Copy

Nye tildelinger fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid har tildelt 23,4 millioner kroner til fem prosjekter og fire stipendiatstillinger.   

Se oversikten over årets tildelinger

Nytt doktorgradsprogram


Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger skal i samarbeid med Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder etablere et felles doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Les mer om det nye programmet

VIS #7 OPEN CALL 

VIS søker bidrag til nummer 7 med tema «Metamorfoser – skildringar av det ständigt föränderliga».

Frist for bidrag er 1. juni 2021.

Les mer om utlysningen og hvordan du sender inn bidrag

VIS #5 – One more time, let’s do it again! 


VIS nummer 5 undersøker kunstnerisk arbeid med repetisjoner og hva arbeid med gjentagelser kan lede til i kunstnerisk utviklingsarbeid. De syv eksposisjonene gir mange og sammensatte eksempler på hvordan å «gjøre noe en gang til» åpner for rike kunstneriske praksiser, uttrykk og innsikter. 

Les 5. utgave av VIS

Nytt direktorat

 

Fra 1. juli 2021 vil Diku inngå i et nyopprettet direktorat for høyere utdanning og kompetanse sammen med flere andre virksomheter. 

Les mer om det nye direktoratet

Viktige datoer fremover

9. juni - Søkerwebinar for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
24. September - Søknadsfrist Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
18.- 20. oktober - Artistic Research Autumn Forum
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt
Kvalitetstid - en podkast fra Diku

Vår postadresse:
Diku
Postboks 1093
5809 Bergen

Legg oss til i adresseboken din