Copy

Erasmus+ 2021-2027: Ny akkrediteringsmodell

Velkommen til webinar om en av de store endringene i ny programperiode for Erasmus+ : Den nye akkrediteringsmodellen innen grunnopplæring. Den vil gjøre det enklere med gjentatt deltakelse i programmet, og gi mulighet til å delta med et langsiktig og strategisk perspektiv.

I webinaret gir vi sektorspesifikk informasjon for å legge best mulig til rette for overgangen til ny programperiode. Det blir også tid til spørsmål og svar.

Sjekk tidspunkt for din sektor 

Viktige søknadsfrister i høst:

29. oktober — Erasmus+ 2021-2027: Mobilitet i fag- og yrkesopplæringen
29. oktober — Erasmus+ 2021-2027: Mobilitet for ansatte i voksenopplæringen
29. oktober — Erasmus+ 2021-2027: Mobilitet for elever og ansatte i skolesektoren
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt

Vår postadresse:
Diku
Postboks 1093
5809 Bergen

Legg oss til i adresseboken din