Copy
View this email in your browser

Diku åpner dørene for internasjonalt samarbeid i skolen

Jobber du i skolen? Da er det mange muligheter for samarbeid, utveksling, prosjektarbeid og jobbskygging gjennom Erasmus+.

Les mer om internasjonalt samarbeid i skolen

UTDANNING

Store muligheter i Eurasiaprogrammet

Nå kan du søke om prosjektmidler gjennom Dikus Eurasiaprogram, søknadsfristen er 15. februar 2019


Les mer om Eurasiaprogrammet

HØYERE UTDANNING

Internasjonalkonferanse: Livslang læring


Bli med på Lifelong Learning Summit på Lillehammer 11.-13. februar 2019. Statsminister Erna Solberg og Unescos toppsjef Audrey Azoley blant foredragsholderne.

Mer informasjon og påmelding

DIKU I MEDIA

Oppfordrer studenter til å unngå Storbritannia

En såkalt hard brexit kan gi bråstopp for studentutvekslingsprogrammet Erasmus, som siden 1987 har gitt tusenvis av norske studenter muligheten til å studere i Storbritannia.

Les saken i DN

UTVEKSLING

Det nærmer seg frist for å søke utveksling.

Jobber du med studenter eller elever på vgs som kan tenke seg å studere i utlandet? Her finner du offentlig og kvalitetssikret informasjon.

Les mer om utdanning i verden

Hva skjer i høst?

15. januar — Søknadsfrist: Erasmus+ forberedende besøk, grunnopplæring
11. januar— Påmeldingsfrist: Infomøte i Bergen om 3-årig vgs i Frankrike
18. januar — Påmeldingsfrist: Infomøte i Oslo om 3-årig vgs i Frankrike
1. februar — Søknadsfrist: Nordplus, alle utdanningsnivå
5. februar — Søknadsfrist: Erasmus+ mobilitet, alle utdanningsnivå
16. februar — Påmeldingsfrist konferanse: Kultur over grenser
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt
Copyright © 2019 Diku, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.