts 2021. 

Retten annullerer milliardbøde til Intel

Retten har den 26. januar 2022 annulleret EU-Kommissionens afgørelse om, at Intel har misbrugt sin dominerende stilling ved at anvende loyalitetsskabende rabatter over for producenter og forhandlere. 
Få her et indblik i sagen, den nye afgørelse og vores bemærkninger til dommen.

Kort nyt

Danmark

 • Producent af børne- og babyudstyr får bøde på 8 mio. kr.
  HTS Besafe, filial af HTS Besafe AS, Norge (herefter ”HTS Besafe”) har erkendt at have overtrådt konkurrenceloven i perioden 2015 til 2020 og accepteret at betale en bøde på kr. 8 mio. HTS Besafe, der producerer baby- og børneprodukter, indgik aftaler med en række af sine forhandlere om, at de skulle følge den vejledende udsalgspris på flere af virksomhedens produkter. Det betød, at forhandlerne blandt andet ikke fik mulighed for at sælge nogle autostole og nogle af såkaldte Voksiposer med rabat. Derudover havde HTS Besafe begrænset online-salg af visse produkter fra flere af forhandlernes webshops.
   
 • Peugeot-forhandlere har ulovligt boykottet bilbasen.dk
  Konkurrencerådet har den 23. februar 2022 afgjort, at Peugeot Forhandler Foreningen har overtrådt konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Forhandlerforeningen vedtog et kollektiv boykot af bilportalen bilbasen.dk, som indebar, at Peugeot-forhandlerne skulle undlade at annoncere på bilbasen.dk med det formål at fremme konkurrenten biltorvet.dk. Overtrædelsen fandt sted i perioden slut 2012 til i hvert fald august 2014. Sagen er anmeldt til politiet.
   
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har konkluderet, at de ens priser på benzin og diesel ikke er opstået på grund af overtrædelser af konkurrenceloven
  I næsten to år har priserne på benzin og diesel været ens på tværs af tankstationer og lokalområder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på baggrund heraf foretaget omfattende undersøgelser af markedet og konkluderer, at de ensartede priser ikke skyldes nogen overtrædelse af konkurrencelovgivningen. Styrelsen konkluderer også, at de ensartede priser kan skyldes, at selskaberne uafhængigt af hinanden holder øje med og følger hinandens priser, og at der skete et fald i efterspørgslen efter nedlukningen af Danmark i marts 2020 som følge af Covid-19 situationen.
   
 • Konkurrencerådet har påbudt to banker at sænke deres valutatillæg
  Efter at have modtaget en klage fra Forbrugerrådet Tænk over stigningen i bankers valutatillæg har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i første omgang undersøgt landets to største banker; Danske Bank og Nordea Danmark. Begge banker hævede i 2017 deres valutatillæg med 0,5 procent af købsbeløbet for brug af Visa/Dankort både i og uden for Europa. Ifølge Konkurrencerådets vurdering står de to bankers valutatillæg ikke i et rimeligt forhold til omkostningerne. I vurderingen indgik blandt andet, at begge banker har haft en meget høj overskudsgrad ved valutaomveksling. Dette er i strid med betalingsloven, som forpligter banker og andre betalingstjenesteudbydere til ikke anvende urimelige priser og avancer på brug af Visa/Dankort i udenlandsk valuta. Danske Bank og Nordea Danmark har således overtrådt betalingsloven. Konkurrencerådet har påbudt bankerne inden fire måneder at nedsætte valutatillæggene, så de ikke længere er urimeligt høje.

Udland

 • EU-Kommissionen giver bøde til Telefónica og Pharol (tidligere Portugal Telecom)
  EU-kommissionen har den 25. januar 2022 idømt Telefónica og Pharol (tidligere Portugal Telecom) en bøde på i alt EUR 79 mio. for at have indgået en aftale om ikke at konkurrere med hinanden på de iberiske telekommunikationsmarkeder. Telefónica blev pålagt en bøde på EUR 66.894.000, og Pharol blev pålagt en bøde på EUR 12.290.000. Telefónica og Pharol blev allerede i juni 2013 pålagt bøder af samme størrelse for samme overtrædelse efter en beslutning af EU-Kommissionen. Bøderne blev dog annulleret af Retten i juni 2016, da Retten fandt, at EU-Kommissionen havde anvendt forkerte tal. Retten fandt, at EU-kommissionen burde have undersøgt parternes argumenter om, at der ikke var potentiel konkurrence mellem parterne på visse markeder, og at disse markeder burde have været udelukket fra værdien af de salg, som bøderne blev beregnet på grundlag af. Rettens afgørelse blev stadfæstet af EU-Domstolen i december 2017. EU-Kommissionens beslutning af 25. januar 2022 tager fuldt ud højde for Rettens afgørelse.
   
 •  EU-Kommissionen undersøger Pierre Cardin
  EU-Kommissionen meddelte den 31. januar 2022, at de har åbnet en undersøgelse af modehuset Pierre Cardin og dets største licenshaver Ahlers Group for mulige salgsrestriktioner, herunder begrænsning af grænseoverskridende og online-salg af Pierre Cardin-licenserede produkter samt salg til specifikke kundegrupper. Hvis undersøgelsen viser, at dette er tilfældet, kan virksomhedernes adfærd være i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i TEUF artikel 101.
   
 • Retten frifinder EU-Kommissionen i et søgsmål anlagt af Scania og opretholder den bøde Scania er blevet pålagt for selskabets deltagelse i et kartel mellem lastbilproducenter
  Den svenske lastbilproducent Scania blev i september 2017 pålagt en bøde på EUR 880,52 mio. af EU-Kommissionen for selskabets deltagelse i et kartel mellem lastbilproducenter. Beslutningen blev af Scania indbragt for Retten. Retten afviste fuldt ud klagen den 2. februar 2022 og har opretholdt EU-Kommissionens beslutning. Retten bemærkede blandt andet, at konstateringen af, om der foreligger en ”samlet og vedvarende” overtrædelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i TEUF artikel 101 – i modsætning til, hvad Scania gjorde gældende – ikke nødvendigvis forudsætter, at der er påvist flere overtrædelser, der hver især henhører under TEUF artikel 101. Det er tilstrækkeligt, at det godtgøres, at de forskellige identificerede handlinger indgår i en samlet plan, der har til formål at opnå et samlet konkurrencebegrænsende formål. Scania har den 11. april 2022 appelleret Rettens afgørelse til EU-domstolen.

Hvordan kan Focus Advokater hjælpe?

Har du spørgsmål, eller har din virksomhed brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Focus Advokaters afdeling for konkurrenceret.

Vi rådgiver om alle relevante forhold inden for konkurrenceretten, og vores rådgivning er ikke kun begrænset til de juridiske aspekter inden for konkurrenceretten, men omfatter også skræddersyede strategier, som bidrager til konkurrencemæssige fortrin i markedet.
 

Er der noget, vi kan hjælpe med?

Vi står altid klar til at yde kvalificeret rådgivning.
Kontakt vores afd. for konkurrenceret

Besøg vores hjemmeside Besøg vores hjemmeside
Send os en mail Send os en mail
+45 63 14 20 20 +45 63 14 20 20
FOCUS ADVOKATER P/S ∙ CVR-nr. 34045666

ODENSE ∙ KOLDING ∙ SVENDBORG ∙ KØBENHAVN ∙ HAMBORG


Du er tilmeldt vores nyhedsbrev på <<Email Address>>,
du kan opdatere dine oplysninger her eller afmelde her.