Copy
NYT FRA FOCUS ADVOKATER, dec. 2021
Nyt fra Focus Advokater handler denne gang om:
  • Hvornår du må overvåge og kontrollere dine medarbejdere
  • Hvordan du tackler den nye lov om coronapas
  • Seneste nyt om den nye lejelov og lov om boligforhold
  • Hvordan du sikrer lejers pligt til retablering ved fraflytning
  • Hvornår man som entreprenør fortaber afhjælpningsretten ved mangler
  • Nye tærskelværdier for 2022/2023
  • Vi har fået ny adresse i Odense.
God fornøjelse - og rigtig glædelig jul og tak for i år!

Vi er flyttet fra Odense Havn til Cortex Park 


I 16 år har Fællesdomicilet på Odense Havn dannet ramme om Focus Advokaters hovedkontor. I mandags flyttede vi ind i vores nye domicil i Cortex Park - tæt på E20, SDU og det nye OUH supersygehus. Læs mere her.

Overvågning og kontrol af dine medarbejdere


Moderne teknologier og arbejdsredskaber gør det muligt og let tilgængeligt for dig som arbejdsgiver at kontrollere og overvåge dine medarbejdere på arbejdspladsen. En sådan overvågning og kontrol vil typisk indebære en behandling af personoplysninger og vil derfor være omfattet af GDPR. Få styr på, hvad du som arbejdsgiver må, og hvilke krav der skal opfyldes - læs mere her.

Ny lov om coronapas


Smitten med covid-19 tager nye højder og udfordrer vores arbejdsmarked. Regeringen har derfor vedtaget en ny lov, der giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at vise coronapas. Læs her, hvad du som arbejdsgiver skal sikre.
 

Kommuners støtte til aktiviteter i selvejende idrætsanlæg


En afgørelse fra Ankestyrelsen slår fast, at kommuner gerne må give støtte til selvejende idrætsanlæg, der udbyder aktiviteter, som også udbydes af kommercielle aktører, fordi fremme af sundhed og idrætsliv er en kommunal kerneopgave. Læs mere her.

NY dom om erhvervslejers retableringspligt ved fraflytning


Ofte ønsker en erhvervslejer at kunne foretage ombygninger af sit lejemål, så det tilpasses lejers indretningskoncept, sortiment mv. Medmindre at der er tale om, at ændringerne skal ske for at opfylde krav fra en offentlig myndighed om kontraktmæssig anvendelse af det lejede, kræver det samtykke fra udlejer, før lejer må foretage ændringer – samt et forbehold fra udlejer om retablering af ændringerne for lejers regning ved fraflytning. Læs mere her.

Hvornår fortaber man som entreprenør afhjælpningsretten ved mangler?


Reklamerer en bygherre over mangler ved et byggeri, tvinges entreprenøren til at tage stilling til, hvorvidt han vil anerkende og udbedre manglerne. Denne stillingtagen har afgørende betydning for at fastholde entreprenørens afhjælpningsret og kan dermed have stor økonomisk betydning for entreprenøren. Læs mere her.

Nye tærskelværdier for 2022 og 2023 er offentliggjort


Europa-Kommissionen har offentliggjort de nye tærskelværdier i danske kroner for 2022 og 2023. De træder i kraft den 1. januar 2022 og gælder for udbud offentliggjort efter denne dato. Få overblik over ændringerne her.

Ny lejelov og lov om boligforhold – seneste nyt


Lovforslagene om en ny lejelov og en ny lov om boligforhold har været første behandlet i Folketinget. Som udgangspunkt var der alene tale om en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven; men der er kommet lidt nyt med. Bliv opdateret her!

Reklamationsfrist for erstatningskrav over for lejer efter fraflytning


Lejeloven fastsætter regler for, hvordan udlejer skal forholde sig overfor lejer, når der med lejers fraflytning konstateres mangler ved det lejede, og i sammenhæng hermed hvilke frister udlejer skal overholde for at kunne rette et erstatningskrav mod lejer. Udlejer kan have krav på istandsættelse (manglende overholdelse af vedligeholdelsespligt) og krav på udbedring af skader (misligholdelse).

Et spørgsmål, der ikke tidligere har været endeligt afklaret i praksis, er, om manglende overholdelse af reklamationsfristerne i lejelovens § 98 alene medfører, at udlejer fortaber retten til krav på istandsættelse som følge af, at lejer ikke har vedligeholdt det lejede, eller om udlejer fortaber retten til at gøre erstatningskrav gældende mod lejer som følge af misligholdelse. Denne problemstilling forholder Højesteret sig til i en ny afgørelse. Få svaret her.

Er der noget, vi kan hjælpe med?

Vi står altid klar til at yde kvalificeret rådgivning.
63 14 20 20
Kontakt os

Besøg vores hjemmeside Besøg vores hjemmeside
Send os en mail Send os en mail
+45 63 14 20 20 +45 63 14 20 20
FOCUS ADVOKATER P/S ∙ CVR-nr. 34045666

ODENSE ∙ KOLDING ∙ SVENDBORG ∙ KØBENHAVN ∙ HAMBORG


Du er tilmeldt vores nyhedsbrev på <<Email>>,
du kan opdatere dine oplysninger her eller afmelde her.