Copy

NORPART-utlysning

NORPART støtter langsiktig akademisk samarbeid og gjensidig studentutveksling mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og utvalgte partnerland i det globale sør. Søknadsfrist 27. mai 2021.

Gå til utlysning

UTLYSNING

Midler til økt studentmobilitet


Diku lyser ut midler til prosjekter med mål om økt studentmobilitet i 3-årige profesjonsutdanninger. Søknadsfrist 27. mai 2021.

Gå til utlysning

UT I VERDEN

Utenlandslektoratet


Cecilie Hauglund underviser norsk ved Universitetet i Budapest. Kunne du tenke deg et annerledes år? Diku lyser ut 7 utenlandslektorat. Søknadsfrist 15. mars

Les mer og se alle stillingene

ERASMUS+

Lanseringskonferanse
Erasmus+ 2021-2027 


Hva er nytt og hvilke muligheter finnes for norske aktører? Bli med på digital lanseringskonferanse 24. mars klokken 10.

Les mer og meld deg på

ERASMUS+

Få støtte til prosjektetablering


Søk Diku om støtte til å etablere et prosjekt under et av de sentraliserte tiltakene i Erasmus+.

Gå til utlysning

Viktige datoer fremover

Kontaktseminar for norsk-polsk samarbeid i EØS-midlane - 10. mars
Jean Monnet i Erasmus+ 2021 – webinar 11. mars
Erasmus Mundus Joint Masters – muligheter i ny progamperiode – webinar 11. mars
Fleksible utdanningstilbud - søknadsfrist 22. mars
EØS-midlene: Student- og ansattmobilitet til/fra Latvia - søknadsfrist 12. april
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt
Kvalitetstid - en podkast fra Diku

Vår postadresse:
Diku
Postboks 1093
5809 Bergen

Legg oss til i adresseboken din