Copy
View this email in your browser

Konferanse om framtidens skole og kompetansebehov 

Jobber du innen grunnopplæringen? Velkommen til høstens store internasjonaliseringskonferanse for grunnopplæringen: IKG18.

Meld deg på IKG18.

DIGITALISERING

Professor Andreas Lund

Aktiv læring bidrar til utdanningskvalitet
 

– Aktiv læring skjer år studentene blir medkonstruktører av sin egen utvikling, innsikt og utdanning.

 

HØYERE UTDANNING

Statsråd Iselin Nybø

Flere studenter til Frankrike


– Frankrike er et viktig samarbeidsland for Norge innen både forskning og utdanning. Vi ønsker at flere norske studenter skal reise hit, sier statsråd Iselin Nybø.

GRUNNOPPLÆRING

Nordplus-prosjekt: Kunst løser utfordringer


– Elevene har lært hva medvirkning er. De tenker at de skal medvirke i hvordan de selv skal arbeide, hva de skal gjøre og hvordan de skal løse oppgaver, i stedet for å være passive. 
Les mer.

GRUNNOPPLÆRING

Lærlinger hos Norske Skog

Utveksling øker statusen til yrkesfagene


– Utveksling er positivt for motivasjon og er med på å øke statusen til yrkesfagene, forteller Norske Skog. Møt Norske Skog på IKG18 i Trondheim 6. - 7. november. 
Meld deg på IKG18 her.

Hva skjer i høst?

15. oktober: Påmeldigsfrist til AIEA-konferansen i San Francisco, januar 2019
22. oktober: Søknadsfrist, midler til digitaliseringsprosjekter
29. oktober: Søkerwebinar: Program for studentaktiv læring
31. oktober: Påmeldingsfrist, Erasmus-seminaret 2018
20. desember: Søknadsfrist, Program for studentaktiv læring
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt
Copyright © 2018 Diku, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.