Copy


            

Arbeidsrelevans og kultur for samarbeid

28. januar 2021 kl. 14.00

Hvordan få til et godt og systematisk samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidslivet?

I vår vil regjeringen legge frem en stortingsmelding om arbeidsrelevans i norsk høyere utdanning. I den sammenheng har Diku utarbeidet rapporten «Samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv – Internasjonale perspektiv» på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.  

I Kvalitetstid vil vi legge frem hovedfunn fra rapporten. I tillegg vil norske og kanadiske institusjoner presentere sitt arbeid med å skape kultur for samarbeid med arbeidslivet. Vi avslutter med faglig debatt, med blant andre forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og avdelingsdirektør i NHO, Rebecca Borsch. 

Kvalitetstid varer i én time, og du vil møte: 

 • Henrik Asheim, statsråd
 • Rebekka Borsch, avdelingsdirektør for Kompetanse og Innovasjon i NHO
 • Andreas Trohjell, leder for Norsk studentorganisasjon
 • Norah McRae, University of Waterloo, Canada
 • Annett Arntzen, Universitetet i Sørøst-Norge 
 • Arne Haugen, Diku 

Samtalen blir ledet av Else Kathrine Nesmoen, seksjonsleder for Seksjon for utdanning og arbeidsliv i Diku. Det blir anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer til panelet.

Klikk her for å melde deg på
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt

Vår postadresse:
Diku
Postboks 1093
5809 Bergen

Legg oss til i adresseboken din