Copy

85 millioner til nettbasert utdanning

46 ulike utdanningsinstitusjoner har fått tildelt til sammen 85 millioner kroner til kurs for permitterte og arbeidsledige. 

Se liste over tildelingene

EUROPASS

Ny europeisk kompetanseportal


I den nye Europass-portalen kan du lagre utdanningsbevis, jobbattester og søke på utdannings- og jobbtilbud over hele Europa. 

Planlegg din karriere i Europa

ERASMUS+

Ny akkrediteringsmodell


Det nye Erasmus-medlemsskapet er perfekt for deg som ønsker å jobbe strategisk med internasjonalt samarbeid. 

Les mer under utlysningene innen skole, fag- og yrkesopplæringen og voksenopplæringen 

God sommer og velkommen til en spennende høst:

Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning, frist 18. september
Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning, frist 23. september
Kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene, frist 23. september
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt

Vår postadresse:
Diku
Postboks 1093
5809 Bergen

Legg oss til i adresseboken din