Copy
View this email in your browser

Internasjonal mulighet for lærerstudenter

– NOTED gir oss muligheter for langsiktig arbeid med internasjonalisering på grunnskolelærerutdanningen. Nå skal vi etablere et strømlinjeformet system for studentutveksling med vår partner i Sør-Afrika, sier Espen Helgesen ved HVL.

Les om HVL sitt NOTED-prosjekt – og husk Dikus søkerwebinar 18. mars

UTDANNING OG ARBEIDSLIV

«De som kommer er virkelig ungdom som vil noe!»


Å tilføre bedriften verdifull og annerledes kompetanse er blant de viktigste grunnene til at norske bedrifter tar inn utenlandske lærlinger og studenter på praksisopphold.

Ny rapport fra Diku

DIGITAL INTERNASJONALISERING

Muligheter med virtuell mobilitet


Hva er virtuell mobilitet, hvorfor er det viktig og hva kan det bety for deg?

Tilgjengelig, fleksibelt, skalerbart og bærekraftig

VIDEREGÅENDE SKOLE

Dine elever kan lære politikk i praksis


Norske videregående skoler kan nå søke om å delta på Europeisk ungdomsparlament sin nasjonalsesjon i Oslo 11.–13. september.

Søknadsfrist 15. mars

UTDANNING I VERDEN

Sommerskole i Russland


Nå kan norske studenter søke stipend til sommerskole ved anerkjente universitet i Russland.

Fortløpende tildeling frem til 31. mai

Viktige datoer fremover

7. mars – SFU søkerseminar – påmeldingsfrist 1. mars
8. mars – Fagskoleseminar – påmeldingsfrist 5. mars
15. mars – Søknadsfrist: Utenlandslektorater
15. mars – Søknadsfrist: Utviklingsmidler fagskole
29. mars – Fransk-norsk kontaktseminar i Paris – påmeldingsfrist 8. mars
6.–8. mai – Studiebesøk for bibliotekansatte – påmeldingsfrist 13. mars
9.–11. mai – Tematisk seminar mobilitetsveiledning – påmeldingsfrist 13. mars
12.–14. juni – Kontaktseminar fag- og yrkesopplæring – påmeldingsfrist 27. mars
25.–27. juni – Tematisk seminar i Bologna – påmeldingsfrist 10. mars
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt
Copyright © 2019 Diku, All rights reserved.


This email was sent to <<Epost adresse>>
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.