Copy

Driftsmidler til studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning

Diku lyser ut 37,8 millioner kroner til korte og fleksible videreutdanningstilbud for industri og bygg innen høyere yrkesfaglig utdanning. 

Les hele utlysningen og søk om midler her.

HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING

Midler til samarbeid mellom fagskoler og universiteter eller høyskoler


Diku lyser ut inntil 7,5 millioner kroner. Målet er å utvikle gode overgangsordninger mellom høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning.

Se hele utlysningen og søk midler her.

HØYERE YRKESFALIG UTDANNING

Gi innspill til nye nasjonale studieplaner


Arbeidsgrupper nominert av Nasjonalt fagskoleråd har utarbeidet utkast til nye studieplaner, og ønsker innspill til det videre arbeidet. Meld deg på digitale innspillsseminarer nå!

Meld deg på innspillsseminarer.

HØYERE YRKESFALIG UTDANNING

Webinar om samarbeid mellom fagskoler og universiteter eller høyskoler


Torsdag 8. april arrangerer Diku og NOKUT et webinar med veiledning i søknadsplattformen Espresso og i regelverket knyttet til overgangsordninger.

Les mer og meld deg på webinaret nå!

HØGARE YRKESFAGLEG UTDANNING

Spørjeundersøking om nettundervisning i fagskolane


Er det behov for tiltak som kan styrke nettundervisninga i fagskolesektoren? Ideas2evidence gjennomfører no ei spørjeundersøking på oppdrag frå Diku, og vi oppfordrar alle lærarar til å delta.

Les meir her, og delta i undersøkinga.

Viktige datoer fremover

11.-19. februar — Innspillsseminarer om nye studieplaner
19. februar — Søknadsfrist: Driftsmidler til studieplasser
14. mars — Frist: Innspill til nye nasjonale studieplaner
8. april — Webinar om overgangsordninger
12. april — Søknadsfrist EØS-midlane: Samarbeid med Polen
16. april — søknadsfrist: Driftsmidler til studieplasser
30. april — Søknadsfrist: Overgangsordninger
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt
Kvalitetstid - en podkast fra Diku

Vår postadresse:
Diku
Postboks 1093
5809 Bergen

Legg oss til i adresseboken din