Copy
View this email in your browser

Utlysning: Digitalisering for læring i høyere utdanning

Nå kan du søke støtte til utforsking og utvikling av pedagogisk praksis gjennom digitale eller nettstøttede former for undervisning og læring.

Søknadsfrist 22. oktober – mer informasjon på diku.no

FAGSKOLE

Nominasjoner til utdanningskvalitetsprisen


Diku inviterer fagskoler til å nominere tiltak til utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning 2019.

Fristen er 20. september.

Slik går du frem

DIGITAL TILSTAND

Økt bruk av teknologi for læring i høyere utdanning


Den siste utgaven av Digital tilstand viser at stadig flere fagansatte bruker teknologi i undervisningen, men har behov for mer kompetanseheving i pedagogisk bruk av teknologi.

Les mer om funnene i undersøkelsen

ERASMUS+

Norsk bedrift nådde helt til topps i europeisk konkurranse


For første gang skal en norsk bedrift koordinere et prosjekt i Erasmus+ Kunnskapsallianser. Programmet skal bidra til innovasjon i utdanning og arbeidsliv.

Les mer

UTENLANDSLEKTORAT

Utlysning av utenlandslektorater for perioden 2020–2025


I dag finansieres 16 lektorater i norsk språk og litteratur ved universiteter  i utlandet. Diku administrerer ordningen på vegne av Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Søknadsfrist 3. oktober

Viktige datoer fremover

23. september – Artistic Research Autumn Forum 2019 – påmeldingsfrist 23. august
29. august – Seminar: Noreg som studieland – påmeldingsfrist 25. august
15. oktober – Gjør det!-seminar – påmeldingsfrist 1. september
24.–27. september – EAIE 2019 – påmeldingsfrist 6. september
23. september – Oppstart- og erfaringsseminar 2019 – påmeldingsfrist 13. september
15. september – Søknadsfrist: EØS-midlene Polen
15. september – Søknadsfrist: Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid
15. september – Søknadsfrist: Norgeskunnskap i utlandet – arrangementsstøtte
25.–26. september – Høstkonferansen 2019 – påmeldingsfrist 18. september
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt
Copyright © 2019 Diku, All rights reserved.


This email was sent to <<Epost adresse>>
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.