Copy

139 millioner kroner til utdanningstilbud særlig tilpasset unge og nyutdannede

Kompetanse Norge og Diku lyser ut 139 millioner kroner for å oppskalere eksisterende fleksible utdanningstilbud på alle utdanningsnivåer. Tilbudet skal særlig tilpasses nyutdannede, unge uten mye jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og ledige og permitterte. Se pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Les mer om utlysningen og hvordan søke midler

HØYERE UTDANNING

Korleis står det til med norsk fagspråk i høgare utdanning?


Universitet og høgskular har eit ansvar for å halde ved like og vidareutvikle norsk som fagspråk. Kor gode er dei til å følge opp dette ansvaret? Velkommen til nettmøtet Kvalitetstid torsdag 8. april.

Meir informasjon og påmelding

UTLYSNING

Midler til samarbeid mellom fagskoler og universiteter eller høyskoler


Diku lyser ut 7,5 millioner kroner til samarbeidsprosjekter mellom høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning. Søknadsfrist: 30. april 2021.

Gå til utlysningen

ERASMUS+

Nye Erasmus+-utlysninger


De nye Erasmus+-utlysningene er endelig klare. Her er listen over tiltak med søknadsfrister.

Finn din Erasmus+-utlysning

HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING

Positiv utvikling i høgare yrkesfagleg utdanning


Dei fleste tiltaka i fagskulemeldinga er gjennomførde, og mange i sektoren er fornøgde med utviklinga for høgare yrkesfagleg utdanning.

Les meir om rapporten

Viktige datoer fremover

Oversikt over Dikus arrangementer
Oversikt over søknadsfrister for Dikus programmer og tilskudd
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt
Kvalitetstid - en podkast fra Diku

Vår postadresse:
Diku
Postboks 1093
5809 Bergen

Legg oss til i adresseboken din