Copy
View this email in your browser
FØLG LANSERINGEN DIREKTE PÅ NETT FRA KL. 8.00

Hvordan står det til i norsk høyere utdanning?

I dag legger Diku frem tilstandsrapporten for høyere utdanning sammen med Kunnskapsdepartementet. Årets tema er bærekraft og det grønne skiftet.

Les om rapporten: Høyere utdanning blir gradvis grønnere

Last ned Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019 (pdf)
Last ned vedleggsrapporten (pdf)

SENTER FOR FREMRAGENDE UTDANNING

22 fagmiljøer søker status
som SFU


Diku har mottatt 22 søknader om status som Senter for fremragende utdanning (SFU) fra norske fagmiljøer.

Se listen over søkere

PROGRAM FOR STUDENTAKTIV LÆRING

Nyskapende undervisning
skal aktivisere studentene


Diku deler ut over 50 millioner kroner til universiteter og høyskoler som skal utvikle nye måter å undervise studentene på.

Se hvem som får støtte

Viktige datoer fremover

26.–31. mai – NAFSA 2019, Washington DC – påmeldingsfrist stand 16. mai
4.–5. juni – Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning, Trondheim
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt
Copyright © 2019 Diku, All rights reserved.


This email was sent to <<Epost adresse>>
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.