Copy
View this email in your browser
Erlend Eidsvik om kor viktig stønaden frå Lærebokutvalet var for boka han har vore med på å lage.

Skal du gi ut lærebok?

Lærebokutvalet gir støtte til utgiving av pensumlitteratur på norsk eller samisk for bruk i høgare utdanning.

Norske forlag kan søke – fristen er 1. april

DIGITALISERING I HØYERE UTDANNING

Handlingsplan for digitalisering på høring


«Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren» får sin egen handlingsplan med målbilder, initiativer og prioriteringer for å realisere strategien.

Les forslaget – frist for innspill 29. mars

SOMMERSKOLE I TYSKLAND

Lær språk og kultur i Tyskland


Nå kan elever på videregående søke stipend for å delta på sommerskole i Tyskland. 

Les mer – søknadsfrist 10. april

INTERNASJONALE MULIGHETER

Stefana studerer norsk litteratur i Romania


Diku har flere ordninger og programmer som gir mulighet for utdanningssamarbeid på tvers av landegrenser. Stefana Popa forteller om sine erfaringer.

Les intervjuet her

LEDIGE STILLINGER

Jobb i Diku

Vi lyser ut tre faste stillinger: kommunikasjonsrådgiver, førstekonsulent og rådgiver, i tillegg til to utenlandslektorater.

Les om stillingene og søk nå

Viktige datoer fremover

18. mars — NOTED søkerwebinar
21. mars – Søknadsfrist: Erasmus+ Strategiske partnerskap
1. april – Søknadsfrist: Trollstipend for fransklærere og elevgrupper
4. april – Søknadsfrist: Erasmus+ Idrett
29. april – Søknadsfrist: Senter for fremragende utdanning (SFU)
29. april – Søknadsfrist: NOTED
6.–7. mai – Læringsfestivalen 2019 – tidlig påmelding innen 31. mars
26.–31. mai – NAFSA 2019 i Washington DC – frister i april/mai
Erasmus+ tematiske seminarer – se datoer og søknadsfrister
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt
Copyright © 2019 Diku, All rights reserved.


This email was sent to <<Epost adresse>>
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.