Copy
KONKURRENCERETLIG OPDATERING, juli 2021

De vigtigste nyheder fra 2. kvartal 2021

Velkommen til Konkurrenceretlig opdatering - et nyere tiltag fra Focus Advokater, hvor vi hvert kvartal orienterer om de væsentligste nyheder inden for konkurrenceretten.

I dette nyhedsbrev ser vi nærmere på 

 1. Ny lov om urimelig handelspraksis ved handel med landbrugs- og fødevarer, der trådte i kraft 1.7.2021
 2. De nye krav om etablering af whistleblowerordning for virksomheder med mindst 50 ansatte
 3. Østrigs Højesterets dom om bilimportørs misbrug af dominerende stilling.

Endelig har vi samlet de væsentligste nyheder fra ind- og udland under ’Kort Nyt’, så du hurtigt kan holde dig opdateret på de væsentlige udviklinger af det konkurrenceretlige landskab.

God sommer!


Artikler


 

Ny lov pr. 1.7.2021 om urimelig handelspraksis i landbrugs- og fødevareforsyningskæden

Loven får betydning for alle handler mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden og forbyder forskellige former for handelspraksis foretaget af købere landbrugs- og fødevarer. Både små erhvervsdrivende såvel som store supermarkedskæder skal være opmærksomme på deres handelsbetingelser, når de indkøber landbrugs- og fødevarer fra deres leverandører. Læs mere her.

Nye krav til virksomheder skal beskytte whistleblowere

Er din virksomhed klar? Snart træder nye krav om etablering af whistleblowerordning i kraft for virksomheder med mere end 49 ansatte. De nye regler betyder, at virksomhederne har pligt til at etablere en whistleblowerordning, som skal gøre det muligt for medarbejdere at indberette overtrædelser, som finder sted i virksomheden. Focus Advokater bistår bl.a. med udarbejdelse af politikker og implementering af whistleblowerordningen, og vi samarbejder med en af verdens førende virksomheder inden for softwareunderstøttelse af whistleblowerløsninger. Læs mere om de nye regler og vores bistand i flyeren her.

Bilimportør har misbrugt sin dominerende stilling

Den østrigske karteldomstol har ved dom af 14.05.2020 fastslået, at importøren af henholdsvis Peugeot, Citroën og Opel – den østrigske importør, PSA – har misbrugt sin dominerende stilling over for en forhandler i Østrig. Dette har Østrigs Højesteret nu stadfæstet. Læs her, hvad det får af betydning i praksis og få vores bemærkninger til dommen.
 

Kort nyt

Danmark
 

 • Konkurrenceankenævnet stadfæster: FK Distribution har misbrugt sin dominerende stilling
  Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse fra juni 2020 og herved afgjort, at FK Distribution, som er den eneste landsdækkende distributør af adresseløse forsendelse (f.eks. tilbudsaviser), har misbrugt sin dominerende stilling. Dette er sket ved at have krævet, at kunder, der købte distribution af adresseløse forsendelser hos FK Distribution, også skulle købe visning af deres tilbudsaviser på FK Distributions digitale platforme, herunder bl.a. på minetilbud.dk. Der var herved tale om koblingssalg som gjorde, at FK Distribution hverken skulle være konkurrencedygtig på pris eller kvalitet for at tiltrække eller fastholde kunder på platformen. Desuden begrænsede det kundernes incitament til at anvende konkurrerende platforme for tilbudsaviser. Konkurrencerådet har forbindelse med deres afgørelse i juni 2020 besluttet at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.
   
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en praktisk vejledning med fokus på høringer
  Det primære formål med vejledningen ”Praktisk vejledning om fortrolige oplysninger” er at beskrive, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens høring om fortrolighed normalt foregår, og hvordan en virksomhed bedst afgiver sit høringssvar. Vejledningen henvender sig til virksomheder, der er parter en i konkurrencesag.

