Copy
View this email in your browser

Regjeringen satser stort på nytt direktorat i Bergen!

Nytt direktorat i Bergen/Tromsø skal forvalte milliardbeløp til kvalitet i utdanning. Diku får ansvar for fagskoler, studentsamskipnader, tilstandsrapporter for høyere utdanning og fagskoler og mye mer.

Les mer om Diku og statsbudsjettet

UTDANNING

Bli med Diku til Frankrike i november


Nysgjerrig på det framtidige Erasmus-programmet, 2021-2027? Opptil 40 norske deltakere får dekket kostnader til reise og opphold.

Meld din interesse nå.

HØGARE UTDANNING

Tilleggsstipend: Ny liste for studieåret 2019–2020


Lista over studiestader i utlandet som gir rett til tilleggsstipend frå Lånekassen, er oppdatert.

Les meir om stipendet

HØYERE UTDANNING

Diku satser på Senter for fremragende utdanning


1. januar 2019 overtar Diku ansvaret for ordningen Senter for fremragende utdanning. Ordningen inngår som en viktig del av den nasjonale arenaen for kvalitet i høyere utdanning.

Les mer om SFU-ordningen

HØGARE UTDANNING

Saman for auka studentmobilitet


Diku og CEAIE samla norske og kinesiske utdanningsinstitusjonar i september for å diskutere framtidig samarbeid.

Les meir om Diku og CEAIE

Frister å huske på:

22. oktober — Søk om midler til digitaliseringsprosjekter
29. oktober — Meld deg på søkerwebinar: Program for studentaktiv læring
5. november — Meld deg på fransk-norsk Erasmus+-konferanse 2018
9. november — Meld deg på frukostmøte om studentane sitt utbyte av utanlandsopphald
10. desember — Søk om midler fra Program for studentaktiv læring
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt
Copyright © 2018 Diku, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.