Copy

Velkommen til Fagskolekonferansen 2020!

Påmeldingen er nå i gang til årets nasjonale konferanse for høyere yrkesfaglig utdanning. Meld deg på og velkommen til en spennende konferanse 11. og 12. november.

Les mer om Fagskolekonferansen

HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING

Utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning


Målet med midlene er økt kvalitet i utdanningene ved fagskolene, og godt samsvar mellom utdanningstilbudene og den kompetansen arbeidslivet etterspør.

Les mer om utlysningen

HØGARE YRKESFAGLEG UTDANNING

Evaluering av Fagskulemeldinga


Diku oppmodar aktørar i fagskulesektoren til å svare på førespurnadar frå Deloitte om informasjon som skal nyttast i evalueringa.

Les meir om evalueringa

HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING

Nye nasjonale studieplaner i fagskolesektoren


Arbeidet med å oppdatere 16 studieplaner innen fagskolesektoren er i gang. Sektoren og arbeidslivet må være tett involvert.

Les mer om nye studieplaner

HØGARE YRKESFAGLEG UTDANNING

Følg oss på Facebook


Er du interessert i nyheiter frå utdanningfeltet? Følg Diku på Facebook og få oppdateringar.

Følg oss på Facebook

Viktige datoer fremover

11. november – Fagskolekonferansen 2020
11. desember – EØS-midlene: Utdanningssamarbeid med Portugal
20. januar 2021 – Utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt

Vår postadresse:
Diku
Postboks 1093
5809 Bergen

Legg oss til i adresseboken din