  Når Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtager en anmodning om aktindsigt, har de pligt til at vurdere, om der er oplysninger i sagen, som er fortrolige og skal undtages fra aktindsigt. I den forbindelse vil den virksomhed, oplysningerne vedrører, som udgangspunkt blive hørt. Virksomheden har herefter mulighed for at identificere og begrunde, hvilke oplysninger virksomheden anser som fortrolige. Det er dog ultimativt op til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at vurdere, hvorvidt en oplysning skal anses for at være fortrolig eller ej.
   
 • Fusion ApS får bøde for at diktere priser hos forhandler
  Fusion, som er en dansk producent af sportstøj, er blevet dømt til at betale en bøde på kr. 500.000 af Retten i Aalborg for at have krævet, at en forhandler overholdt minimumspriser på Fusions produkter. Dette er i strid med konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser. Derudover har en ledende medarbejder i virksomheden fået en bøde på kr. 50.000. Retten anså det for en formildende omstændighed, at håndhævelsen foregik over for kun én forhandler i en kort periode fra 14. september 2017 til 19. december 2017, og bøden er udmålt herefter. Sagen viser, at selv ét eller få tilfælde af prisstyring taget meget alvorligt og sanktioneres hårdt.
   
 • Banker kan godt have ens renter uden at overtræde konkurrencereglerne
  Efter flittig medieomtale om bankernes forholdsvis ens tærskler for negative indlånsrenter, udtaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse, at banker godt kan have ens renter uden at overtræde konkurrencereglerne. De udtaler, at de i de senere år har gennemført flere undersøgelser af bankernes rentefastsættelse, og at selvom priserne er relativt ens, er det ikke ensbetydende med, at forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler er overtrådt.

Udland
 

 • Datterselskaber kan nu muligvis sagsøges for moderselskabets overtrædelse af konkurrencereglerne
  Generaladvokaten Giovanni Pitruzella har afgivet forslag til afgørelse i forbindelse med en præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen fra den regionale domstol i Barcelona. Spørgsmålet vedrører, om en skadelidt kan rette et erstatningskrav mod datterselskabet til det selskab, som har deltaget i en konkurrencebegrænsende adfærd. Generaladvokaten har foreslået, at spørgsmålet skal besvares bekræftende, hvilket betyder, at en national ret vil kunne afgøre, at et datterselskab erstatningsansvarlig for tab forårsaget af moderselskabets konkurrencebegrænsende adfærd, selvom kun moderselskabet blev idømt en bøde af EU-Kommissionen. Førend datterselskabet skal kunne ifalde erstatningsansvar for moderselskabets handlinger, skal moderselskabet udøve en afgørende indflydelse på datterselskabets handelspolitik, og datterselskabet skal have deltaget i den økonomiske aktivitet, der har begrænset konkurrencen. 

  Det skal bemærkes, at dette på nuværende tidspunkt udelukkende er Generaladvokatens forslag til afgørelse. Erfaringen viser dog, at EU-Domstolen oftest følger Generaladvokaternes forslag til afgørelse.
   
 • EU-Kommissionen giver jernbaneselskaber bøder for EUR 48 mio. for kartel
  EU-Kommissionen har idømt tre jernbaneselskaber bøder på mere end EUR 48 mio. for karteldannelse. Kartellet vedrørte opdeling af kunder på transport af gods over grænserne i EU, leveret af de tre selskaber. Alle tre selskaber har tilstået deres involvering og samarbejdet med EU-Kommissionen. Opdelingen af kunder skete ved udveksling af information om kunders anmodninger om at modtage tilbud. De tre selskaber gav herefter hinanden højere tilbud for at beskytte deres respektive virksomheder. Österreichische Bundesbahnen undgik en potentiel bøde på ca. EUR 37 mio. som følge af deres afsløring af kartellet og indgivelse af straflempelsesansøgning. Både Deutsche Bahn og Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwagen fik reduceret deres bøder med henholdsvis 45% og 30%. Dog fik Deutsche Bahn deres bøde forhøjet med 50%, da de tidligere har deltaget i et kartel og dermed betragtes som gentagende overtræder.
   
 • Kommissionen sender klagepunktsmeddelelse til Apple vedr. app stores regler for musikstreamingudbydere
  Det er EU-Kommissionens foreløbige vurdering, at Apple har fordrejet konkurrencen på markedet for musikstreaming ved at misbruge deres dominerende stilling på markedet for distribuering af musikstreaming-apps gennem App Store. EU-Kommissionen har problematiseret Apples krav om, at betaling for musikstreamingtjenesternes apps skal ske via Apples in-app købssystem samt restriktioner, der forhindrer musikstreamingtjenester i at informere iPhone og iPad-brugere om alternative, billigere muligheder for køb af deres musikstreaming-apps. 

  Apple kræver 30% i kommission fra appudviklere på alle abonnementer købt via deres obligatoriske købssystem, og EU-Kommissionens undersøgelse viser, at de fleste streamingudbydere overvælter dette gebyr på slutforbrugerne ved at hæve priserne. Meddelelsen er en opfølgning på en klage fra Spotify.
   
 • Kommissionen har indledt en undersøgelse om Facebooks brug af data
  Kommissionens undersøgelse har til formål at vurdere, om Facebook har skadet konkurrencen ved at bruge data fra sine annoncører på Facebook til at konkurrere med annoncørerne på markeder, hvor begge er aktive. Undersøgelsen har særligt fokus på salgsannoncer, hvor Facebook er aktiv med servicen Facebook Marketplace. Kommissionen har betænkeligheder ved, om Facebook bruger værdifulde data fra sine annoncører, f.eks. information om brugeres præferencer til at tilpasse Facebook Marketplace og derved udkonkurrere sine konkurrenter. Derudover undersøger Kommissionen også, om indlejringen af Facebook Marketplace i Facebook udgør tying, som udelukker konkurrencen på markedet for online salgsannoncer.
   
 • Investeringsbanker pålægges bøder på i alt EUR 371 mio. for deltagelse i kartel
  Syv investeringsbanker har deltaget i et kartel, hvor handlende fra hver af de syv banker udvekslede kommercielt følsomme oplysninger med hinanden om deres handel med europæiske statsobligationer. De handlende havde gennem et chatrum delt informationer om bl.a. priser og budstrategier forud for auktioner på eurodenominerede obligationer på det primære marked, og om handelsparametre på salg af obligationer på det sekundære marked. Kartellet blev afsløret af en af karteldeltagerne, der indgav straflempelsesansøgning og modtog fuld immunitet. Som følge heraf undgik selskabet en bøde på ca. EUR 260 mio.
   
 • De belgiske myndigheder har givet bøder til selskaber tilhørende Caudalie
  De belgiske myndigheder har givet bøder til selskaber tilhørende den franske hudplejegruppe Caudalie på EUR 850.000 for at overtræde konkurrencereglerne. Selskaberne har pålagt minimumspriser og begrænset både aktivt og passivt salg. Overtrædelsen vedrørte selektiv distribution og onlinesalget af kosmetikprodukter.

Hvordan kan Focus Advokater hjælpe?

Har du spørgsmål, eller har din virksomhed brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Focus Advokaters afdeling for konkurrenceret.

Vi rådgiver om alle relevante forhold inden for konkurrenceretten, og vores rådgivning er ikke kun begrænset til de juridiske aspekter inden for konkurrenceretten, men omfatter også skræddersyede strategier, som bidrager til konkurrencemæssige fortrin i markedet.
 

Er der noget, vi kan hjælpe med?

Vi står altid klar til at yde kvalificeret rådgivning.
Kontakt vores afd. for konkurrenceret

Besøg vores hjemmeside Besøg vores hjemmeside
Send os en mail Send os en mail
+45 63 14 20 20 +45 63 14 20 20
FOCUS ADVOKATER P/S ∙ CVR-nr. 34045666

ODENSE ∙ KOLDING ∙ SVENDBORG ∙ KØBENHAVN ∙ HAMBORG


Du er tilmeldt vores nyhedsbrev på <<Email Address>>,
du kan opdatere dine oplysninger her eller afmelde her.